Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน19 กันยายน 2548
ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแม่เหล็กดึงคนไทย เงินไหลออก8พันล.             
 


   
www resources

โฮมเพจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

   
search resources

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, บจก.
Tourism
ดิสนีย์แลนด์
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง แม่แหล็กดึงนักท่องเที่ยวไทย เพิ่มทางเลือกให้นักชอปฯไทย หลังซาร์สสิ้นฤทธิ์ในปี 2546 คาดนักท่องเที่ยวไทยปีนี้ขนเงินท่องเที่ยวและใช้จ่ายในฮ่องกงกว่า 8 พันล้านบาท อัตราการเพิ่มนักท่องเที่ยวไทยกว่า 24% จากปีที่ผ่านมา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ฮ่องกง เป็นเมืองท่องเที่ยวและสวรรค์ของนักชอปฯที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คงมีเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคซาร์สในปี 2546 ที่การท่องเที่ยวฮ่องกงถดถอยลงอย่างรุนแรง ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เกื้อหนุนการ เติบโตด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกง คือ นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปยังฮ่องกง

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไปยังฮ่องกง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ คือ ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และคาดว่าจะกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของฮ่องกงให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกว่า 5.6 ล้านคนในปีแรก และเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

นักท่องเที่ยวคนไทย นับเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยจากข้อมูลการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ในปี 2547 มีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปยังฮ่องกงจำนวน 238,827 คน เพิ่มขึ้น 59.6% จากปี 2546 และมีสัดส่วนคิดเป็น 9.2% ของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศของไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 2,595,021 คน เพิ่มขึ้น 29.4% จากปี 2546

เมื่อพิจารณาในด้านการใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของนักท่องเที่ยวคนไทยระหว่างที่พำนักท่องเที่ยวอยู่ในฮ่องกงพบว่า นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวฮ่องกงในปี 2547 ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 4,979 บาทต่อวัน โดยใช้เวลาพำนักอยู่ในฮ่องกงเฉลี่ยอยู่ที่ 5.75 วัน ทำให้โดยรวมแล้วในปี 2547 ประเทศไทยสูญเสีย เงินตราออกนอกประเทศอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายในฮ่องกงของนักท่องเที่ยวคนไทยรวมทั้งสิ้น คิดเป็นมูลค่า 6,837 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกต ว่า นักท่องเที่ยวคนไทยใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในสิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองปลอดภาษีด้วย สัดส่วนที่สูงใกล้เคียงกัน คือ 34.6% และ 34.5% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวคนไทยในประเทศอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวคนไทยในต่างประเทศแล้วพบว่า อันดับ 1 คือ มาเลเซีย รองลงมา คือ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่นตามลำดับ โดยในปี 2547 นักท่องเที่ยวคนไทยใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในฮ่องกงคิดเป็นมูลค่า 2,359 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็น 9% ของมูลค่าการซื้อสินค้าทั้งหมดของนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศในปี 2547 ซึ่งมีมูลค่ารวม 25,886 ล้านบาท

ในปี 2548 จากข้อมูลของ ททท.พบว่ามีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 โดยในเดือนมกราคมมีจำนวน 212,368 คน เพิ่มขึ้น 8.1% เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวน 207,220 คน เพิ่มขึ้น 13.3% และเดือนมีนาคมมีจำนวน 280,646 คนเพิ่มขึ้น 17.1% โดยรวมแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2548 มีคนไทยเดินทางไปต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 700,234 คน เพิ่มขึ้น 13.1% จากปี 2546 ช่วงเดียวกัน

ขณะที่ข้อมูลของการท่องเที่ยวฮ่องกง ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังฮ่องกงเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,978,048 คน เพิ่มขึ้น 9.6% จากปีที่แล้วช่วงเดียวกันที่มีจำนวน 10,012,618 คน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ คือ 54% เป็นนักท่องเที่ยวจีนจากแผ่นดินใหญ่จำนวน 5,883,791 คน เพิ่มขึ้น 4% สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปยังฮ่องกงในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 เพิ่มขึ้น 26.6% จากปี 2547 ช่วงเดียวกัน

ดังนั้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2548 จึงมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปยังฮ่องกงเพิ่มขึ้นประมาณ 25% เป็นประมาณ 75,000 คน ทำให้โดยรวมในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 มีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปยังฮ่องกงรวมทั้งสิ้น 137,116 คน เพิ่มขึ้น 27% จากปี 2546 ช่วงเดียว กันที่มีจำนวน 108,241 คน

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศของไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องมาจากครึ่งปีแรก แม้มีปัจจัยลบหลายประการที่บั่นทอนการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนในส่วนน้ำมัน และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากราคาสินค้าและบริการที่ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่ หยุดยั้ง ทำให้กำลังซื้อโดยรวมในระบบเศรษฐกิจ ถดถอยลง ประชาชนต่างประหยัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรวมทั้งรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้ตลาดท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2548 ได้แก่ 1.การแข่งขันของสายการบินที่ทวีความรุนแรงขึ้นในเส้นทางบินระยะสั้นในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำ เอื้อต่อการท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย 2.ประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวในเอเชียใช้วิกฤตสึนามิเป็นโอกาสในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศไทย รวมทั้งตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยที่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเที่ยว ในแถบอันดามัน ด้วยการจัดแพกเกจราคาถูกพิเศษดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ 3.การเปิดดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง มีแนวโน้มส่งผลกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคนไทยในกลุ่มครอบครัวเดินทางไปยังฮ่องกงเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ของไทย และช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้วยปัจจัยที่เกื้อหนุนดังกล่าว บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่าการเดินทางไปฮ่องกงของนักท่องเที่ยวคนไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 จะมีแนวโน้มขยายตัวในอัตรากว่า 20% เป็นประมาณ 158,000 คน ทำให้โดยรวมตลอดทั้งปี 2548 มีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไปยังฮ่องกงประมาณ 295,116 คนเพิ่มขึ้น 24% จากปี 2547 และจากการใช้จ่าย ด้านต่างๆ ในฮ่องกงของนักท่องเที่ยวคนไทย ก่อให้เกิดการรั่วไหลของเงินตราออกนอกประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26%   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย