Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กุมภาพันธ์ 2548
 
นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2548
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ             
โดย อรวรรณ บัณฑิตกุล
 


   
search resources

ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว.
วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย
หนังสือเรื่องนี้แม้มีความหนา 916 หน้า และมีถึง 2 เล่ม แต่ละเล่มมี 44 บท โดยคนอ่านไม่จำเป็นต้องอ่านต่อเนื่องกันไป สามารถเลือกอ่านบทใดบทหนึ่งที่สนใจก่อนก็ได้ แต่ความสนุกของเนื้อหาทำให้อ่านได้หมดเล่มแทบไม่รู้ตัว

"เมื่อสมัยที่ยังเป็นนักเรียน ผมได้อ่านสมุดไดอารี่ของสมเด็จปู่ (สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ) ซึ่งท่านพ่อ (หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล) เก็บรักษาไว้มีทั้งหมด 27 หีบได้อ่านไปหลายเล่ม รู้ได้ว่าสมเด็จปู่ทรงรับภารกิจในกิจการงานของบ้านเมืองเป็นอย่างหนักตลอดพระชนมายุ และทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารบ้านเมืองในหลายๆ ด้าน แต่ผมไม่มีเวลามากพอที่จะอ่านสมุดไดอารี่ดังกล่าวได้ทั้งหมด ได้คิดไว้เป็นเวลานานแล้วว่าจะต้องหาคนที่มีความสันทัดในด้านนี้มาช่วยค้นคว้าจัดทำพระประวัติอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกหลานทุกคนได้รู้และภาคภูมิใจในผลงานที่องค์ต้นราชสกุล "เทวกุล" ทรงทำไว้แก่บ้านเมือง"

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ เล่าถึงที่มาความเป็นมาของหนังสือในวันเปิดตัวเมื่อประมาณกลางเดือนมกราคม 2548 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ บ้าน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศถึงสองสมัย สองรัชกาล (รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5) ทรงอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง 37 ปี มีพระประวัติชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติบ้านเมือง

ท่านเป็นโอรสองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี (เจ้าจอม มารดาเปี่ยม) มีพระขนิษฐา และอนุชา 4 พระองค์คือ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี และสมเด็จกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฎ

ต่อมา ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ได้เห็นผลงานการเขียนประวัติของพจน์ สารสิน ในหนังสือ "สารสินสวามิภักดิ์" ซึ่งเขียนโดยวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย จึงแน่ใจว่าเธอคือผู้มีความสามารถที่จะค้นคว้าและเรียบเรียงเรื่องราวพระประวัติให้เป็นที่น่าสนใจได้อย่างแน่นอน

วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ที่ได้ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ต่ำกว่า 2 ปี นอกจากเอกสารส่วนพระองค์แล้ว ผู้เขียนยังได้ค้นคว้าข้อมูลจากอีกหลายๆ แหล่งด้วยกัน เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถาบันไทยคดีศึกษา และผลงานของนักประวัติศาสตร์ไทยอีกหลายท่าน

ผู้เขียนยังได้รับน้ำใจไมตรีจากคุณอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา ทายาทผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เอกสารส่วนตัวของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ให้นำบันทึกส่วนตัวที่ไม่ได้รับการเปิดเผยมาก่อน ทำให้ประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งอันเป็นที่มาที่ไปของ "ยังสยามโซไซตี้" "วิกฤตการณ์วังหน้า" และ"การสาบานที่วัดพระแก้ว" มีความกระจ่างยิ่งขึ้น

วิธีการเขียนของเธอที่สามารถนำประวัติศาสตร์มาเป็นเรื่องเล่าที่มีสีสัน และได้อรรถรส ไม่ได้เขียนเรื่องในเชิงวิชาการของนักประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างกระจ่างชัด ทั้งยังรู้สึกรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของบรรพชนที่ต่อสู้กับมหาอำนาจตะวันตกนักล่าอาณานิคมอย่างสุดความสามารถ ได้เรียนรู้วิธีคิดของผู้ปกครองประเทศที่เห็นคุณค่าของข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่าง "พระยอด เมืองขวาง"

รวมทั้งอีกหลายๆ เรื่องที่น่าหาอ่านในหนังสือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย