Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 

Role Model ก้าวปีที่ 11 : 50 ผู้จัดการ Role Model ประจำปี 2553 

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา นิตยสารผู้จัดการ 360 ได้จัดทำโปรแกรม "50 Role Model" เพื่อค้นหาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และนำเสนอวิธีคิด แนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจบางประการให้กับผู้อ่าน

โดยกระบวนการสรรหา Role Model ที่ผ่านมา ในช่วงแรกเป็นการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ หลังจากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมเสนอรายชื่อผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและเห็นควรเป็นต้นแบบ

สำหรับปีนี้ กองบรรณาธิการได้มีการเพิ่มกระบวนการสรรหา Role Model ขึ้นมาพิเศษ ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่เคยอยู่ในทำเนียบ "50 Role Model" ภายใต้ชื่อ "CEOs' Votes" และยังคงเปิดโอกาสให้ผู้อ่านมีส่วนคัดเลือก "50 Role Model" เหมือนเช่นเดิม

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการได้ใช้เวลาในการทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเป็นเวลาร่วม 4 เดือน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้บริหารและผู้อ่าน

จากตาราง "ผลโหวต 50 "ผู้จัดการ" Role Model 2553" รายชื่อผู้บริหารที่ถูกนำเสนอส่วนมากยังคงเป็นผู้บริหารกลุ่มเดิมเพียงแต่สลับตำแหน่ง และหล่นจาก 50 อันดับไปบ้างในบางปี โดยที่ 5 อันดับแรก 90% จะเป็นชื่อเดิม โดยมีบัณฑูร ล่ำซำ ครองอันดับ 1 มาตลอด

ในปีนี้ เราจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ในฐานะที่ร่วมอยู่ในแวดวงสังคมธุรกิจด้วยกัน

ผลโหวตจาก CEO's Vote
ลำดับ* ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบัน คะแนน
1 กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 150
2 กฤษณะ ถนอมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจ. บี ลิงก์ มีเดีย และบจ. ทรัพย์ทวีแลนด์ 80
3 ชฎาทิพย์ จูตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. สยามพิวรรธน์ 150
4 ชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู 120
5 โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย 150
6 ตัน ภาสกรนที ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไม่ตัน 300
7 ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 140
8 บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร 100
9 บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย 150
10 บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล 180
11 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 300
12 ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. 270
13 มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 150
*เรียงตามลำดับตัวอักษร หมายเหตุ : มีผู้บริหารจำนวนหนึ่งเลือกไม่ลงคะแนน

จากตาราง "ผลโหวตจาก CEOs' Vote" ภายหลังการรวบรวมคะแนน ผู้บริหารที่ได้คะแนนสูงสุดทั้ง 13 คน พบว่าเกือบ 75% ยังเป็นผู้บริหารที่ปรากฏในอันดับต้นของทำเนียบ "50 Role Model" โดยรายชื่อบริหารเข้ามาใหม่ ได้แก่ กฤษณะ ถนอมทรัพย์, บรรยง พงษ์พานิช และมนตรี ศรไพศาล

TOP 10 Role Model 2553
อันดับ ชื่อ คะแนนรวม
1 ตัน ภาสกรนที 895
2 ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 823
3 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 819
4 บัณฑูร ล่ำซำ 818
5 ธนินท์ เจียรวนนท์ 738
6 ชนินท์ ว่องกุศลกิจ 417
7 บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 414
8 กอบชัย จิราธิวัฒน์ 375
9 โชค บูลกุล 327
10 ชฎาทิพ จูตระกูล 298
หมายเหตุ: อันดับผลโหวตระหว่างผู้อ่านกับผู้บริหารที่ตรงกัน

จากตาราง "TOP 10 Role Model 2553" จะเห็นความน่าสนใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน 3 อันดับแรก จากผลโหวต 50 "ผู้จัดการ" Role Model ในปี 2552 อันดับ 1- 3 ได้แก่ บัณฑูร ล่ำซำ, วิกรม กรมดิษฐ์ และธนินท์ เจียรวนนท์

ส่วนปีนี้ ผู้บริหารที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 3 อันดับแรก จากทั้งผู้อ่านและผู้บริหาร คือ ตัน ภาสกรนที, ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่ตัน ภาสกรนที ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ตันสามารถสร้างธุรกิจมูลค่าพันล้านโดยเริ่มต้นจากศูนย์ ขณะเดียวกัน ตันไม่เพียงสร้างแบรนด์ "โออิชิ" ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ยังสามารถสร้างแบรนด์ "ตัน" ให้สังคมยอมรับในตัวเขาได้อีกด้วย

และจะเห็นว่า คะแนนเสียงที่ตันได้รับจากผู้บริหารด้วยกันสูงมาเป็นอันดับ 1 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารด้วยกันเองมองว่า คุณค่าของผู้นำที่เหมาะสมจะเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ไม่จำเป็นต้องมาจากองค์กรขนาดใหญ่ และไม่จำเป็นต้องมีระดับการศึกษาที่สูงและสถานะทางสังคมที่เพียบพร้อม

ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาของผู้บริหารที่ติดอันดับ "TOP 10 Role Model 2553" ที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิก วิธีคิด และการบริหารจัดการบางส่วน ได้ในส่วนถัดไป

ผลโหวต 50 "ผู้จัดการ" Role Model 2553
อันดับ ปี 2553 ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบัน คะแนน จำนวนโหวต
(คน)
อันดับ
ปี 2552
1 บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย 668 199 1
2 ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 598 178 3
3 ตัน ภาสกรนที ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ไม่ตัน 595 185 5
4 ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. 573 172 11
5 ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 519 171 37
6 เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยเบฟเวอร์เรจ 499 151 4
7 กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเอสซีจี 312 134 10
8 เฉลียว อยู่วิทยา ประธานกรรมการ บจ. เครื่องดื่มกระทิงแดง 303 130 15
9 ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู 297 147 43
10 ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 281 152 34
11 บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล 234 110 14
12 กอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 195 111 27
13 กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ 182 98 13
14 โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย 177 98 9
15 ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. สยามพิวรรธน์ 148 92 -
16 ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 140 87 7
17 ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย 122 90 -
18 ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ 120 90 22
19 อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 116 84 -
20 ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ 114 80 13
21 ประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 112 89 16
22 นพ.ปราเสริฐ ปราสาททอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บจ. การบินกรุงเทพ 101 64 21
23 ศุภลักษณ์ อัมพุช รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส เดอะมอลล์ กรุ๊ป 89 62 27
24 อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 89 58 12
25 วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น  89 56 2
26 ปัญญา นิรันดร์กุล ประธานกรรมการ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 83 44 8
27 สุรางค์ เปรมปรีดิ์ กรรมการผู้จัดการบีบีทีวี (ช่อง7) 76 44 -
28 วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 71 48 29
29 สันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.  บุญรอดบริวเวอรี่ 69 41 22
30 สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เมืองไทยประกันชีวิต 62 41 20
31 เฉลิม อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บจ.สยามไวเนอรี่ และประธานบริษัท เรดบูล คอมปานี ลิมิเต็ด 52 33 -
32 อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บจ. เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 49 38 35
33 คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 49 33 -
34 ทัศพล แบเลเวลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย 41 34 19
35 ธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 41 32 23
36 ปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 39 23 24
37 นิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บัตรกรุงไทย 36 19 -
38 พาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. สายการบินนกแอร์ 36 15 27
39 ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 30 10 -
40 ฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเค สุกี้ 27 13 -
41 กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บจ. โตชิบา ไทยแลนด์ 22 11 39
42 เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ  22 10 -
43 ซิคเว่ เบรคเก้ รองประธานบริหาร เทเลนอร์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์เอเชีย 20 10 40
44 ธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการกลุ่ม บจ. ดัชมิลล์ 16 8 -
45 ยุทธชัย จรณะจิตต์ กรรมการบริหาร บจ. อิตัลไทยอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการ บจ. อมารี เอ็ซเทท 15 10 -
46 วิชัย รักศรีอักษร ประธานกรรมการบริหารกลุ่มคิง เพาเวอร์ 13 8 -
47 อุษณีย์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บจ. เคดีเอ็น 13 7 -
48 ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น 13 6 -
49 ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ดีซี คอนซัลแทนส์ 12 6 -
50 อาลก โลเฮีย กรรมการผู้บริหาร บจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส  9 6 -home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย