Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ สิงหาคม 2544
 
นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2544
วนารักษ์ เอกชัย ภารกิจที่ยังไม่จบ             
 

   
related stories

ข้อมูลบุคคล วนารักษ์ เอกชัย

   
www resources

โฮมเพจ ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)

   
search resources

ไอบีเอ็ม ประเทศไทย, บจก.
วนารักษ์ เอกชัย
Computer
เขาจัดเป็นมืออาชีพอีกคนหนึ่งที่อยู่ร่วมในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ เป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง 22 ปี "ถ้าเป็นปลาก็เปลี่ยนมาแล้วหลายน้ำ" วนารักษ์เปรียบเปรยถึงตัวเอง

วนารักษ์เหมือนกับคน "ไอบีเอ็ม" ส่วนใหญ่ ที่ต้องทำงานไต่เต้าจากพนักงานขายพิมพ์ดีดธรรมดา ทำตลาด word processer จนได้มาขายเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ ที่นอกจากจะเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของ ไอบีเอ็ม ยังเป็นช่วงที่ทำให้เขาได้มีโอกาสดูแลกลุ่มลูกค้าองค์กร

เริ่มตั้งแต่การทำตลาดลูกค้าราชการ 3-4 ปี ก่อนจะย้ายมาทำตลาดลูกค้ากลุ่มธนาคาร และใช้เวลาอยู่กับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นเวลาถึง 10 ปี จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการกลุ่ม

การได้ดูแลลูกค้าธนาคาร นับเป็นช่วง ของการเรียนรู้ที่สำคัญ และกลายเป็นโอกาส ที่เปิดกว้างสำหรับเขา เพราะลูกค้าธนาคาร จะเป็นลูกค้าหลักที่สำคัญของไอบีเอ็มแล้ว ยัง เป็นความชำนาญพิเศษของไอบีเอ็ม ประเทศ ไทย หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ที่ต้องทำงานร่วมกับสาขาอื่นๆ ทั่วโลก

วนารักษ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการทั่วไป ต่อจากชาญชัย จารุวัสตร์ ในช่วงที่องค์กรแห่งนี้เพิ่งผ่านพ้นจากการ re-engineering ได้ไม่นาน และเขายังกลายเป็น ผู้จัดการทั่วไปที่อยู่ในตำแหน่งนี้นานที่สุดคนหนึ่งของไอบีเอ็ม

ความอาวุโส และประสบการณ์ของวนารักษ์ หากเทียบกับผู้บริหารคนอื่นๆ ของ ไอบีเอ็มในช่วงเวลานั้นจึงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากที่เขาจะได้รับเลือก หากไม่ได้เป็นเพราะผลจากการ re-engineering ของ ไอบีเอ็มที่มีขึ้นในปี 1992 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ การขาดทุนที่สั่นคลอนยักษ์สีฟ้า ตามนโยบาย ของหลุยส์ เกิร์สเนอร์ ผู้ที่ต่อมาได้รับยกย่อง ให้เป็นผู้นำที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนำยักษ์ สีฟ้ากลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

ผลจากการ re-engineering ในครั้งนั้น นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่รุนแรง ที่สุดนับตั้งแต่องค์กรแห่งนี้ตั้งขึ้นมา ที่เริ่มตั้งแต่การรีดไขมัน ลดพนักงาน เพื่อตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ยังส่งผลต่อรูปแบบของ การดำเนินธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ที่ไม่เน้นความยิ่งใหญ่ของขนาดองค์กร แต่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุด

องค์กรที่เคยต้องการผู้นำที่ต้องสามารถสะท้อนบุคลิกความโดดเด่นในทุกๆ ด้าน ในฐานะของผู้กำหนดทิศทางขององค์กร ที่มีวัฒนธรรมของตัวเอง เปลี่ยนไปสู่รูปแบบการทำงานที่ต้องสอดประสานภาพรวมของไอบีเอ็มทั่วโลก ใช้ประสบการณ์ ความรู้ และทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับโลกมากกว่าการสร้างความยิ่งใหญ่ของ สาขา

อายุและประสบการณ์ที่ไม่มาก อาจ ทำให้ยึดติดกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม บวกกับบุคลิกประนีประนอม และการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมที่สำคัญของวนารักษ์ จึงเหมาะ สมสำหรับทิศทางใหม่ของไอบีเอ็ม

วนารักษ์เป็นผู้นำองค์กรที่อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและ ใช้เวลาอยู่ร่วมพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมากกว่า 5 ปีเต็ม ในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนจากผู้ค้าฮาร์ดแวร์ไปสู่การเป็น service company ที่ต้องมีทุกอย่างให้ลูกค้าครบวงจร และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในเรื่อง e-business อย่างเห็นผล

การเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นเรื่องปกติขององค์กรเทคโนโลยี ที่ต้องวิ่งไล่ตามกับทิศทางของเทคโนโลยี การตลาด รวมทั้งพนักงาน เป็น 3 ส่วนที่วนารักษ์มองว่า ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันไป

"ถามว่าเปลี่ยนแปลงขนาดไหน ก็คิด ดูว่า ถ้าเอาคนไอบีเอ็ม 3 ปีที่แล้ว กลับมาทำงานอีกครั้งก็คงทำไม่ได้แล้ว" คำยืนยันของวนารักษ์ ถึงอัตราเร่งของการเปลี่ยน แปลงธุรกิจ

ในวันนี้ของวนารักษ์ เขาได้เลื่อนจาก เก้าอี้ผู้จัดการทั่วไป ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งประธานบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย เป็นตำแหน่งใหม่ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกของสาขาไอบีเอ็มในไทย

แน่นอนว่า หน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายยังไม่หมดลง เพียงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การบริหารงาน operation ที่ต้องดูแลลูกค้าเหมือนอย่างที่เคยทำมา แต่เป็นเรื่องการ ทำงานในระดับกว้างที่เขาต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับภาครัฐ

การขึ้นรับตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ (ATCI) ย่อมไม่ใช่ เพียงเพื่อการที่ต้องทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัดงานแสดงสินค้าประจำปีของคอมพิว เตอร์เท่านั้น

เขายกตัวอย่าง กรณีของการแก้ปัญหา y2k ในฐานะของผู้ขายคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม ที่ต้องทำหน้าที่ในการแนะนำวิธีแก้ปัญหาอย่างไร รวมทั้งกรณีที่มีนโยบายจากภาครัฐกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ซีดีรอม

"อย่างคอมพิวเตอร์มีซีดีรอม ก็ต้อง ไปเจรจาว่าจะต้องตรวจด้วยหรือเปล่า และเป็นประเภทไหน ตรงจุดนี้ก็ต้องใช้เวลาในการเจรจา"

การขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมคอม พิวเตอร์ในเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่การสร้างยุทธ-ศาสตร์การแข่งขันที่เข้มแข็ง และการที่ต้องมีระบบงานที่สมบูรณ์แบบ มีโซลูชั่น มีบริการที่ครบวงจรให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการที่ต้องเข้าถึงภาพรวมในระดับนโยบายของภาครัฐ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ของประเทศไทยที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูปทาง การเมือง ระบบราชการ ที่กำลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ กฎเกณฑ์ กติกาที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ ย่อมมีนัยสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจทุกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องค้าขายอยู่กับหน่วยงานเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

"มูลค่าของอุตสาหกรรมคอมพิว เตอร์ ก็ตกปีละ 40,000-50,000 ล้านบาท ถ้านโยบายมีผลกระทบ เรามีหน้าที่ต้องไปคุย" วนารักษ์บอกถึงสิ่งที่ไอบีเอ็มจะได้รับ "ยิ่งถ้าคุณใหญ่ที่สุด คุณขายได้เยอะที่สุด คุณก็ยิ่งต้องทำ"

กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือ กระแสนิยมไทยของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ออก มารณรงค์เรื่อง นิยมไทย ซื้อของไทยทำให้หน่วยงานรัฐบางแห่งออกมารับลูกด้วยการเตรียมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ที่จะไม่ซื้อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ แน่ นอนว่าส่งผลกระทบอย่างจังต่อบรรดาบริษัทคอมพิวเตอร์ข้ามชาติ อย่างไอบีเอ็ม คอมแพค เดลล์ ที่จะต้องสูญเสียรายได้ทันที หากนโยบายนี้เป็นผล

ในแง่มุมของไอบีเอ็มแล้ว งานนี้จึงไม่ใช่กิจกรรมเพื่อสังคม แต่เป็นภารกิจ แห่งความจำเป็นที่จะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ วนารักษ์ยังคงถูกเลือกสำหรับงานนี้

และนับเป็นภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นสำหรับวนารักษ์ ที่ไอบีเอ็ม

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย