Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน10 กุมภาพันธ์ 2547
ฟินันซ่าโวยคู่แข่งสกัดมั่นใจแผนยกชั้นผ่าน             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

   
search resources

ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรุงเทพธนาทร, บง
คอม-ลิ้งค์
ฟินันซ่า, บมจ.
China Development Industrial Bank
ธาริษา วัฒนเกส
วราห์ สุจริตกุล
Banking and Finance
แบงก์ชาติยังอุบ การรวมกิจการระหว่างกรุงเทพธนาทร กับฟินันซ่าขัดต่อหลักเกณฑ์การยกฐานะ หรือไม่หลังเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลัก บิ๊ก ฟินันซ่า (FNS) ควันออกหู ชี้นายแบงก์ปล่อยข่าวควบกับ BFIT ผิดเกณฑ์ ธปท. หวังสกัดคู่แข่ง เตรียม ชี้แจงแบงก์ชาติศุกร์นี้ มั่นใจดูเจตนารมณ์เป็นหลัก ยันไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ BFIT และไม่ต้องการทำผิดหลักเกณฑ์

นางธาริษา วัฒนเกส รองผู้ว่าการสายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ทางธปท. กำลังพิจารณาเรื่องการควบ รวมกิจการระหว่างบริษัทเงินทุนกรุงเทพ ธนาทร และบริษัทฟินันซ่า โฮลดิ้ง ว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ในการยกระดับธนาคารพาณิชย์หรือไม่ อย่างไรบ้าง หลังจากที่ บง. ดังกล่าวได้ทำการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลัก

"ในเร็วๆ นี้จะเรียกผู้บริหารของ บง. กรุงเทพธนาทร และบริษัทฟินันซ่า โฮลดิ้งมาคุยกันเองโดยตรง ตอนนี้ไม่อยากชี้แจงผ่านสื่อว่าผิดตรงไหน" นางธาริษา กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการยกระดับขึ้นเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่นั้น จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหลักหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวง การคลังลงนามในการประกาศหลักเกณฑ์ การยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ถือหลักคือไชน่า ดีเวลลอปเมนท์ อินดัสเตรียล แบงก์ ของไต้หวัน (China Development industrial Bank) ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 49.50% ได้ขายหุ้นออกมาทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2546

ทั้งนี้ ประกาศของกระทรวงการคลังระบุว่า ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติ คือ เป็นบริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ที่เปิดดำเนินการอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มีคุณภาพการจัดการจากผลการประเมินครั้งล่าสุดผ่านเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด

โดยเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดประกอบด้วย 1. บทบาทและพฤติกรรมของกรรมการและผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การดำเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง 4. โครงสร้างองค์กรและระบบงาน 5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ 6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญ 7. การให้ความร่วมมือกับทางการ และ 8. พฤติกรรมไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอจะต้องไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่ ตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีลงนามในประกาศฉบับดังกล่าว จนกว่าจะถึงวันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์หรือจนถึงวันที่ได้รับแจ้งการไม่เห็นชอบคำขอที่ยื่น ยกเว้นกรณีการเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักรายใหม่เนื่องจากการควบกิจการตามแผนการควบ หรือรวมกิจการที่รัฐมนตรีเห็นชอบ

บิ๊ก FNS เตรียมชี้แจง ธปท.ศุกร์นี้

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ บริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยวานนี้ (9 ก.พ.) ว่า วันศุกร์ที่ 13 ก.พ. นี้ บริษัทจะหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนวทางตั้งธนาคารพาณิชย์ครบวงจร หลังควบรวมกิจการกับบริษัทเงินทุน (บง.) กรุงเทพธนาทร (BFIT) รวมทั้งจะชี้แจงประเด็นเปลี่ยนผู้ถือหุ้น BFIT ที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าจะขัดกับเกณฑ์ ธปท.ด้วย

ทั้งนี้ เขาเชื่อว่า ธปท.น่าจะรับฟังคำอธิบายของ บริษัท ฟินันซ่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งใจทำสิ่งที่ต้องการบิดพลิ้วจากเกณฑ์ ธปท. โดยส่วนการเปลี่ยน แปลงผู้ถือหุ้น BFIT ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท ฟินันซ่า เนื่องจากไม่ใช่ผู้ซื้อหุ้น ซึ่ง ธปท.น่าจะพิจารณาเจตนารมณ์เป็นหลัก ว่าบริษัทมุ่งมั่นจะควบรวมกิจการกัน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ ธปท.ต้องการ นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดชัดเจน ว่าจะซื้อหุ้นเพิ่มทุน BFIT เมื่อ ธปท.อนุมัติเท่านั้น

นายวราห์ เชื่อว่าผู้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าว น่าจะเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ ที่ต้องการสกัดกั้นคู่แข่งใหม่ เนื่องจากหากอนาคต บริษัท ฟินันซ่ามีธนาคารครบวงจร ก็ต้องเป็นคู่แข่งธนาคารพาณิชย์แน่นอน

"ตอนนี้ คงพูดอะไรมากไม่ได้ เพราะยังไม่ได้เข้าไปหารือกับแบงก์ชาติเลย และก็ยังไม่ได้รับหนังสือหรืออะไรจากแบงก์ชาติ ที่บอกว่าเราทำผิดกฎ แต่วันศุกร์นี้ มีนัดที่จะเข้าไปหารือเกี่ยวกับการทำธุรกิจ และขั้นตอนในการควบรวม ซึ่งจะมีการชี้แจงให้แบงก์ชาติฟัง ในประเด็นเรื่องกฎเกณฑ์ด้วย คิดว่าแบงก์ชาติน่าจะรับฟัง และดูที่เจตนารมณ์มากกว่า คงไม่ยึดแต่กฎเกณฑ์ที่เป็นตัวหนังสือเป็นหลัก" นายวราห์กล่าว

สำหรับการที่บริษัท ฟินันซ่ามีกลุ่มคอม-ลิงค์ ซึ่งเกี่ยวพันกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการ ธปท. เป็นผู้ถือหุ้น นายวราห์กล่าวว่า ข้อดีของการมีกลุ่มคอม-ลิงค์ถือหุ้น คือการมีแหล่งเงินสดจำนวนมาก การทำธุรกิจธนาคาร จำเป็นต้องใช้เงิน รวมทั้งยังมีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยี โดยมองว่า การจะแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์เดิมได้ ต้องมีต้นทุนถูกกว่า นั่นคือการใช้เทคโนโลยีช่วย ส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับผู้ว่า ธปท. ที่ผ่านมา ไม่เคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ และไม่เคยพบผู้ว่าฯ โดยตรง เนื่องจากเข้าใจว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธรมีตำแหน่งอยู่

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย