Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน1 ตุลาคม 2545
KPMGยกไทยเป็นศูนย์กลาง รุกที่ปรึกษาธุรกิจย่านอินโดจีน             
 


   
search resources

KPMG
เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) ประกาศศักดาสู่ความผู้นำธุรกิจบริการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจที่มีความหลากหลาย เตรียมขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมภูมิภาคอินโดจีน เพื่อสนองความต้องการลูกค้าในภาคธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดปีหน้าธุรกิจนี้เติบโตอีกอย่างน้อย 10%

นางไขศรี นิธิการพิศิษฐ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) ได้เร่งขยายเครือข่ายงานบริการให้สามารถสนองความต้องการของตลาด โดยครอบคลุมถึงบริการด้านการสอบบัญชี บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการเงิน ที่ปรึกษาภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ ที่ปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารต่างๆ การฟื้นฟูกิจการ การจัดโครงสร้างหนี้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมความ พร้อมโดยการฝึกพนักงานระดับมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื้อให้บริการดังกล่าวรวมกว่า 1,100 คน ณ ที่ทำการหลักสองแห่งคือ สำนักสาทร และสำนักสยามทาวเวอร์

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมแผนขยายเครือข่ายบริการ ไปยังภูมิภาคอินโดจีน เนื่องจากมองว่าประเทศเหล่านี้มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจดีขึ้นมาก และมีความต้องการใช้งานด้านวิชาชีพ ทั้งการสอบบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานในประเทศพม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย และได้ส่งพนักงานจำนวนหนึ่งไปให้บริการอยู่แล้ว โดยมีที่ทำการหลักประจำอยู่ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งในอนาคตอันใกล้บริษัทมีแผนส่งทีมงานบริการไปให้บริการมากขึ้น รวมทั้งจะปฏิบัติงานประจำในประเทศดังกล่าวด้วย

เคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล ในการขยายขอบข่ายธุรกิจการบริการ ให้มีลักษณะเป็นสำนักงานภูมิภาค ในอนาคต โดยการให้บริการทั้ง หมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย

สำหรับฐานลูกค้าของบริษัท ในปัจจุบัน มีทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัท ไทย และบริษัทข้ามชาติ โดยมีสัดส่วนลูกค้าอยู่ที่ 60% และ 40% ตามลำดับ และคาดว่าในปีหน้าธุรกิจในด้านนี้จะเติบโตขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 10% สำหรับการแข่งขันใน ตลาด บริษัทได้ชูจุดเด่นในเรื่องของบุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพทำงานในด้านนี้มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความชำนาญ และมีความเข้าใจในกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยเป็นอย่างดี เมื่อประกอบกับเทคโนโลยีในการให้บริการและฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรในแต่ละประเภทของสำนักงานเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทแม่ ซึ่งครอบคลุม ถึงภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องนี้

"ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล นั่นคือ เราได้ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท ซึ่งครอบคลุมถึงภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ทีม งานบริการของไทยรับความรู้และ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการจากที่ต่างๆ นอกเหนือจากที่มีในเมืองไทย ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาคิดค้น" นางไขศรีกล่าว

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากบริษัทแม่คือ สามารถรองรับลูกค้าในส่วนของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งลูกค้าประเภทนี้จะนิยมใช้วิวัฒนาการทางวิชาการ และเทคโนโลยีในตะวันตกซึ่งมีความทันสมัยมาบริหารงาน

สำนักงานเคพีเอ็มจี อินเตอร์ เนชั่นแนล บริษัทแม่ของเคพีเอ็มจี (ประเทศไทย) ถือเป็นเครือข่าย ขององค์กรที่ให้บริการทางวิชาชีพ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย มีเครือข่ายที่เป็นสำนักงานสมาชิก ทั่วโลกใน 155 ประเทศ และมีพนักงานที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านงานบริการกว่า 108,000 คน มุ่งเน้นให้บริการที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ตลอดจนมีการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็นธรรม

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย