Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2545
อนาคตยูบีซี ยังไงก็ยังต้องพึ่งการมีโฆษณา             
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
 


   
search resources

ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, บมจ.
5 ปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาหุ้นของยูบีซีในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นหัวข้อหลักที่วาสิลี สกูร์ดอส ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินของยูบีซี นำมาใช้เป็นฐานในการแถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำปี 2544 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

5 ปัจจัยดังกล่าว ประกอบด้วย

1. การขยายฐานสมาชิก
2. การถึงจุดคุ้มทุนของกระแสเงินสดหมุนเวียน
3. การที่รัฐอนุญาตให้มีโฆษณาได้ในรายการ
4. การมีช่องรายการใหม่ ซึ่งเป็นการผลิตภายในประเทศ
5. การมีบริการแบบ Interactive

สกูร์ดอสยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันของยูบีซี สามารถทำได้ดีที่สุดเพียงปัจจัยแรก คือ ความพยายามในการขยายฐานสมาชิกเท่านั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ยอดสมาชิกของยูบีซีมีจำนวน ทั้งสิ้น 406,589 ราย เพิ่มขึ้น 25,633 ราย หรือ 6.73% เมื่อเทียบกับยอดสมาชิกในปี 2543

การเพิ่มขึ้นของยอดสมาชิกครั้งนี้ เป็นที่พอใจของฝ่ายบริหาร เพราะในปีที่ผ่านมา ยูบีซีได้มีการปรับค่าประกันอุปกรณ์สำหรับสมาชิกแรกเข้า และอัตราค่าสมาชิกรายเดือนใหม่ให้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม แต่ยอดการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่กลับยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในไตรมาส 4 มียอดสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นถึง 16,904 ราย หรือเท่ากับ 69.95% ของยอดสมาชิกที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี

การเพิ่มขึ้นของยอดสมาชิก มีผลให้ผลประกอบการของยูบีซี ในปี 2544 มียอดขาดทุนสุทธิเหลือเพียง 1,419.6 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับผลขาดทุนในปี 2543 ถึง 661.7 ล้านบาท

ตามขั้นตอน ยูบีซีจะใช้การขยายฐานสมาชิกเพื่อเพิ่มรายได้เข้ามาในบริษัท จนสามารถทำให้กระแสเงินสดหมุนเวียนในแต่ละเดือนปรับเข้าสู่จุดสมดุล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 2 โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทำให้ได้ภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทั้ง 2 ประการ เป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้ ฐานะการเงินของยูบีซีกลับมาดีขึ้น จากที่มีผลขาดทุนสะสมสูงถึง 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในปี 2540 เท่านั้น

ทั้งสกูร์ดอส และสมพันธ์ จารุมิลินท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูบีซี ยืนยันตรงกันว่าปัจจัยที่จะส่งผลให้สถานีเคเบิลทีวีรายใหญ่ของไทยรายนี้ สามารถขยายตัวต่อไปได้ในอนาคต ก็คือ การที่รัฐต้องอนุญาตให้มีการโฆษณา

เพราะการอนุญาตให้ยูบีซีสามารถหาโฆษณาเข้ามาได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ 3 จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดปัจจัยที่ 4 และ 5 ตามมา และหากรัฐยังห้ามการมีโฆษณา โอกาสที่จะมีการเพิ่มช่องรายการใหม่ๆ ซึ่งเป็นช่องรายการเฉพาะกลุ่มตลอดจนการให้บริการแบบ Interactive ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโชคร้ายสำหรับยูบีซีอยู่ไม่น้อย ที่การพิจารณาเรื่องการให้มีโฆษณาในเคเบิลทีวี ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี จนใกล้จะได้ข้อสรุป กลับต้องมีอันล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการ พิจารณาเรื่องนี้ถึง 2 คนด้วยกัน

คนแรก ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ที่ขอลาออกจากผู้อำนวย การ อ.ส.ม.ท. เพื่อไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คนที่ 2 พ.ต.ท.ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ขอย้ายตัวเองจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ อ.ส.ม.ท. เนื่องจากมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีค่าโง่ทางด่วน 6,200 ล้านบาท

โอกาสที่ยูบีซีจะสามารถมีโฆษณาเข้ามาในรายการ ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจเคเบิลทีวีของไทยรายนี้ คงต้องรอไปอีกระยะ

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย