Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน8 มิถุนายน 2547
ศาลแพ่งเห็นชอบMGRแก้แผนฟื้นฟูฯผ่านฉลุย             
 


   
search resources

แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป, บมจ.
ไทยเดย์ ดอท คอม, บจก.
News & Media
ศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ MGR เดินหน้าปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูที่ทำเสนอไว้ โดยมีทั้งสิ้น 11 ขั้นตอน เผยขั้นตอนที่ 1-3 ดำเนินการแล้ว คือการลดมูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเหลือ 1 บาท ลดราคาหุ้นครั้งที่ 1 และออกใบสำคัญแสดงสิทธิกว่า 38 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท เพื่อชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เดินหน้าปฏิบัติ 8 ขั้นตอนที่เหลือ

วานนี้ (7 มิ.ย.) ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดา เมื่อเวลา 9.00 น. ศาลได้อ่านคำสั่งแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MGR) ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับในการเพิ่มทุนและลดทุนจดทะเบียน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ผู้ร้องขอที่ศาล

ทั้งนี้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ผู้ร้องขอที่ศาลที่ได้แก้ไขแล้ว กรณีนี้ต้องมีการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวจึงอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับให้เป็นไปตามคำร้องดังกล่าวและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการดังกล่าวผ่านศาลที่อนุญาตให้แก้ไขคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิและข้อบังคับตามระเบียบ

สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูที่ยื่นขอศาล โดยแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทมีทั้งหมด 11 ขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาปฏิบัติได้แล้ว 3 ขั้นตอน ดังนั้นจึงเหลืออีก 8 ขั้นตอน ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การเพิ่มทุน และลดทุนจดทะเบียน การออกวอร์แรนต์ และการสวอปหุ้นกับ บริษัทไทยเดย์ ด็อทคอม จำกัด เพื่อให้ธุรกิจเป็น MULTI-MEDIA ครบวงจร

ทั้งนี้ ขั้นตอนแรกการปรับหนี้ คือการจดทะเบียนหุ้นสามัญที่จองซื้อแล้วจำนวน 138 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 98 ล้านบาท พร้อมจัดสรรใบ สำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่าในสัดส่วน 3.50 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ และขั้นตอนที่ 3 การแปลงหนี้ 1,392.94 ล้านบาท เป็นทุน โดยกำหนดสัดส่วนการแปลงหนี้ต่อทุนเท่ากับ 2.80 บาทต่อ 1 หุ้น พาร์ละ 1 บาท

สำหรับการลดทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยการลดจำนวนหุ้นลงจาก 100% ให้เหลือหุ้นสามัญ 1% หลังจากนั้นเพิ่มทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท และออกวอร์แรนต์ 300 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มทุนด้วยการนำเงินสดแปลงเป็น หุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท พร้อมสวอปหุ้นกับ ไทยเดย์ฯ ซึ่งต่างฝ่ายต่างถือหุ้น ในกันและกันมูลค่า 60 ล้านบาท แต่ MGR จะออกวอร์แรนต์ฟรีให้ ไทยเดย์ฯ 300 ล้านบาท

โดยการใช้สิทธิวอร์แรนต์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิ 2 วอร์แรนต์แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 5 หุ้น ราคาหน่วยละ 1 สต. ขณะที่ผู้ถือหุ้น เดิมใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 ราคาเดียวกัน

ส่วนการใช้สิทธิ/ไม่ใช้สิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพของเจ้าหนี้ โดยเจ้าหนี้มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญในปีที่ 3 4 และ 5 หากเจ้าหนี้ไม่ได้ใช้สิทธิในการแปลงหุ้น สามัญในปีที่ 5 ลูกหนี้จะชำระหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และลูกหนี้มีสิทธิขอชำระหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหนี้รับทราบไม่น้อยกว่า 365 วันก่อนวันชำระหนี้ โดย MGR มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,157.438 ล้านบาท

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย