Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มิถุนายน 2527
 
นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2527
ใครคือชี้คซาเลห์?             
 


   
www resources

ภัทรา ศิลาอ่อน พี่ใหญ่แห่ง S&P
โฮมเพจ กระทรวงการคลัง
โฮมเพจ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

   
search resources

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
Banking
เปรม ติณสูลานนท์
ซี๊ค ซาเลห์ อับดุลลาห์ คามิล
อาราเบียน ไทย อินเวสเม้นต์
ชื่อเต็มๆ ของผู้ถือหุ้นใหญ่อาราเบียน-ไทย อินเวสเม้นต์คนนี้ก็คือ ชี้คซาเลห์ อับดุลลาห์ คามิล

เกิดที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อปี 1941 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ

ว่ากันว่าท่านชี้คซาเลห์มีความสนิทสนมเป็นอันดีกับบุคคลสำคัญในภาครัฐบาลของซาอุดีอาระเบีย ดังนั้นจึงเริ่มทำงานด้วยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนจะหันมาเอาดีด้านธุรกิจ และต่อมาก็กลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงคนหนึ่ง

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมทุนกับ “อดิเรกสาร” ก่อตั้งอาราเบียน-ไทย อินเวสเม้นต์ ชี้คซาเลห์เคยเดินทางเข้ามาเมืองไทย 3-4 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีเครื่องโบอิ้ง 747 ส่วนตัวเป็นพาหนะ

การมาเมืองไทยครั้งสำคัญที่สุดก็คือครั้งช่วงปลายเดือนธันวาคม 2525 ในฐานะแขกส่วนตัวของพลตรีประมาณ อดิเรกสาร หัวหน้าพรรคชาติไทย ซึ่งตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ครั้งนั้นนอกจากชี้คซาเลห์จะได้เข้าพบพลเอกเปรม เพื่อคุยเรื่องโครงการสนามบินหนองงูเห่า โดยชี้คซาเลห์เสนอเงื่อนไขขอดำเนินโครงการนี้แบบเทิร์นคีย์แล้ว ก็ยังได้พบปะเจรจากับบุคคลสำคัญอีกหลายคน อาทิ พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ น.ท.ทินกร พันธุ์กระวี ม.ล.เชิงชาย กำภู (ปลัดคมนาคม) อาสา สารสิน (ปลัดต่างประเทศ) ชะลอ ธรรมศิริ (ปลัด กทม.) อนุสรณ์ ทรัพย์มนู (วุฒิสมาชิก) ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารชาติ) ดร.ศิวาวุธ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมศักดิ์ ยมะสมิต (กรมการค้าต่างประเทศ) กร ทัพพะรังสี (เลขารัฐมนตรีอุตสาหกรรม) มนู เลียวไพโรจน์ (ผู้อำนวยการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล) ปองพล อดิเรกสาร และไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์

“เป็นการคุยกันในหลักการกว้างๆ ว่าทำอย่างไรการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับตะวันออกกลางจึงจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น” แหล่งข่าวระดับสูงคนหนึ่งบอกเนื้อหาการพบปะพุดคุยกันครั้งนั้น

และการมาในครั้งนั้นอีกเช่นกันที่การฟอร์มงานเพื่อก่อตั้งอาราเบียน-ไทยได้เริ่มขึ้น

ชี้คซาเลห์มีความปรารถนาที่จะตั้ง INVESTMENT BANK ขึ้นมาอย่างมาก และถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะไม่พิจารณา แต่ชี้คซาเลห์ก็ยังไม่ลดละความพยายาม

ล่าสุด ชี้คซาเลห์ได้รับความสนใจจากวงการภายในของไทยมาก เพราะถูกเล็งเห็นว่าการเข้ามาของชี้คซาเลห์ในการจัดตั้ง INVESTMENT BANK นั้น เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะเป็นการเอาเงินของกลุ่มชี้คซาเลห์ มาลง และชี้คซาเลห์ก็ฉลาดพอที่จะบอกว่าเงินที่จะนำเข้ามาประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐนั้น จะมุ่งลงทุนด้าน AGRO-INDUSTRY ซึ่งไทยกำลังต้องการอย่างยิ่ง

Sheikh Saleh Abdullah Kamil

For the people of the Kingdom and even abroad, Sh. Saleh Abdullah Kamil is not a new figure. Particularly in the Kingdom, his activities affect almost every resident in the Kingdom—right from the airport where his company has the maintenance contract to clean the dumps from the streets.

Sh. Saleh owes his success to the hard work he has put in through the years. He was born in Mecca in 1941 A.D. and holds a bachelor’s degree in Commerce. He started as an advisor in the Ministry of Finance before going into business.

By Allah’s Grace, he is now Chairman of four major companies in the Kingdom and a member of numerous companies.

Being very affable by nature, he is an avid reader and a fond traveler. The following is the list of companies of which he is the Chairman and member.

Companies

- Owner and Chairman of Dallah—Avco Trans Arabia Company

- Chairman of “FAST” Company

- Chairman of “CONCRETE” Company

- Member of the Board of Directors in “Arabian Company for Media Developments (ARAMED).

- Chairman of “Saudi company for pre-fab and pre-cast houses construction (SABRICO)

- Member of the Board of Directors, in deputation of the Saudi Transport Company—under establishment.

- Founder member of:

- Okaz Publishing and Printing House

- Okaz Establishment for Journalism and Publication

- Okaz Company for Distribution

- Tihama Advertising, Public Relations and Marketing Co.

- Service and Maintenance Company

- Saudi Company for Hotels and tourists

- Saudi Company for Overseas Marketing

- Saudi Company for Construction and Contracts

- AMARTIC Company

- Saudi Company for Air-conditioning

- Saudi Company for Electric and Mechanic(SAMCO)

- Trans Arabian Supplying Company (TASCO)

- CHOUBIC Company—Switzerland, England

- CHOUBIC Tourist Co. Egypt

- Arabian International Center for Information EGYPT

- National Video Company—EGYPT

- Arabian Investment Company—EGYPT

- Egyptian Company for Investment and Development—EGYPT

- Egyptian Islamic Faisal Bank—EGYPT

- Sudan Islamic Faisal Bank—SUDAN

- Islamic Bank for Investment and Financing—JORDAN

- Red Sea Cement Co.—SUDAN

- Halad Co.—BAHAMAS

- Video—Seen:BAHAMAS

- Video—Seen:GREECE

- International Investment Group—United States of America

- Video—U.S.A.

- Eastern Company for Production and Distribution—SHARJAH

ADDRESS:

Dallah-Avco-Company

P.O. Box 430

Jeddah, Saudi Arabia

TELEPHONE

Office 59122 Jeddah

Residence 57572 Jeddah   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย