Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน2 ธันวาคม 2547
UBCรับภาระแทนไอบีซี ซิมโฟนี เบือนสัญญากรมประชาสัมพันธ์             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

   
search resources

ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, บมจ.
ไอบีซี ซิมโฟนี, บจก.
สมพันธ์ จารุมิลินท
Radio
TV
บอร์ด UBC ให้ทำสัญญารับผิดชอบแทน "ไอบีซี ซิมโฟนี" ซึ่งเป็นบริษัทลูกตามสัญญา เนื่องจากกระทำผิดข้อสัญญาในเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อดำเนินการส่งวิทยุโทรทัศน์ทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้าของกรมประชาสัมพันธ์ เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น 26 มกราคม 48

นายวาสิลี เบซิล สกูร์ดอส ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (UBC) เปิดเผยผลการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 47 ว่าที่ประชุมได้อนุมัติการเข้าทำสัญญารับผิดชอบชดใช้แทนผู้ค้ำประกัน บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99% ในเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อดำเนินการส่งวิทยุโทรทัศน์ทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้าของกรมประชาสัมพันธ์

โดย 1. บริษัทได้ตกลงที่จะเข้ารับชดใช้แทน นายสมพันธ์ จารุมิลินท อย่างไม่จำกัดจำนวน เมื่อกรมประชาสัมพันธ์ได้เรียกร้องให้ นายสมพันธ์ จารุมิลินท รับผิดแทน บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกันจากการที่ บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาเข้าร่วมครือข่ายฯ ที่ทำไว้กับกรมประชาสัมพันธ์ดังกล่าว; หรือชดใช้ให้แก่ นายสมพันธ์ จารุมิลินท จนครบจำนวนหากนายสมพันธ์ จารุมิลินท ได้เข้าทำการรับผิดแทนบริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ต่อกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ค้ำประกันตามข้อ 1.1 ไปก่อนแล้ว ทั้งนี้ต้องปรากฏว่า นายสมพันธ์ จารุมิลินท ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ครบถ้วนแล้ว

2. คู่สัญญาตกลงและรับทราบว่า การชดใช้แทนหรือการชดใช้ของบริษัทฯตามสัญญานี้ เป็นการชดใช้ในทางแพ่งเท่านั้น

3. คู่สัญญาตกลงว่า ในการเริ่มดำเนินธุรกิจของ บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ตามสัญญาเข้าร่วมเครือข่ายฯ นั้น จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากนายสมพันธ์ จารุมิลินท แต่ทั้งนี้ก่อนให้ความยินยอมดังกล่าว นายสมพันธ์ จารุมิลินท จะต้องดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้

4. คู่สัญญาตกลงว่า ให้สัญญานี้สิ้นสุดลงทันที หากนายสมพันธ์ จารุมิลินท ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินธุรกิจตาม ข้อ 3.หรือ นายสมพันธ์ จารุมิลินท พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของ บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด และ/หรือ การเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อกรมประชาสัมพันธ์แล้วหรือมีกรรมการของบริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด เข้าเป็นผู้ค้ำประกันรายใหม่ต่อกรมประชาสัมพันธ์แทนนายสมพันธ์ จารุมิลินท และสัญญาค้ำประกันที่นายสมพันธ์ จารุมิลินท ได้ทำไว้กับกรมประชาสัมพันธ์สิ้นสุดลง

โดยบอร์ดมีมติจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มกราคม 48 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง ออดิทอเรียม อาคารทิปโก้ ชั้น 5 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้พิจารณาการเข้าทำสัญญารับผิดชอบชดใช้แทนผู้ค้ำประกัน บริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ในเงื่อนไขการเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อดำเนินการส่งวิทยุโทรทัศน์ทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้าของกรมประชาสัมพันธ์

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ บริษัทเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 และกำหนดอนุมัติวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของ บริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ของวันที่ 7 มกราคม 48 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

สำหรับ UBC ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปีนี้ พบว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 102.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 80.57 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 11 สตางค์ต่อหุ้นเป็น 14 สตางค์ต่อหุ้น

เนื่องจากรายได้ในไตรมาสนี้สูงขึ้น จากจำนวน สมาชิกในไตรมาส 3 ปี 47 เพิ่มขึ้น 7,792 ราย ทำให้สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 47 มีจำนวน 447,720 ราย เนื่องจากรายการกีฬาฟุตบอลฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น มีการออกอากาศ รายการ Academy Fantasia ตลอดจนมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนจำนวนสมาชิกที่รับชมรายการผ่าน RNT ในไตรมาส 3 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย