Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน16 กุมภาพันธ์ 2547
ก.ล.ต.คุมเข้มจัดสรรหุ้นจอง             
 


   
search resources

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ชมรมวาณิชธนกิจ
ศรัญยา จินดาวณิก
Stock Exchange
ก.ล.ต. คุมเข้มการจัดสรรหุ้นจอง สั่งโบรกฯ-บจ. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรร 20 อันดับ และ 100 อันดับแรก เพื่อตรวจสอบว่าหุ้นกระจุกตัวอยู่ที่ขาใหญ่รายใดรายหนึ่งหรือไม่ หลังจากที่ผ่านมาพบลีลาซิกแซ็ก รายใหญ่ได้หุ้นแบบไม่โปร่งใส

แหล่งข่าวจากวงการวาณิช-ธนกิจรายหนึ่ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงวาณิชธนกิจของ โบรกเกอร์แต่ละแห่ง โดยระบุให้โบรกเกอร์ส่งรายชื่อ 20 อันดับแรก ของผู้ได้รับจัดสรรหุ้นที่เสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 100 อันดับแรก หลังจากการเสนอขายให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย เพื่อตรวจสอบว่าการกระจายหุ้นมีการกระจุก ตัวอยู่แค่นักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่

ทั้งนี้ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ชมรมวาณิชธนกิจได้เข้าหารือกับสำนักงานก.ล.ต. เกี่ยวกับประเด็น การจัดสรรหุ้น IPO ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.ได้ขอความร่วมมือโบรกเกอร์ ให้จัดสรรหุ้นอย่างยุติธรรมและกระจายสู่นักลงทุนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในส่วนของหุ้นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ชี้แจงให้ ก.ล.ต. เข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดต่างๆในการ จัดสรรหุ้นจองดังกล่าว และสำนักงาน ก.ล.ต.ก็เข้าใจจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นจองใหม่ เพียงแต่จะสอดส่องดูแลเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมมากที่สุดเท่านั้น

"ก.ล.ต.ก็เข้าใจว่าการขายหุ้น ไม่มีทางจัดสรรให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้ เพราะโบรกเกอร์ก็ต้อง ให้ลูกค้าที่มีวอลุ่มซื้อขายมากก่อนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ส่วนที่ว่าจะให้มีการสุ่มเลือกหรือแรนดอมหุ้นทุกตัวก็คงไม่ได้ เพราะจะกระทบต่อการขายหุ้นมาก เนื่องจากไม่ทราบว่านักลงทุนมีความต้องการที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด เพราะส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าคิวกันในวันสุดท้าย อย่างนี้โบรกเกอร์ที่ขายหุ้นก็มีความเสี่ยงว่าจะขายหมดหรือไม่ หากขายหุ้นไม่หมดก็ต้องรับเข้าพอร์ต ส่วนหุ้นรัฐวิสาหกิจการให้จองผ่านสาขาธนาคารแล้วค่อยนำมาแรนดอม ก็ถือว่าเป็นการกระจายสู่รายย่อยได้ในระดับหนึ่ง" แหล่งข่าวกล่าว

เขากล่าวต่อว่า ปัจจุบันโบรกเกอร์จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น 20 อันดับแรก ให้สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว แต่สาเหตุที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส่งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร 100 อันดับแรกด้วย ก็เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่ามีการกระจุกตัวอยู่ที่บุคคลใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ เพราะบางครั้งนักลงทุน รายใหญ่เป็นลูกค้าของหลายโบรกเกอร์ รวมทั้งการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจากโบรกเกอร์มามากแล้ว

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวเพียงเพื่อ สอดส่องดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรร หุ้น โดยไม่มีบทลงโทษแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะมีการเรียกไปตักเตือนเท่านั้น

ด้านนางศรัณยา จินดาวณิค ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้หารือกับชมรมวาณิชธนกิจแล้ว ในกรณีของการจัดสรรหุ้นที่ต้องการให้เกิดความยุติธรรมและกระจายสู่ผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง แต่ยังไม่สามารถบอกในรายละเอียดได้ เนื่องจากจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป โดยจะมีการแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในวันนี้ (16 ก.พ.)

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย