Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล
มานิตา เข็มทอง
ภก.ดร. ชุมพล ธีรลดานนท์
ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์
ติฟาฮา มุกตาร์
ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
สุปราณี คงนิรันดรสุข
สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
วิรัตน์ แสงทองคำ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
รุ่งมณี เมฆโสภณ
ธีรัส บุญหลง
วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ
ธนิต แก้วสม
อนิรุต พิเศฏฐศลาศัย
วรรณปราณี ศักดิ์สราญรมย์
สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์
ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
พัชรพิมพ์ เสถบุตร
รับขวัญ ชลดำรงกุล
ธนิต วิจิตรพันธุ์
Jérôme René Hassler
ศศิภัทรา ศิริวาโท


 
พัชรพิมพ์ เสถบุตร : จบวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2519 และศึกษาต่อด้าน Water Resource Managerment ที่มหาวิทยาลัย Colorado State University สหรัฐอเมริกา ทำงานที่ USEPA (US Environmental Inspection Agency) สหรัฐอยู่ 2 ปี ผ่านการสอบรับรองเป็น Environmental Inspector กลับมาประเทศไทยทำงานบริษัทเอกชน สถานทูตอเมริกัน และ NGO ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ออกมาทำงานในฐานะนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในโครงการของ UNDP, GTZ, CIDA ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักเขียนที่มีผลงานออกมาเช่น พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยร่วมสมัย พ.เสถบุตรจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์นานมี ศัพท์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพิมพ์เป็นนวิทยาทานโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

Green Mirror
 

พร้อมหรือยังที่ประเทศไทยจะตั้งรับกับภาวะ “โลกร้อน” "โลกร้อน" หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้อนขึ้น สืบเนื่องมาจากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกที่ดูดซับความร้อนไว้ในบรรยากาศ "โลกร้อน" ไม่เลือกข้างว่าจะเป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดง แต่มีผลครอบคลุมไปถึงวิถีชีวิตของทุกๆ คน( ตุลาคม 2552)
คดีมาบตาพุด บทเรียนที่ต้องเรียนรู้ คดีความเรื่องสิ่งแวดล้อมของมาบตาพุดได้มีการกล่าวถึงกันในหลายแง่มุม บ้างก็มองในแง่ของการไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม บ้างก็อ้างว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมมีช่องโหว่และไม่มีอานุภาพที่จะบังคับใช้ใดๆ( มิถุนายน 2552)
มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน เหมือนกันหรือแตกต่าง มนุษย์ถือตัวว่า มีความรู้คิด มีจิตวิญญาณ มีปัญญารู้จักแก้ปัญหา คิดค้นสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณธรรมที่มนุษย์เรียกกันว่า "มนุษยธรรม" แต่หลักฐานข้อสังเกตที่นักธรรมชาติวิทยารวบรวมมานั้นชี้ให้เห็นว่าสัตว์เดรัจฉานมีคุณสมบัติดังกล่าวเช่นกัน มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตัวและพันธุกรรม( เมษายน 2552)
ความสว่างในความมืด ประกายความหวังในภาวะเศรษฐกิจตก ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ เมืองไทยก็มิอาจหลุดรอดจากผลกระทบไปได้ เป็นช่วงที่คนไทยเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิต และประเทศก็ต้องวางแผนวางกลยุทธ์กันอย่างรอบคอบ ทั่วถึง หากในความตกต่ำก็มีความหวังอันเรืองรอง( มีนาคม 2552)
Red tides ปรากฏการณ์แพร่กระจายของสาหร่าย มักมีข่าว red tides หรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ในอ่าวไทยบ้าง ในทะเลใกล้ๆ และในทะเลย่านอื่นๆ บ้าง แต่มีคนไม่มากนักที่รู้ว่า red tides นี้คืออะไรกันแน่ และเราจะจับสัตว์น้ำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือเราควรระวังไว้เช่นเดียวกับการกิน เป็ด ไก่ ต้องระวังโรคหวัดนก หรือการกินเนื้อวัวต้องระวังโรควัวบ้า( ธันวาคม 2551)
Green Mirror...สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาหิมาลัย Bhutan Bhutan เป็นประเทศที่อยู่ในความสนใจของคนไทยมิใช่น้อย โดยเฉพาะเมื่อสามปีก่อน มกุฎราชกุมาร เจ้าชายจิกมีวังชุก ได้เสด็จมาร่วมพระราชพิธีครองราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ในหลวงของเรา มาบัดนี้ท่านทรงขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าอยู่หัวของชาวภูฐานเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนั้นคนไทยชื่นชมหลงรักในพระจริยวัตรที่สุภาพสง่างามของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นกระแส "Prince Charming" กันอยู่พักใหญ่( พฤศจิกายน 2551)
Green Mirror...จากบางกอกเมืองริมน้ำถึงกรุงเทพฯ เมืองดิจิตอล บางกอก หรือกรุงเทพฯ ในอดีตเป็นเพียงตำบลหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บางกอกในครั้งกระโน้นมีความใกล้ชิดกลมเกลียวกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหนึ่งเดียวเสมือนร่างกายและดวงวิญญาณอันจะแยกจากกันมิได้ ช่วงเวลา 200 ปีที่ผ่านมา บางกอกได้ผ่านวิวัฒนาการมาอย่างไรจนกลายเป็นกรุงเทพฯ เมือง Green Wi-Fi ในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันนี้( ตุลาคม 2551)
Green Mirror...แม่น้ำโขง-อดีต ปัจจุบันและอนาคต แม่น้ำโขงมหานทีแห่งพญานาคสายนี้ เป็นสายใยชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 90 ล้านคน เส้นทางการไหลของแม่น้ำครอบคลุมเขตแดนหลายประเทศ ตั้งแต่มณฑลยูนนานของจีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และไหลออกทะเลที่เวียดนาม ปัจจุบันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำโขง และอนาคตจะเป็นอย่างไร บทความนี้คงจะสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้าง( กันยายน 2551)
Green Mirror...เยอรมัน-สงครามและสันติภาพ สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำลายเยอรมัน เมือง Berlin และอีกหลายเมืองในเยอรมันลงอย่างสิ้นเชิง แล้วยังถูกซ้ำเติมด้วยการแบ่งแยกลัทธิการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม กำแพงเบอร์ลิน สัญลักษณ์แห่งความไร้มนุษยธรรมและการปิดกั้นสิทธิมนุษยชน ถูกสร้างขึ้นมากั้นแดนระหว่างเยอรมันตะวันตกและตะวันออก Berlin ในทุกวันนี้เป็นอย่างไร เพราะเหตุใดเยอรมันจึงฟื้นฟูก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนัก( สิงหาคม 2551)
Green Mirror...พายุหมุนและคลื่นยักษ์ เคราะห์ซ้ำกรรมซัดประเทศพม่า ข่าวพายุไซโคลนนาร์กีสที่ก่อตัวขึ้นในทะเลอันดามัน พัดขึ้นชายฝั่งที่ประเทศพม่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ได้สร้างความตกใจให้กับคนทั่วโลก ด้วยความเสียหายที่จัดเป็นมหันตภัยครั้งหนึ่งของโลก แหล่งข่าวระบุว่า คนตายเฉียดแสนครั้งนี้เนื่องจากถูกทั้งลมพายุและคลื่นยักษ์ซัดกระหน่ำ ทำให้คนตายนับแสน( กรกฎาคม 2551)
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย