Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มิถุนายน 2544
 
นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2544
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ "การพัฒนา SMEs ต้องทำครบวงจร"             
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
 


   
search resources

ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
"เงินกู้บัวหลวง เพื่อ SMEs" เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โครงการล่าสุดที่ธนาคารกรุงเทพได้เปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สินเชื่อระยะยาวกับผู้ประกอบการนำไปใช้ในการลงทุน ขยายกิจการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

เงินกู้ก้อนนี้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากเมื่อปีที่แล้ว ธนาคารกรุงเทพได้เปิดโครงการสินเชื่อ "รวมใจพัฒนา SMEs" ซึ่งเป็น สินเชื่อระยะสั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนำร่องออกมาก่อนแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ ได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มาตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

"เรามองว่าภาวะวิกฤติที่เผชิญอยู่ขณะนี้ ถ้าจะได้รับการฟื้นฟู ในระยะยาวแล้ว จะต้องอาศัย SMEs" โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ ให้เหตุผล

โฆสิตได้วางแนวทางในการพัฒนา SMEs ให้กับธนาคารกรุงเทพ ไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ

1. ในการพัฒนา SMEs ธนาคารจะต้องทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด

2. จะต้องใช้เวลา เพื่อให้ผลงานออกมาได้คุณภาพ ไม่เน้นที่ปริมาณ

3. โครงการที่ทำต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

4. จะต้องดำเนินการอย่างครบวงจร

เขามองว่าในระยะ 2 ปีแรก ที่ธนาคารกรุงเทพเริ่มเจาะตลาด ในกลุ่มลูกค้า SMEs สามารถทำได้แล้วใน 3 แนวทางแรก ดังนั้นนโยบายของธนาคารในการพัฒนา SMEs ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะต้องเน้นในการทำให้ได้อย่างครบวงจร

"คำว่า ครบวงจร หมายถึงเราต้องปรับปรุงตัวเอง ต้องมีผลิตภัณฑ์คือ สินเชื่อที่เหมาะสม และต้องทำงานในเชิงวิชาการกับ ผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น" โฆสิตกล่าว

เขาเล่าว่า ในการปรับปรุงตัวเองนั้น ช่วงที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้มีการตั้งสำนักธุรกิจขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบ การขนาดกลางและเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายว่าจะทยอยตั้งสำนักธุรกิจให้ได้ครบ 32 แห่ง ในเขตนครหลวงภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง SMEs โดยเฉพาะ ทำหน้าที่ประสานงานในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ SMEs กับทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยหน่วยงานนี้ ได้มอบหมายให้พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ผู้บริหารระดับ SVP. ปัจจุบันเป็นผู้จัดการภาคนครหลวง 1 เป็นผู้รับผิดชอบ

ขณะที่ด้านผลิตภัณฑ์ การออกโครงการสินเชื่อ "เงินกู้บัวหลวง เพื่อ SMEs" มาในช่วงนี้ เพราะเขามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนักธุรกิจ ขนาดกลางและเล็กหลายคนเริ่มปรับตัวรับกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้ และมีความพร้อมที่จะลงทุนมากขึ้น จึงมีการแยกประเภท สินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนออกมา หลังจากก่อนหน้านี้ โครงการสินเชื่อ "รวมใจพัฒนา SMEs" เป็นการให้สินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โครงการสินเชื่อ "รวมใจพัฒนา SMEs" ก็ยังได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการอยู่ จนต้องมีการขยายระยะเวลาของ โครงการไปจนถึงสิ้นปีนี้ จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะหมดอายุโครงการในเดือนธันวาคม 2543 ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคำขอสินเชื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เมื่อต้นปี จนกระทั่งถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ธนาคาร กรุงเทพได้อนุมัติสินเชื่อตามโครงการนี้ไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 4,482 ล้านบาท

"ส่วนใหญ่จะเป็นพวกธุรกิจเพื่อการส่งออก และอุตสาหกรรม สิ่งทอ" เขาระบุ

ส่วนงานด้านวิชาการ ขณะนี้ธนาคารกรุงเทพกำลังอยู่ระหว่าง การออกแบบหลักสูตรในการฝึกอบรมผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้า โดย จะเน้นลงไปในด้านความรู้พื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องบัญชีและต้นทุน เพราะสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มทดลองหลักสูตรดังกล่าว ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

แม้ธนาคารกรุงเทพ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนา SMEs โดย การทุ่มเททรัพยากรบุคคล และเงินจำนวนมากลงไปในการนี้มากว่า 2 ปี แต่โฆสิตก็ยอมรับว่าในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะ SMEs ก็มีองค์ประกอบเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่น แต่จะยุ่งยากกว่าตรงที่ความต้องการสินค้านั้นมีน้อยกว่ากำลังการผลิต

ที่สำคัญคือประเทศไทย เพิ่งเริ่มจะตื่นตัวกับเรื่องของ SMEs มาเพียงไม่กี่ปี หลังจากประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจเท่านั้น

"ประเทศอื่นที่เขาพัฒนาแล้ว เขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ SMEs มาตั้งแต่สมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศ" เขาเล่า

ดังนั้นการพัฒนา SMEs จึงจำเป็นต้องใช้เวลา และทำเป็นขั้นตอน ไม่สามารถทำให้เห็นผลได้ภายใน 1-2 ปี

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย