Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 new releases
Manager 360 aStore


 
Survival of the Savvy
ผู้เขียน: Rick Brandon, Mary Seldman
ผู้จัดพิมพ์: Free Press
จำนวนหน้า: 301
ราคา: $26.00
buy this book

เล่นการเมืองในองค์กรอย่างสร้างสรรค์

Rick Brandon และ Mary Seldman ซึ่งเป็นครูฝึกผู้บริหารชี้ว่า การเมืองในองค์กรมีอยู่ในทุกบริษัทและให้คำจำกัดความของการเมืองในองค์กรว่า คือวิธีที่ไม่เป็นทางการหรือไม่เปิดเผย ในการพยายามเสนอความคิด สร้างอิทธิพลในองค์กร เพิ่มอำนาจ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอื่นๆ ผู้แต่งชี้ว่า การเมืองในองค์กรมีทั้งแบบสร้างสรรค์และทำลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และขึ้นอยู่กับว่าความพยายามที่จะสร้างอิทธิพลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น กระทำด้วยความซื่อสัตย์หรือไม่

ใน Survival of the Savvy ผู้แต่งจะสอนวิธีพัฒนาทักษะ และความรู้ในการเล่นการเมืองในองค์กร เพื่อให้คุณสามารถผลักดันความคิดใหม่ๆด้วยวิธีการที่มีคุณธรรม และสร้างอิทธิพลต่อคนอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท

การเมืองสกปรกและเกมแย่งอำนาจ

ด้วยอาชีพการเป็นครูฝึกให้แก่ผู้บริหารของผู้แต่งทั้งสอง ทำให้พวกเขาได้เห็นมานักต่อนัก ถึงคนที่ต้องถูกทำลายเพราะถูกการเมืองในองค์กรที่ไร้คุณธรรมและเกมแย่งอำนาจเล่นงานเอา หลายคนไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับผู้มีอำนาจในองค์กร และต้องเจ็บปวดกับความลำเอียงและความหลงตัวเองของผู้ที่เล่นการเมืองในองค์กร ซึ่งทำได้ทุกอย่างเพียงเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งอำนาจ โดยไม่สนใจว่าการกระทำของพวกเขาจะทำลายคนที่ซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กรและมีความสามารถ หรือแม้กระทั่งทำลายตัวองค์กรเอง

ผู้แต่งชี้ว่าการลาออกไปเข้าบริษัทใหม่หาใช่ทางออกสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการเมืองสกปรกในองค์กรไม่ เพราะพวกเขาก็จะต้องเจอปัญหาเดิมอีกในบริษัทใหม่ เนื่องจากการเมืองในองค์กร คือธรรมชาติของมนุษย์ เพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้คนดีมีความสามารถไม่ต้องตกเป็นเหยื่อการเมืองในองค์กรที่ไม่สร้างสรรค์คือ ผู้นำองค์กรจะต้องลุกขึ้นมาส่งเสริมการได้มาซึ่งอำนาจด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ โดยผู้แต่งได้แนะนำวิธีที่ผู้นำจะสามารถทำให้การเมืองในองค์กรกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความดีเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารองค์กร และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทีมเวิร์ก รวมทั้งเป็นทรัพย์สินทางด้านวัฒนธรรมที่มีค่าของบริษัท

รูปแบบของการเมืองในองค์กร

ผู้แต่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างองค์กร การลดขนาดบริษัท การมีผู้บริหารใหม่ การที่องค์กรริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ การแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนการที่องค์กรมีคนที่นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองสามารถจะทำให้เกิดการเล่นการเมืองในองค์กรที่ไม่สร้างสรรค์ได้ ดังนั้นผู้นำจึงจำเป็นต้องรู้จักลักษณะของการเมืองในองค์กร ซึ่งมี 2 รูปแบบ เด่นๆ คือ อำนาจของความคิด และอำนาจของตัวบุคคล

เมื่อรู้จักรูปแบบของการเมืองในองค์กรแบบต่างๆ แล้ว ผู้นำจะสามารถระบุสไตล์การเล่นการเมืองในองค์กรของคนในองค์กร และใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ได้ โดยเมื่อผู้นำต้องการจะระดมการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ หรือขอความร่วมมือในเรื่องใดๆ ความรู้ดังกล่าวก็จะช่วยให้ผู้นำสามารถระดมการสนับสนุนและชักจูงใจคนในองค์กรได้ง่ายขึ้น หากเข้าใจสไตล์การเล่นการเมืองในองค์กรของพวกเขา

ควบคุมการเมืองในองค์กร

จากนั้นผู้แต่งได้แนะนำวิธีที่จะควบคุมการเมืองในองค์กร และวิธีที่จะส่งเสริมอำนาจของคุณในฐานะผู้นำด้วยความซื่อสัตย์ วิธีส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ และเทคนิคในการโน้มน้าวชักจูงใจคนในองค์กรด้วยวิธีการที่มีคุณธรรม รวมทั้งการรู้จักเคารพผู้ที่มีความรู้ความสามารถในองค์กร นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีที่จะปลดชนวนการบ่อนทำลายกันในองค์กร เช่น การไม่เอาใจใส่กับถ้อยคำที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม การใช้อารมณ์ขันที่เหมาะสม และการพึ่งพิงกลุ่มupcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย