Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ พฤษภาคม 2548
 
นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2548
ปีที่ 6 ของ "ผู้จัดการ 100"             
 

นิตยสาร "ผู้จัดการ" ได้ทำหน้าที่สำคัญในการรวบรวมและสังเคราะห์ผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดอันดับ โดยยึดจากความสามารถในการหารายได้ เพื่อทำเป็นตารางอันดับ 100 บริษัท ที่มีรายได้สูงที่สุดในแต่ละปี ที่มีชื่อเรียกว่า "ผู้จัดการ 100" ต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 5 ปีเต็ม

โดยปีที่เริ่มต้น คือปี 2543 ได้มีการรวบรวมผลประกอบการย้อนหลังไปถึงปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อฉายภาพให้เห็นความต่อเนื่องของสถานการณ์ของบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ก่อน จนกระทั่งถึงปีที่ต้องพบกับวิกฤติการณ์ และความเป็นไปในช่วงหลังจากนั้นในอีก 2 ปีต่อมา

ปีนี้ "ผู้จัดการ 100" ได้ทำหน้าที่นี้เป็นปีที่ 6 และเราตั้งใจไว้ว่า ผู้อ่านจะต้องได้เห็นพัฒนาการของ "ผู้จัดการ 100" เกิดขึ้น

พัฒนาการอย่างแรก คือการนำเสนอผลการจัดอันดับ "ผู้จัดการ 100" ถูกเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นจากที่เคยทำตลอด 5 ปีก่อน เป็นเวลา 1 เดือน คือแทนที่จะนำเสนอในฉบับเดือนมิถุนายน เราได้เลื่อนขึ้นมาเป็นฉบับเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ยิ่งขึ้น

และนับจากนี้เป็นต้นไป นิตยสาร "ผู้จัดการ" ฉบับเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปีจะเป็นฉบับที่จะประกาศผลการจัดอันดับ "ผู้จัดการ 100"

พัฒนาการอย่างที่ 2 เนื้อหาที่จะถูกนำเสนอออกมาประกอบกับอันดับ "ผู้จัดการ 100" จะเป็นเนื้อหาที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเข้มข้นขึ้นจากที่เคยทำเมื่อ 5 ปีก่อน

โดยเฉพาะการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการในทุกๆ ด้านของบริษัทที่อยู่ใน "ผู้จัดการ 100" ชนิดปีต่อปี รวมทั้งยังมีการจัดอันดับของประกอบการแต่ละประเภทว่าเมื่อเทียบกับภาพรวมของทุกบริษัทแล้ว แต่ละบริษัทอยู่ในอันดับใด

อาจเป็นเรื่องบังเอิญที่การประกาศผลอันดับ "ผู้จัดการ 100" ปีนี้ ออกมาในเวลาตรงกับที่ตลาดหลักทรัพย์จะเริ่มนำดัชนีตัวใหม่ที่เรียกว่า SET 100 ออกมาใช้ ซึ่งเมื่อนำข้อมูลของ "ผู้จัดการ 100" และ SET 100 มาเปรียบเทียบกันแล้ว ก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันพอสมควร

บริษัทที่อยู่ใน SET 100 มีถึง 63 บริษัทที่มีชื่ออยู่ใน "ผู้จัดการ 100" (รายละเอียด โปรดดูตาราง "ผู้จัดการ 100" vs SET 100)

ดังนั้นอาจอนุมานได้ว่าทั้ง "ผู้จัดการ 100" และ SET 100 เป็นดั่งภาพสะท้อนที่บ่งบอกถึงความเป็นไปในภาพใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ไทยได้อย่างดี

ถือเป็นหน้าที่หลักที่นิตยสาร "ผู้จัดการ" ยืนยันว่าจะทำอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยยึดจากประโยชน์ที่ผู้อ่านของเราจะได้รับเป็นเป้าหมายสูงสุด

ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย