Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ ตุลาคม 2547
 
นิตยสารผู้จัดการ ตุลาคม 2547
"บางครั้งต้องเอาใจพ่อครัวมากกว่าลูกค้า"             
โดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
 

   
related stories

สำรวจครัวโลกในตลาดญี่ปุ่น

   
search resources

Restaurant
J.T. International
ความนิยมในรสชาติอาหารไทยของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นลำดับ มิเพียงแต่จะส่งให้ธุรกิจร้านอาหารไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดนิยมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นตลอดช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับทั้งผู้ประกอบการชาวไทยและผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ที่ต่างก็พร้อมจะขยายธุรกิจเข้ามาแบ่งสรรประโยชน์จากความนิยมนี้

ร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นในห้วงยามนี้ จึงมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับที่จัดสภาพร้านเป็นแบบร้าน Karaoke เพลงไทย ไล่เรียงไปสู่ร้านอาหารแบบกิจการของครอบครัวของคู่สมรสไทย-ญี่ปุ่น หรือกิจการลงทุนโดยชาวญี่ปุ่น แต่มีการจ้างแรงงานไทยเป็นคนครัว และร้านอาหารไทยที่มีการลงทุนสูง ซึ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารไทยไปพร้อมกัน

แม้จะมีจำนวนร้านอาหารไทยเพิ่มมากขึ้น แต่ภายใต้ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ดูเหมือนกรณีดังกล่าวจะไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงแข่งขันแย่งชิงลูกค้ามากนัก ในทางตรงข้ามกลับช่วยให้เกิดกระแสอาหารไทยและช่วยเสริมให้เกิดพัฒนาการในมาตรฐานของผู้ประกอบการแต่ละรายด้วยซ้ำ

"อุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ปัญหาว่าด้วยข้อกำหนดด้านแรงงานของญี่ปุ่น ซึ่งทำให้การจัดจ้าง chef หรือพ่อครัวแม่ครัว ฝีมือดีจากเมืองไทยทำได้ยาก และกลายเป็นประเด็นของการแย่งชิงพ่อครัวแม่ครัว ในหมู่ผู้ประกอบการไปในที่สุด"

ข้อเท็จจริงดังกล่าว ในด้านหนึ่งอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นเพียงเรื่องราวปกติที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ หากแต่กรณีเช่นว่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการขยายกิจการร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต รวมถึงปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่เกิดจากการต้องจ้างแรงงานไร้ฝีมือและผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอย่างไม่อาจเลี่ยง

ขณะที่ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้เร่งขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินไปในลักษณะของการมุ่งส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทย ด้วยการออกวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานพ่อครัวแม่ครัวไทยที่ผ่านการทดสอบจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเป็นไปอย่างฉาบฉวย ท่ามกลางความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประเด็นปัญหาพื้นฐานอยู่ไม่น้อย

เพราะภายใต้หลักเกณฑ์ทางราชการญี่ปุ่น แรงงานไทยที่จะเดินทางเข้ามารับจ้างเป็นพ่อครัวแม่ครัวในสถานประกอบการแต่ละแห่ง จะต้องเป็นระดับหัวหน้าคนครัว (Chef) ผู้มีหนังสือรับรองการผ่านประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารโดยเน้นเฉพาะว่าต้องเป็นอาหารไทยมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกให้โดยสถานประกอบการที่ยังดำเนินกิจการอยู่หรือสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย

"ผู้ประกอบการเคยเข้าร้องเรียน ทั้งกับส่วนราชการของไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นหลายครั้ง ถึงขั้นที่มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งสามฝ่าย เพื่อขอผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางประการ แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายเราจะไม่สามารถต่อรองกับฝ่ายญี่ปุ่นได้เลย เพราะเขายืนยันว่าหากมีปัญหามากก็สามารถใช้แรงงานคนญี่ปุ่นแทนได้"

ขณะเดียวกัน ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นก็เป็นไปอย่างเข้มงวด โดยผู้ประกอบการที่เป็นผู้จ้างแรงงานจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวกับผู้รับจ้างทั้งหมดให้กับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นพิจารณา ก่อนที่ผู้รับจ้างจะติดต่อขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย และจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขั้นตอนในการขอวีซ่านี้ อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 6 เดือนถึง 1 ปีเลยทีเดียว

พ่อครัวแม่ครัวคนไทย จึงกลายเป็นทรัพยากรมีค่าสูงสุดอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ซึ่งในหลายกรณีดูจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคงอยู่และการขยายตัวของร้านอาหารมากกว่ากำลังเงินในการลงทุนด้วยซ้ำ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย