Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน19 พฤษภาคม 2547
"ไทยพาณิชย์"ตั้งเงื่อนไขขายบง.2แห่ง             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารไทยพาณิชย์

   
search resources

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง, บมจ.
บุคคลัภย์ ,บง
สินอุตสาหกรรม, บง.
ชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณหญิง
Banking and Finance
"แบงก์ใบโพธิ์" ยืนยันทิ้งบง.สินอุตสาหกรรม-บุคคลัภย์ คาดยื่นแบงก์ชาติได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ ระบุมีผู้สนใจติดต่อมากกว่า 1 ราย ยื่น เงื่อนไขห้ามปลดพนักงานและบริหารให้ได้ตามมาตรฐาน "ไทยพาณิชย์" ขณะที่ "สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง" ยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของแบงก์ชาติ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB เปิดเผยว่า แผนการจัดการกับบริษัทในเครือคือ บริษัท เงินทุน (บง.) สินอุตสาหกรรม SICCO และ บง.บุคคลัภย์ BC กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภาย ในเดือนมิถุนายน 2547 นี้ โดยธนาคารจะสามารถยื่นเสนอแผนต่อทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2547 ซึ่งในขณะนี้มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อซื้อมากกว่า 1 รายแล้ว

"ขณะนี้มีผู้สนใจเข้ามาเจรจากับแบงก์บ้างแล้ว โดยผู้ที่จะเข้ามาซื้อนั้นเราอยากให้เป็นผู้ที่ดำเนินกิจการอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับไทยพาณิชย์ และต้องดูแลพนักงาน ของ บง.ทั้ง 2 แห่งให้ดีเหมือนเดิมเพราะพนักงานเหล่านี้อยู่กับบริษัทมานานและเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง จึงอยากให้ผู้ซื้อไปรักษาเอาไว้ ส่วนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่คอยดูแลการขายบริษัททั้ง 2 แห่งนี้ ก็นับว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดการในครั้งนี้จึงน่า จะจบลงด้วยดี"

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นในบง.บุคคลัภย์ ในสัดส่วน 90% และถือหุ้นในบง.สินอุตสาหกรรมในสัดส่วน 42% ส่วนในเรื่องราคาและรายละเอียดการซื้อขาย ทั้งเรื่องที่ว่าจะแยกขายบง. 2 แห่งออกจากกัน หรือขายรวมกันให้กับผู้ที่สนใจนั้น ทางผู้บริหารไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของเรื่องนี้แต่อย่างใด

คุณหญิงชฎากล่าวว่า บริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์อีก หนึ่งแห่งคือ บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน) SPL นั้นธนาคารยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดการบริษัทแห่งนี้อย่างไร เนื่อง จากไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาติ จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะเร่งรีบตัดสินใจกับบริษัทนี้ โดย ในปัจจุบันธนาคารถือหุ้นใน SPL อยู่ประมาณ 22% และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทด้วย

ส่วนการที่แบงก์ชาติอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจเช่าซื้อได้นั้น ในขณะนี้ทางธนาคารเองยังไม่ทราบว่า แบงก์ชาติจะอนุญาตให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจนี้ได้เต็ม 100% หรือต้องหาพันธมิตรในการทำธุรกิจ นี้ เพราะยังไม่มีความชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา

"ภายหลังจากที่ธนาคารสามารถจัดการกับบง.ทั้ง 2 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แบงก์จะพิจารณาว่าบริษัทในเครือที่เหลือจะพิจารณาดำเนินการต่อไปอย่างไร โดยที่ผ่านมาธนาคารได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์(บล.)ไทยพาณิชย์ เต็ม 100% ส่งผลให้การบริหารจัดการในบล.ไทยพาณิชย์เป็นไปอย่างคล่องตัวเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคาร นอกเหนือไปจากรายได้หลักที่มาจากดอกเบี้ยรับ อีกทั้งยังเป็นแนวทางไปสู่การเป็นธนาคาร ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ หรือ Universal Bank" คุณหญิงชฎากล่าว

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย