Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 new releases
Manager 360 aStore


 
Hot Spots
ผู้เขียน: Lynda Gratton
ผู้จัดพิมพ์: Berrett, Koehler
จำนวนหน้า: 213
ราคา: $24.95
buy this book

Hot Spots หมายถึงสถานที่และเวลาที่ความร่วมมือเบ่งบาน ซึ่งก่อให้เกิดพลังงานมหาศาล ก่อให้เกิดนวัตกรรม ประสิทธิภาพและความน่าตื่นเต้นมากมาย ใน Hot Spots : Why Some Teams, Workplaces and Organizations Buzz with Energy-and Others Don't เล่มนี้ Gratton อธิบายคุณสมบัติ 4 ประการที่วัฒนธรรมองค์กรใดๆ จำเป็นต้องมีเพื่อสนับสนุนให้เกิด Hot Spots และแนะนำว่า ผู้นำควรทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้เกิด Hot Spots ด้วยแผน 5 ขั้นตอนupcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย