Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน27 กรกฎาคม 2547
เอ็นพาร์ค-ซินเท็คฯปฏิเสธเป็นหนี้เน่า             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โฮมเพจ ธนาคารกรุงไทย

   
search resources

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แนเชอรัล พาร์ค, บมจ.
สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
สว่าง มั่นคงเจริญ
สมชาย ศิริเลิศพานิช
ริชชี่ กรุ๊ป
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น, บมจ.
ผู้บริหารแนเชอรัล พาร์ค-ซินเท็คฯ บริษัทในเครือ "สว่าง มั่นคงเจริญ" ออกโรงแจงไม่เคยเป็น หนี้เน่าแบงก์กรุงไทย ยันฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กรรมการ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYNTEC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างถึงแหล่งข่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตรวจสอบการปล่อยกู้ของธนาคาร และมีการสั่งให้สินเชื่อในส่วนที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทในเครือของ นางสว่าง มั่นคงเจริญ วงเงินรวม 2 พันล้านบาท เช่น บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) บริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ริชชี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นต้น ถูกจัดชั้นเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้ธนาคารต้องกันสำรองหนี้กลุ่มนี้ 100% ของวงเงินปล่อยกู้ บริษัทขอชี้แจงว่าไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYNTEC) (เดิมชื่อบริษัท สยามซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) บริษัทได้ขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยประเภท ให้ธนาคารกรุงไทยออกหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) เพื่อเป็น หลักประกันในการรับเหมาก่อสร้างโครงการเวิลด์เทรด ทาวเวอร์ กรุงเทพ, โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียรอบกรุงรัตนโกสินทร์ และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ รวมวงเงินสินเชื่อจำนวน 110.68 ล้านบาท

หลังจากที่ธนาคารกรุงไทยได้ออกหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัท ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บริษัท เวิลด์ เทรด ทาวเวอร์ กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเวิลด์เทรด ทาวเวอร์ กรุงเทพ เป็นฝ่ายผิดสัญญาว่าจ้างก่อสร้างกับบริษัทและคดีถึงที่สุดแล้ว บริษัทและธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อบริษัท เวิลด์เทรด ทาวเวอร์ กรุงเทพ จำกัด แต่อย่างใด

ส่วนโครงการก่อสร้างบ่อบำบัด น้ำเสียรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของโครงการนั้น บริษัทได้ก่อสร้างงานตามโครงการ เสร็จสิ้น และส่งมอบให้กรุงเทพมหานครแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างระยะเวลาการประกันผลงานตามสัญญาว่าจ้าง ขณะที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ บริษัทได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นและส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างระยะเวลาการประกันผลงานตามสัญญาว่าจ้าง ดังนั้น ธนาคารกรุงไทยจึงไม่มีความรับผิดตามหนังสือค้ำประกันที่ออกให้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันในการรับเหมาก่อสร้างโครงการทั้งสามโครงการดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ปัจจุบัน บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่เคยขอใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และไม่มีภาระหนี้อื่นใดต่อกันทั้งสิ้น

ส่วนของนางสว่าง มั่นคงเจริญ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจคนหนึ่งของบริษัทไม่เคยมีหนี้สินประเภทใดๆ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งสิ้นขณะที่นายเถาถวัลย์ ศุภวานิช กรรมการ บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) (N-PARK) ชี้แจงว่า บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 1,900 ล้านบาท โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวน จากธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการลงทุนประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของบริษัท นับตั้งแต่บริษัทได้รับอนุมัติวงเงินกู้ดังกล่าว ยังไม่เคยปฏิบัติผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับจากธนาคาร ทั้งในแง่ของความพอเพียงของหลักประกัน และการชำระดอกเบี้ยที่ตรงตามกำหนดมาตลอด

นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดสรรสภาพคล่องเท่ากับดอกเบี้ย 3 เดือนฝากไว้ในบัญชีเพื่อธนาคารจะได้ตัดจ่ายได้อย่างไม่มีปัญหา และจนถึงปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งจากธนาคารว่าบริษัทมีปัญหากับธนาคาร ดังนั้น บริษัทจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของธนาคาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทได้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทมีเงินทุนกว่า 8 พันล้านบาท และมีภาระหนี้รวมประมาณ 5,200 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย