Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน9 มิถุนายน 2548
สั่งเข้มหยุดขายพาณิชย์ประกันฯ ชี้หมกเม็ดเพียบ             
 


   
www resources

กรมการประกันภัย

   
search resources

กรมการประกันภัย
Insurance
พาณิชย์การประกันภัย, บจก.
กรมการประกันฯ สั่งเฉียบให้ บ.พาณิชย์การประกันภัยฯ หยุดขายประกันวินาศภัยชั่วคราว หลังพบปัญหาฉาวโฉ่เพียบ ขีดเส้นตาย 20 มิ.ย.นี้ ต้องส่งแผนฟื้นฟูแจงข้อมูล "ทนง" เตรียมทบทวนและเพิ่มบทบาทตรวจสอบกรมการประกันฯ เทียบชั้นแบงก์ชาติ ขณะที่พาณิชย์ประกันภัยออกโรงยืนหยัดสู้ แจ้นขอพบ "อธิบดีกรมการประกันภัย" วันนี้

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าขณะนี้มีคำสั่งที่ 7/2548 เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว สั่งให้บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จากการตรวจสอบเมื่อปลายปี 2547 ที่ผ่านมาปรากฏว่า บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด มีฐานการเงินดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย มีปัญหาสภาพคล่อง ตรวจสอบพบความไม่โปร่งใส ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากผู้บริหารบริษัทฯ ในการชี้แจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน ปัญหาเรื่องร้องเรียนไม่จ่ายสินไหมทดแทนแก่สมาชิกกว่า 2 พันราย คิดเป็นวงเงิน 121 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประกันอุบัติภัยในรถยนต์ และประกันอิสรภาพ 3,000 ราย วงเงินค้ำประกันเงินสดกว่า 600 กว่าล้านบาท แต่บริษัทค้างจ่ายและประวิงเวลาในการจ่าย ที่ทางกรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก

ทั้งนี้พบว่าการจัดสรรทรัพย์สินตามประเภทที่ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 2535 กฎหมายกำหนด ไม่เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน เช่น แจ้งว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดมี 1,693 ล้านบาท แต่กรมการประกันภัยประเมินจริงมีแค่ 755 ล้านบาท หายไป 938 ล้านบาท เงินสดในธนาคารที่แจ้งไว้ 331 ล้านบาท ประเมินจริงได้แค่ 46 ล้านบาท เงินหายไป 285 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินกองทุนขาดหายไป 613 ล้านบาท ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่ายที่แจ้งว่ามีสำรองจ่ายประมาณกว่า 400 ล้านบาท แต่ตรวจประเมินจริงได้แค่ 97 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้ว่าเงินที่หายไปนั้นไปทำอะไรอยู่ที่ไหน และกรมฯ ก็ได้อายัดทรัพย์สินไม่ให้มีการโยกย้ายสินทรัพย์ออกไป

"ที่ผ่านมากรมการประกันภัยให้โอกาสผู้บริหารมาโดยตลอด ที่เปิดโอกาสให้เพิ่มทุนในกองทุน 100 กว่าล้าน ให้ทยอยงวดแรก 50 ล้านบาท ในเดือนเมษายนอีกงวด 50 ล้านบาท เดือนพ.ค. แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือ" อธิบดีกรมการประกันภัยกล่าว

อธิบดีกรมการประกันภัยกล่าวต่อว่า กรมการประกันภัยในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดตั้งแต่การให้คำแนะนำและให้ระยะเวลาแก่บริษัทฯ แต่บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ก็ไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายสถานการณ์ทางการเงินลงได้ แต่ก็จะให้โอกาสแก่บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด อีกครั้งในการส่งแผนฟื้นฟูภายในวันที่ 20 มิ.ย.นี้เท่านั้น และวันนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ก็จะมาเข้าพบด้วยเช่นกัน ซึ่งในแผนฟื้นฟูต้องชี้แจงให้ชัดเจนได้ว่าแผนรวมของแผนฟื้นฟูดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้อย่างไร หากกรมการประกันภัยพิจารณาแล้วว่าแผนฟื้นฟูดังกล่าวไม่สามารถรับประกันความจริงใจและยืนยันได้ว่าจะแก้ไขปัญหาจ่ายสินไหมแก่ลูกค้า ระดมทุนเพิ่มเติม ชี้แจงว่าสินทรัพย์ที่หายไปนำไปทำอะไรหายไปไหน ตามอำนาจมาตรา 52 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต

"หากจะมีการถอนใบอนุญาตจริง กรมฯ ก็จะแจ้งให้ทางสมาคมบริษัทประกันวินาศภัยรับทราบ เพื่อรองรับแล้วนำกรมธรรม์ที่เหลือของบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด แจกจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยรายอื่นรับผิดชอบดูแลประชาชนไม่ต้องห่วง" อธิบดีกรมการประกันภัยกล่าว

อธิบดีกรมการประกันภัยกล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาที่ว่าหากบริษัทฯ ไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมให้กับลูกค้าที่จะมาขอค่าสินไหมชดเชย โดยเฉพาะผู้ที่จะมาเอาประกันอุบัติเหตุรถยนต์ แต่ถ้าบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ปฏิเสธไม่ยอมจ่าย ทางกรมการประกันภัยไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับ หรือดึงเงินของบริษัทฯ มาจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันได้ แต่พฤติกรรมนี้ถือว่าผิดสัญญา ผู้เอาประกันสามารถฟ้องร้องเอาผิดกฎหมายแพ่ง หรือไปฟ้องร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการเอาผิดบริษัทฯ ได้แน่นอน

"แม้กรมฯ จะไม่มีสิทธิอำนาจไปล้วงเงินของบริษัทมาจ่ายให้ประชาชนได้ แต่เราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตรวจสอบทำงานให้บริษัทชำระคืนสินไหมทดแทนแก่ประชาชน และห้ามไม่ให้บริษัทแอบไปทำประกันใหม่กับลูกค้ากลัวจะสร้างภาระปัญหาให้มากไปกว่าเดิม" อธิบดีกรมการประกันภัยกล่าว

นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานของกรมการประกันภัยกับบริษัทดังกล่าวถือว่าทำถูกต้องแล้ว แต่ระบบการตรวจสอบของกรมการประกันภัยยังอ่อนอยู่ ต่อไปต้องมีการพัฒนาให้มีอำนาจตรวจสอบกำกับดูแลที่เข้มแข็งกว่านี้ ต่อไปจะทบทวนอำนาจหน้าที่ของกรมการประกันภัยให้มีอำนาจเหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอำนาจตรวจสอบที่เข้มแข็ง เช่น การขอข้อมูล การส่งงบตรวจสอบประจำปี ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้มากกว่านี้

พาณิชย์การประกันภัยร่อนหนังสือยังไม่ปิดกิจการ

ในวันเดียวกันนายปณชัย ประวีรนันท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง ว่า กรณีที่กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ออกหนังสือเลขที่ พณ 0505/2066 เรื่องให้บริษัทฯ หยุดการรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ว่าบริษัทฯ ยังสามารถเปิดดำเนินกิจการได้ตามปกติ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการประกันภัยและของบริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ตามปกติ โดยกรมการประกันภัยมีระยะเวลาให้บริษัทฯ ทำแผนฟื้นฟูส่งให้ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2548 นี้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงแสดงเจตนารมณ์ในการทำธุรกิจประกันภัยวินาศภัยภายใต้ชื่อ พาณิชย์ประกันภัยต่อไป แม้ว่าขณะนี้จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับบริษัทฯ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก แต่ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหม่ในสัดส่วน 51% ยังมีความเชื่อมั่นที่จะร่วมฟื้นฟูพาณิชย์การประกันภัยไปพร้อมๆ กับนายยศชัย บัวสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ จนกว่าพาณิชย์ประกันภัยจะตั้งตระหง่านขึ้นอีกครั้งแน่นอน

นายปณชัยกล่าวต่ออีกว่า จากกระแสข่าวดังกล่าวอาจสร้างความสับสนและการนำเสนอที่ผิดพลาดสู่สาธารณชนได้ จึงขอโอกาสชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังดำเนินการได้ตามปกติ ไม่มีการปิดกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งตามข่าวที่บางสื่อหรือบางสำนักข่าวนำเสนอผิดพลาดไป สำหรับค่าสินไหมที่ค้างจ่ายให้กับลูกค้าอยู่นั้น ทางบริษัทฯ ยืนยันที่จะรับผิดชอบทั้งหมด ไม่มีการปฏิเสธการจ่ายสินไหมแน่นอน เพราะขณะนี้กรมการประกันภัยจะเข้ามาดูแล และทำหน้าที่แทนบริษัทฯ ในเรื่องการจ่ายค่าสินไหมชั่วคราวก่อนจนกว่าบริษัทฯจะดำเนินการกิจการได้ตามแผนฟื้นฟูเรียบร้อย   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย