Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2545
เซ็นทรัล กรุ๊ป เริ่มต้นยุคผลัดรุ่น             
โดย ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์
 

   
related stories

“จิราธิวัฒน์และห้างเซ็นทรัลกำลังจะผ่านเข้าสู่ยุคที่สาม ยุคที่ห้างเซ็นทรัลอาจไม่ใช่ของจิราธิวัฒน์!?”
เค้าผู้นำหน้าใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัล

   
www resources

โฮมเพจ เซ็นทรัลกรุ๊ป

   
search resources

เซ็นทรัลกรุ๊ป
Retail
การประกาศโครงสร้างใหม่ เพื่อจัดรูปแบบการดูแลธุรกิจในเครือเซ็นทรัล และบุคลากรในตระกูล "จิราธิวัฒน์" เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีนัยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความที่ตระกูล "จิราธิวัฒน์" เป็นครอบครัวใหญ่ ปัจจุบันสมาชิกของตระกูลนี้มีจำนวนมากถึงกว่า 160 คน กิจการของตระกูลซึ่งมีบริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ปเป็นแกนหลัก ได้เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ มีบริษัทในเครือถึงกว่า 70 บริษัท มียอดขายรวมในปีที่แล้ว 42,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 20,000 ล้านบาท

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือจัดวางตัวบุคลากรในการเข้าไปรับผิดชอบดูแลธุรกิจกลุ่มต่างๆ ของตระกูล จึงต้องใช้ระยะเวลาพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบพอสมควร

นับตั้งแต่ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ที่ได้เริ่มต้นสยายปีกจนสามารถครอบครองความเป็นอันดับ 1 ในธุรกิจค้าปลีกของไทยได้อย่างจริงจัง หลังการตัดสินใจทำโครงการเซ็นทรัลพลาซ่าที่ห้าแยกลาดพร้าวในปี 2523

ตระกูลนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและตัวบุคลากร ผู้ดูแลธุรกิจในกลุ่มต่างๆ เพียงไม่กี่ครั้ง

การจัดโครงสร้างครั้งสำคัญที่สุดคือ ในปี 2532 ก่อนที่สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ลูกชายคนโตของเตียง จิราธิวัฒน์ ในฐานะพี่ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลธุรกิจของตระกูล พร้อมกับน้องๆ อีก 25 คน ต่อจากพ่อจะเสียชีวิตลงเพียง 3 ปี

ผลของการจัดโครงสร้างธุรกิจในครั้งนั้น ได้มีการจัดกลุ่มธุรกิจของตระกูลที่กระจัดกระจายอยู่ให้เป็นหมวดหมู่ และจัดวางคนในตระกูล "จิราธิวัฒน์" รุ่นที่ 2 เข้าไปดูแลในจุดต่างๆ

มีการจัดตั้งบริษัทกลางคือ เซ็นทรัลกรุ๊ป มีวันชัย จิราธิวัฒน์ เป็นผู้ดูแล ให้มีฐานะคล้ายกับโฮลดิ้ง คัมปะนี ถือหุ้นใหญ่ และคุมนโยบายของธุรกิจต่างๆ ในเครือ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

- กลุ่มค้าปลีก มีสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ เป็นคนรับผิดชอบ
- กลุ่มผลิตและค้าส่ง มีสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ เป็นคนรับผิดชอบ
- กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นคนรับผิดชอบ
- กลุ่มโรงแรม
- กลุ่มฟาสต์ฟู้ด

2 กลุ่มสุดท้าย มีสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เป็นคนรับผิดชอบ

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้ง Family Council ขึ้นมาเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตระกูล ที่นับวันจะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยการดูแลของ Family Council จะแยกออกจากธุรกิจโดยเด็ดขาด

ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตระกูลจิราธิวัฒน์ ได้ใช้การจัดการแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลธุรกิจ และคนในครอบครัวในรูปแบบนี้มาโดยตลอด โดยมีการดึงคนนอกตระกูลที่คนในครอบครัวให้ความเคารพนับถือ มาช่วยให้คำแนะนำและปรึกษา เช่น เอนก สิทธิประศาสน์ และวิโรจน์ ภู่ตระกูล

รูปแบบการจัดการที่ดำเนินมาเป็นเวลานานนั้น หากเปรียบเทียบกับสาระที่วันชัย และสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ได้มีการประกาศออกมาครั้งล่าสุด ดูเหมือนจะไม่มีความแตกต่างอะไรมากนัก

หากมองโดยภาพกว้างๆ การประกาศโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ คือ การผลักดันคน "จิราธิวัฒน์" รุ่นที่ 2 ให้ขึ้นไปดูแลทางด้านนโยบายอยู่ในบริษัทแกนกลางคือเซ็นทรัลกรุ๊ป พร้อมกับชูบทบาทของรุ่นที่ 3 ให้มีความโดดเด่นและชัดเจนขึ้น

"จิราธิวัฒน์" รุ่นที่ 3 ที่ได้รับการโปรโมตขึ้นมาตามโครงสร้างที่มีการประกาศใหม่ ประกอบด้วย

- ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลด้านการเงินของเซ็นทรัลกรุ๊ป
- ทศ จิราธิวัฒน์ เข้ามารับผิดชอบในกลุ่มค้าปลีก แทนสุทธิชาติ
- พิชัย จิราธิวัฒน์ เข้ามารับผิดชอบในกลุ่มค้าส่ง แทนสุทธิศักดิ์
- กอบชัย จิราธิวัฒน์ เข้ามารับผิดชอบในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แทนสุทธิธรรม

ปริญญ์ และทศ เป็นลูกชายของสัมฤทธิ์ ขณะที่พิชัย และ กอบชัย เป็นลูกชายของวันชัย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติช่วงหลายปีที่ผ่านมา "จิราธิวัฒน์" รุ่นที่ 3 ทั้ง 4 คน ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญของแต่ละกลุ่ม จนเป็นที่ยอมรับกันของคนในตระกูลอยู่แล้ว

สาระที่น่าสนใจที่สุดของการประกาศโครงสร้างใหม่ครั้งนี้ ดูเหมือนจะอยู่ที่การกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งของตัวบุคคล ที่จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบสายงานในแต่ละกลุ่ม

วาระดังกล่าวถูกกำหนดไว้คราวละ 4 ปี และในแต่ละปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และเมื่อครบวาระ 4 ปีแล้ว สามารถต่ออายุได้ โดยคณะกรรมการบริหารเสนอการต่ออายุไปยังคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องได้รับคะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ

ซึ่งถือเป็นรูปแบบใหม่ของการดูแลกิจการในเครือเซ็นทรัลของคนในตระกูล "จิราธิวัฒน์" ซึ่งช่วงที่ผ่านมา การที่พี่น้องในรุ่นที่ 2 ถูกมอบหมายให้ดูแลงานแต่ละกลุ่มเป็นเวลานาน โดยไม่มีวาระ ทำให้เกิดสัญญาณบางอย่างบ่งชี้ว่า เริ่มมีลักษณะของการแบ่งขั้วเป็นสายของคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นมาบ้างแล้ว

สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ เคยบอกกับ "ผู้จัดการ" ไว้เมื่อเกือบ 2 ปีที่แล้วว่า เซ็นทรัลกรุ๊ป กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยการผลักดันคนรุ่นที่ 3 ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และมีนโยบาย rotation ที่จะให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการดูแลธุรกิจของแต่ละกลุ่ม

การประกาศโครงสร้างใหม่ครั้งหลังสุดนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า คนระดับผู้อาวุโสของตระกูล "จิราธิวัฒน์" ได้มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางตัวบุคลากร ตลอดจนการจัดการธุรกิจในเครือใหม่มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เรื่องราวของเครือเซ็นทรัลในช่วงหลังจากนี้ กำลังจะมีสีสันมากขึ้น

(ผู้จัดการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 205 ตุลาคม 2543)

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย