Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล
มานิตา เข็มทอง
ภก.ดร. ชุมพล ธีรลดานนท์
ธวัชชัย อนุพงศ์อนันต์
ติฟาฮา มุกตาร์
ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
สุปราณี คงนิรันดรสุข
สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
วิรัตน์ แสงทองคำ
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
รุ่งมณี เมฆโสภณ
ธีรัส บุญหลง
วิไลลักษณ์ ถิรนุทธิ
ธนิต แก้วสม
อนิรุต พิเศฏฐศลาศัย
วรรณปราณี ศักดิ์สราญรมย์
สุภาพิมพ์ ธนะพรพันธุ์
ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
พัชรพิมพ์ เสถบุตร
รับขวัญ ชลดำรงกุล
ธนิต วิจิตรพันธุ์
Jérôme René Hassler
ศศิภัทรา ศิริวาโท


 
พัชรพิมพ์ เสถบุตร : จบวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2519 และศึกษาต่อด้าน Water Resource Managerment ที่มหาวิทยาลัย Colorado State University สหรัฐอเมริกา ทำงานที่ USEPA (US Environmental Inspection Agency) สหรัฐอยู่ 2 ปี ผ่านการสอบรับรองเป็น Environmental Inspector กลับมาประเทศไทยทำงานบริษัทเอกชน สถานทูตอเมริกัน และ NGO ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ออกมาทำงานในฐานะนักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในโครงการของ UNDP, GTZ, CIDA ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักเขียนที่มีผลงานออกมาเช่น พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยร่วมสมัย พ.เสถบุตรจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์นานมี ศัพท์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพิมพ์เป็นนวิทยาทานโดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

Green Mirror
 

Green Mirror...ฤาน้ำจะท่วมโลก เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่แพร่สะพัดไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตว่า น้ำแข็งที่ Greenland มิใช่แต่จะละลาย แต่กำลังจะเลื่อนไถลลงไปในทะเล ทั้งก้อนทั้งแผ่น สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเป็นการใหญ่ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนอย่างที่รู้ๆ กัน แต่ความเร็วและความแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมากกว่าที่เราคาดหมายไว้มากทีเดียว( มิถุนายน 2551)
Green Mirror...ก๊าซธรรมชาติ supply กับ demand ในอนาคต สงครามโลกอาจมิได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งด้านลัทธิการเมืองการปกครองอีกต่อไปแล้ว แต่จะมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากวิกฤติการณ์พลังงาน เนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองลดลง ราคาน้ำมันแพงขึ้น ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้ง่ายๆ( พฤษภาคม 2551)
Green Mirror…Renewable energy ความหวังเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานที่ยั่งยืน วิกฤติการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ได้นำไปสู่ความตระหนักในปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม นับแต่นั้นมาก็เริ่มมีการสร้างดุลอำนาจต่อรองทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่ดึงรั้งกันไปมาระหว่างประเทศ ปัจจุบันดูเหมือนว่าวิกฤติน้ำมันกำลังจะหวนกลับมาสู่สังคมโลกอีกรอบหนึ่ง คราวนี้น่าจะหนักยิ่งไปกว่าเดิมเพราะประจวบกับปัจจัยลบด้านอื่นๆ ด้วย( เมษายน 2551)
Green Mirror...เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels) vs อาหาร ราคาน้ำมันที่ทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการพลังงานของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ลดภาวะโลกร้อน-ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้รวมๆ กัน ผลักดันให้เราต้องหันมาพึ่งพาพลังงานชีวภาพกันอย่างจริงจัง( มีนาคม 2551)
Green Mirror…Desertification สภาพการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยแล้งที่คืบคลานเข้ามา ใครเล่าจะเชื่อว่าประเทศไทยที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแห่งดินแดนสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะกลายสภาพเป็นทะเลทรายไปได้ เป็นไปได้อย่างไร การสำรวจของนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปรากฏหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงอยู่มิใช่น้อยที่จะเกิดความแห้งแล้งถาวร ถึงขั้นที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ในหลายพื้นที่( กุมภาพันธ์ 2551)
Green Mirror...พลังน้ำ-พลังธรรมชาติ ที่ถูกปรับเปลี่ยน นับเป็นความโชคดีของชาวไทยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีเลิศในเรื่องแหล่งน้ำ เรามีทั้งภูเขา ต้นน้ำ ลำธาร ที่ราบลุ่ม ชายฝั่ง ทะเลที่แม่น้ำไหลออก ทั้งหมดนี้ประกอบกันทำให้ไทยเป็นประเทศที่ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"( มกราคม 2551)
Green Mirror...ไฟฟ้านิวเคลียร์กับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ เมื่อมีผู้ถามขึ้นว่า "ทำไมเราต้องนำพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาผลิตไฟฟ้า" ก็จะมีคำตอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เราได้รับจากผู้กำหนดนโยบายของประเทศว่า "เราต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น เพราะเรามีประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่เชื้อเพลิงฟอสซิลมีปริมาณจำกัด ทำให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อน ก็ภาวะโลกร้อนมิใช่หรือที่เป็นสาเหตุแห่งภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติต่างๆ ที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้" คำตอบนี้เป็นความจริงอย่างที่สุด แต่!! เรามีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่( ธันวาคม 2550)
Green Mirror...แผ่นดินไหว ใกล้หรือไกลตัวเรา จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าแผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเราได้ตลอดเวลา ในความเป็นจริงโลกของเรามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง รู้สึกได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ประมาณว่าในปีหนึ่งๆ มีแผ่นดินไหวที่มีขนาดสูงกว่า 5 ริกเตอร์ เกิดขึ้นทั่วโลกถึงปีละ 1,000 ครั้ง( พฤศจิกายน 2550)
Green Mirror...แม่น้ำเซน (Seine) เส้นชีวิตแห่งเมืองปารีส เมื่อเราเอ่ยถึงเมืองปารีส จะต้องนึกถึงแม่น้ำเซนควบคู่กันเสมอ เช่นเดียวกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองบางกอก จะขาดจากกันไม่ได้เลย 'เจ้าพระยา' และ 'เซน' มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง มันเป็นมุมมองที่ท้าทายคนช่างคิด ที่จะวิเคราะห์แยกแยะออกมาเพื่อเป็นความรู้ย่อยๆ แลกเปลี่ยนกัน( ตุลาคม 2550)
Green Mirror...ทำไมต้องเป็น Biofuels ราคาน้ำมันในตลาดโลกทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยก็ยังต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าอยู่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สถานการณ์น้ำมันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมของชนทุกระดับชั้นในประเทศไทย ในขณะที่อัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตประเทศจะไปหาแหล่งพลังงานอะไรที่ไหนมาใช้( กันยายน 2550)
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย