Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 new releases
Manager 360 aStore


 
The Connected Leader
ผู้เขียน: Emmanuel Gobillot
ผู้จัดพิมพ์: Kogan Page
จำนวนหน้า: 221
ราคา: $35.00
buy this book

ผู้นำแบบ connected leader

ในยุคที่ผู้บริโภคมีอำนาจเพิ่มขึ้น องค์กรจำต้องปรับโครงสร้างธุรกิจตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ใน The Connected Leader ผู้แต่งคือ Emmanuel Gobillot ผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจชี้ว่า องค์กรจำเป็นต้องรู้จักตัวตน "ที่แท้จริง" ของตนเอง ตัวตนที่แท้จริงขององค์กร มิได้หมายถึงโครงสร้างองค์กรหรือกระบวนการทำงานภายในองค์กร แต่ตัวตนแท้จริงขององค์กรคือ ระบบที่ประกอบขึ้นจากความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรทำงานได้จริงๆ องค์กรชนิดนี้จึงจะเป็นองค์กรที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจยุคนี้ ซึ่งผู้บริโภคมีอำนาจมากขึ้นอย่างที่เรียกว่า people economy และเป็นองค์กรที่ต้องการผู้นำชนิดที่เรียกว่า connect leader

มาตรฐานศีลธรรมสูง

สิ่งแรกที่ผู้นำแบบ connected leader จำเป็นต้องมี คือ การมีมาตรฐานศีลธรรมที่สูง ในยุคที่บริษัทในอเมริกาเต็มไปด้วยเรื่องอื้อฉาวทางการเงิน ผู้นำแบบ connected leader จะใช้อำนาจอย่างมีศีลธรรม ผ่านสิ่งที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่พนักงานทั้งหลายให้คุณค่าและเกี่ยวข้องกับการที่พนักงานต่างก็ปรารถนาจะมีความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ มีประโยชน์ อบอุ่น เท่าเทียม และเป็นความสัมพันธ์ที่ถนอมรักษาได้ง่าย ในขณะที่โมเดลผู้นำแบบดั้งเดิม จะใช้อำนาจเหนือคนอื่นๆ แต่ผู้นำแบบ connected leader จะได้อำนาจและอิทธิพลผ่านวิธีที่ถูกต้องทางศีลธรรม และสังคม และไม่ใช้อำนาจเพื่ออยู่เหนือคนอื่น แต่เพื่อช่วยให้คนอื่นๆ ได้เติบโต

พละกำลังของ connect leader

พลังอำนาจของ connected leader มาจาก 3 อย่างคือ ความไว้วางใจ คุณค่าความหมาย และการสื่อสาร ผู้แต่งชี้ว่า connected leader จะต้องเป็น "ช่องทางที่ไว้วางใจ" ทั้งในด้านการเป็นแหล่งของข้อมูลข่าวสาร ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่คนอื่นๆ แทนที่จะใช้การออกคำสั่ง connected leader จะต้องเตรียมพร้อมที่จะมีส่วนร่วม และตระหนักถึงอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อคนอื่นๆ รวมทั้งมีความอ่อนไหวพอที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่น และสามารถสร้างแรงสนับสนุนจากคนอื่นได้

connected leader จะกระตุ้นให้คนอื่นๆ มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าความหมาย ซึ่งเท่ากับเป็นการนำวิสัยทัศน์ของพนักงานมารวมเข้ากับเป้าหมายขององค์กร connected leader จะต้องไม่ยอมให้มีสิ่งใดๆ มาจำกัดการพูด ตรงข้ามควรจะกระตุ้นให้คนอื่นๆ ได้พูด ในขณะที่ connected leader เองก็ควรจะให้คำแนะนำติชมกลับคืนไปได้

connected leader สามารถทำให้พนักงานยึดมั่น ในเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความยืดหยุ่นพอที่จะยอมรับวิธีการที่แตกต่างกัน ในการไปถึงเป้าหมาย นั้น connected leader ไม่ควรจะผิดหวังเสียใจง่ายๆ และควรพอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือร้าย แต่ก็ล้วนเป็นก้าวหนึ่งที่เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ

ในขณะที่ผู้นำแบบเดิมชอบเทศนาสั่งสอน และเห็นว่าพวกเขาควรผูกขาดการเป็นผู้พูดแต่ฝ่ายเดียว แต่ connected leader ใช้วิธีเล่าเรื่องแทนการสั่งสอน และเข้าใจดีว่า การสื่อสาร 2 ทางเป็นกุญแจของการสร้างความ สัมพันธ์กับคนอื่นๆ connected leader ยังรู้จักยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง และไม่รู้สึกเสียหน้าที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เขายังไม่รู้

พัฒนาตัวเองเป็น connected leader

ผู้นำที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็น connected leader ก่อนอื่นจะต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงขององค์กร ซึ่งไม่ได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการต่างๆ ขององค์กรและ ต้องมองเห็นช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่เป็นทางการขององค์กรกับตัวตนที่แท้จริงขององค์กร ผู้นำที่จะก้าวขึ้นสู่การ เป็น connected leader ได้ จะต้องประเมินความน่าเชื่อ ถือของเขาในสายตาของคนอื่นได้ เพราะความน่าเชื่อถือคือผลสะท้อนของการกระทำที่แล้วมาของผู้นำว่าเขาบริหาร ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ดีเพียงใด connected leader ต้องสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง และหาวิธี เสริมสร้างจุดแข็ง connected leader ต้องเข้าใจโอกาส ที่ตนมีในการพัฒนาตัวเองและสร้างโอกาสที่จะสร้างความ สัมพันธ์กับคนอื่น โดยไม่ลืมความเป็นตัวของตัวเองupcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย