Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2545
การบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องของเด็ก             
โดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
 

ภายใต้กระบวนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ทุกคนต่างตระหนักดีถึงความสำคัญของการบ้าน หากแต่บทบาทของการบ้านสำหรับเด็กนักเรียนในยุคนี้ แตกต่างจากประสบการณ์ของคนที่เป็นพ่อแม่มากน้อยเพียงใด และทำอย่างไรที่ ผู้ปกครองและนักเรียนจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ได้ตรงกัน

ในรายงานการศึกษาของอังกฤษ ซึ่งเผยแพร่ผ่าน http://uk.education. com ระบุว่าการบ้านซึ่งแต่เดิมถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการเรียนการ สอนที่แต่ละโรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำหรับเด็กแต่ละกลุ่มอายุไว้อย่างชัดเจน

เด็กในชั้นประถมศึกษา ได้รับการแนะนำว่าควรจะมีชั่วโมงสำหรับการบ้านไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเน้นไปที่การอ่าน สะกดคำ และจำนวนนับ โดยเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้มากขึ้นตามช่วงชั้น ที่เด็กเรียน โดยในช่วง 2 ปีสุดท้ายของประถมศึกษา ควรมีชั่วโมงสำหรับการบ้านนี้ไม่ต่ำกว่า 30 นาทีต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมนั้น การบ้านยังต้องมีลักษณะที่ผูกพันกับการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน เพราะเด็กในช่วงวัยดังกล่าวได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การเดิน การฟัง การพูดและทักษะทางสังคม โดยไม่ได้พึ่งพาการบ้านของโรงเรียนมากนัก การกำหนดเงื่อนเวลาในลักษณะที่ว่า "จะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ภายในพรุ่งนี้" จึงไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทำ

สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้รับคำแนะนำให้มีชั่วโมงสำหรับการบ้าน ตั้งแต่ 45-90 นาทีต่อวันในช่วงปีแรกของการเรียนระดับนี้ และมากถึง 2-2.5 ชั่วโมงในช่วงปีที่สูงขึ้น โดยการบ้านของนักเรียนมัธยม จะมีความแตกต่างจากเด็กในวัยประถมอย่างมาก จากผลของรายวิชาที่เพิ่มขึ้น และเป็นเหตุให้ ในหลายครอบครัวรู้สึกว่าเด็กในปกครองมีงานที่ต้องทำมากเกินไปในแต่ละวัน

เนื้อหาของการบ้านในระดับมัธยม จึงเน้นไปที่การกระตุ้นให้นักเรียนสามารถบริหารเวลา เพื่อทำการบ้านให้เสร็จทันกำหนดในแต่ละวัน และการมีการบ้านในลักษณะของโครงการต่อเนื่องระยะยาว ซึ่งความช่วยเหลือของผู้ปกครองย่อมเป็นสิ่งน่ายินดี แต่ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้ปกครองเข้ามาทำการบ้านเหล่านั้นเอง หากแต่เป็นผู้กระตุ้นและแนะนำให้เด็กได้แสดงศักยภาพออกมามากกว่า

นอกจากนี้ การที่เด็กในช่วงวัยมัธยมจะหาพื้นที่ภายในครอบครัวเพื่อทำการบ้านโดยลำพัง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกส่วนอื่นของครอบครัว ดูจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในความเป็นจริง ซึ่งผลการวิจัยบางชิ้นได้ชี้ว่าการทำการบ้านพร้อมกับการฟังเพลง หรือแม้กระทั่งการเปิดโทรทัศน์ไปด้วย กลับส่งเสริมให้เด็กทำการบ้านได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เด็กๆ มิได้เบนความสนใจไปสู่สิ่งเร้าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งย่อมให้ผลที่แตกต่างกันมาก

แม้ว่าการบ้านจะเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน แต่ผู้ปกครองควรจะตระหนักด้วยว่า กิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทักษะทางสังคม ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อยต่อพัฒนาการของเยาวชน การนั่งชมรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจ รวมถึงละครน้ำเน่า ก็สามารถส่งเสริมความเข้าใจต่อบรรทัดฐานของสังคมที่พวกเขาเป็นสมาชิกอยู่ไม่น้อย

ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าผู้ปกครองจะสามารถส่งเสริมให้เด็กในปกครองเข้าใจ ต่อมิติที่หลากหลายของสังคมผ่านกลไกการบ้านเหล่านี้ได้มากน้อยและดีเพียงใด ซึ่งสำหรับเยาวชนไทยในยุคสมัยปัจจุบัน ดูเหมือนว่าชั่วโมงการเรียนพิเศษ หลังการเรียนในระบบโรงเรียนปกติ จะช่วงชิงเวลาและพื้นที่ส่วนนี้ไปหมดแล้ว

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย