Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กรกฎาคม 2543
 
นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2543
ประเทศไทย พื้นฐานยังเชื่อถือได้             
 

   
related stories

ฟิตช์ อิบคา ชี้เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ฟิตช์ อิบคา
หากไม่นับอินโดนีเซียแล้ว ประเทศไทยถือได้ว่าประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักหน่วงที่สุด ในเอเชีย ในช่วงปี 2541 โดยที่ดีมานด์ในประเทศลดลงถึง 20% และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีลดลงราว 9% ทั้งนี้ มีเพียงการฟื้นตัวจากภาคเศรษฐกิจภายนอกโดยบังเอิญเท่านั้น ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปกว่านี้

การปรับตัวภายนอกนั้น เห็นได้ชัดจากการที่มียอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัด โดยอยู่ ที่ระดับสูงกว่า 20% ของ จีดีพี ในปี 2539-2541 จาก ที่เคยอยู่ในภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาก่อน การฟื้นตัวขนานใหญ่ของดุลบัญชี เดินสะพัด และการเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าของการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ล้วนมีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้ ไทยสามารถชำระหนี้สินภายนอกได้ และฟื้นฟูสภาพคล่องในระดับนานาประเทศได้อีกครั้ง

หนี้สินต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับสัดส่วนของหนี้สินระยะสั้น ที่ลดลงจาก 50% ของยอด หนี้สินรวมในปี 1995 มาอยู่ ที่ 27% ในปี 1998 นอกจากนั้น การจัดสรรเงินช่วยเหลือของไอเอ็มเอฟ ยังช่วยผ่อนคลายภาระหนี้อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศล่วงหน้าได้ราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย ขณะที่เงินสำรอง ต่างประเทศอาจเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปลายปี 2000 อันเป็นผลมาจากยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดราว 6-9% ของจีดีพีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการปรับปรุงหนี้ต่างประเทศ และดัชนีบ่งชี้สภาพคล่อง เมื่อผนวกรวมกับประวัติการชำระหนี้ ที่ไม่มีรอยด่างพร้อย ก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการยกระดับ หรือปรับปรุงอันดับความน่าเชื่อถือในเงินตราต่างประเทศระยะยาว ไปเป็นระดับที่น่าลงทุน

นอกจากนั้น รัฐบาลชุดปัจจุบันยังคงเดินหน้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง และขณะนี้เริ่มมีกฎหมายใหม่ออกมารองรับการปฏิรูปเศรษฐกิจบ้างแล้ว แม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านอยู่บ้าง การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน จึงขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการปรับโครงสร้างหนี้ภาคธุรกิจ และการปรับปรุงการลงทุนของกิจการธนาคาร อย่างไรก็ตามยอดหนี้ประเภท ที่ไม่ก่อรายได้ ( ซึ่งสูงเกือบ 50%) เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการปรับปรุงแก้ไขยังต้องดำเนินต่อไปอีกนานพอสมควร

การดำเนินนโยบายการคลังแบบระมัดระวัง ที่มีมานานช่วยให้รัฐบาลดำเนินมาตรการต่างๆ ได้คล่องตัวอยู่บ้าง แต่กระนั้น ผลกระทบของการปรับโครงสร้าง การเงิน และการกระตุ้นด้านการคลังจะก่อหนี้ของภาครัฐเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ ที่สูงขึ้นจะสร้างภาระให้กับงบประมาณแผ่นดิน และทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาระดับของหนี้สาธารณะด้วย แต่จากประสบการณ์ในอดีตชี้ให้เห็นว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนัก หากมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี โดยที่อัตราดอกเบี้ย ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโต ที่ระดับ 5-6% ต่อปี หมายความว่า หนี้สาธารณะโดยรวมจะลดลงจาก 51% มาอยู่ ที่ 16% ของจีดีพี ซึ่งเป็นสภาพ ที่ใกล้เคียงกับช่วงปี 2529-2539

จุดแข็งของประเทศไทย เศรษฐกิจค่อนข้างเปิด และยืดหยุ่น เนื่องจากไม่มีนโยบายแทรกแซงจากภาครัฐ ฝ่ายบริหารมีแนวทางปฏิรูป โดยปฏิบัติตามแผน โครงการของไอเอ็มเอฟ มีประวัติการดำเนินนโยบายการคลังแบบระมัดระวัง ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องการชำระหนี้สาธารณะ

จุดอ่อนของประเทศไทย มีระบบการเงิน ที่อ่อนแอ มียอดหนี้ ที่ไม่ก่อรายได้สูง มีฐานการส่งออก ที่ไม่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง พึ่งพาปริมาณความต้องการจากภายนอกมากเกินไป มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ โครงสร้างพื้นฐานไม่ดี

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย