Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายสัปดาห์6 ตุลาคม 2548
'development + pay = career path' สูตรความสำเร็จสร้างคน "ซีเมนส์"             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   
search resources

ซีเมนส์ (ประเทศไทย), บจก.
Knowledge and Theory
- แกะแม่แบบโซลูชั่นส์นวัตกรรมสร้างคนขององค์กร "ซีเมนส์"
- ผนวกโครงสร้างพัฒนาคนเข้ากับระบบการจ่ายค่าตอบแทน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทางเดินทางอาชีพ ที่มีสิทธิ์ติดปีกทะยานไกล ไปนั่งเก้าอี้ตัวเก่งในสำนักงานใหญ่
- 'lives and breathes the Siemens values' ค่านิยม new arrival ที่มาพร้อมกับวิธีคิดของคนยุคบรอดแบนด์
- สูตรความสำเร็จสร้างคนซีเมนส์ soft skills มาแรง แซงแข่งสปีด BTS

"ซีเมนส์" เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่มีนวัตกรรมอันก้าวหน้าคุณภาพสูง การก่อตั้งบริษัท ซีเมนส์ จำกัดในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ถือเป็นพันธกิจเด่นชัดที่บริษัทแม่ที่เยอรมันมุ่งมั่นจะเติบโตระยะยาว

จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในแทบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคโทรคมนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้า BTS ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสนามบินสุวรรณภูมิ รวมถึงการลงทุนทางด้านการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานในบริษัท

องค์กรแห่งนี้ถือว่าพนักงานทุกคนคือกุญแจแห่งความสำเร็จ ดังนั้นแผนการพัฒนาและรองรับคนระยะยาว จึงวางแม่แบบแข็งแรงและแน่นหนาไม่ต่างอะไรกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ซีเมนส์ไปวางรากฐานไว้

4 Core Siemens Capabilities

พรรณทิพย์ มาสมาน รองประธานอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เล่าให้ "ผู้จัดการรายสัปดาห์" ฟังถึงแนวทางพัฒนาคนว่า ค่านิยมหลักขององค์กรหรือที่เรียกกันเฉพาะเป็นการภายในว่า '4 Core Siemens Capabilities' จาก 18 capabilities จะระบุเด่นชัดเลยว่าต้องมี drive-แรงผลักดัน (Drive with Energy), focus-ใจจดจ่อ (Focus and Execute), impact-แรงกระทบ (Impact and Energize) และ guide-แรงจูงใจ (Guide with Passion) ถือเป็น soft skills ที่พนักงานทุกคนต้องมี

โดยเป้าประสงค์หลักของ Siemens Capabilities ดังกล่าว ก็เพื่อจะสร้างแรงผลักดันธุรกิจ และสร้างกรอบการทำงานของความเป็นผู้นำ

"ความเป็นผู้นำของซีเมนส์จะต้องมี 4 ตัวนี้ แล้วไปย่อยลงไปอีก 18 capabilities เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าแต่ละธุรกิจต้องการ capability ตัวไหนบ้าง? คนของเรามีสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะเติมเต็มอย่างไร? การเป็นผู้นำของธุรกิจหนึ่งธุรกิจใด จะต้องมี leadership skill เราก็ต้องสร้างขึ้นมา เพื่อให้ตรงกับความสามารถหลักตรงนี้ คน HR ต้องมองให้เห็นถึงความสอดคล้องของธุรกิจและบุคลากร"

บทบาทของ HR ในธุรกิจข้ามชาติ เธอเล่าว่า งานที่ทำต้องมองภาพใหญ่ให้ได้ก่อน อย่างซีเมนส์มีกลุ่มธุรกิจในเครือที่ต่างกันถึง 5 กลุ่ม จากนั้นก็มามองต่อว่า capability หรือความสามารถของพนักงานแต่ละตำแหน่งงานมีอะไรบ้าง?

ซึ่งซีเมนส์จะใช้มาตรฐานจากเมืองนอก และวิเคราะห์ประกอบในเมืองไทย ว่าคนที่ต้องการแต่ละธุรกิจต้องการคนแบบไหน? ถัดมาก็มาดูแต่ละ job ว่ามีตัว main capabilities อะไรบ้างรองรับ แต่ละตัวมีคุณลักษณะที่ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เครื่องมือการจัดการที่มีอยู่ทั้งหมดมาเป็นตัวชี้วัด

Development + pay = career

กระบวนการสร้างคนสู่ความเป็นเลิศ พรรณทิพย์บอกว่า บริษัทจะมองความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับคนเป็นตัวตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ด้านของการพัฒนา (development) ผ่าน 4 Siemens Core Capabilities กับด้านของการจ่ายค่าตอบแทน (pay) ผ่านมุมมอง 4 มิติคือ financials, employees, customers และ processes

"แง่ของ capabilities เราจะเน้นการพัฒนา แต่แง่ของ evaluation of results เราจะเน้นการจ่ายเงิน แต่ทั้งสองตัวรวมกันแล้วก็เป็นเรื่องของ career path จะสร้างคนต้องเอาทั้งสองตัวมารวมกันแต่ถ้าเอา capabilities มาเป็นไม้บรรทัดจ่ายเป็นเงิน จะไม่แฟร์กับพนักงาน เลยต้องแยกออกจากกัน" พรรณทิพย์กล่าว

เธอกล่าวอีกว่า ภาพรวมคนของซีเมนส์ตอนนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางที่ตั้งไว้ และพนักงานทุกคนก็มีความสุขกับการทำงาน โดยปัจจุบันซีเมนส์มีค่าเฉลี่ยกลุ่มคนเก่งหรือ talent ประมาณ 40% ของคนทั้งองค์กร ซึ่งตามหลักการแล้วไม่มีบริษัทไหนมีกลุ่มคนเก่งเกิน 50% เพราะในทุกๆ ที่ต้องมีการเปิดช่องให้พัฒนาคนอยู่เสมอ

เป้าหมายพัฒนาคนปี 2549 ของ HR จะเน้นการสร้างคนให้สอดรับกับทิศทางใหม่ๆ ขององค์กรมากขึ้น โดยจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของ people excellent และ people strategy ใน 4 แนวทางหลักคือ 1. กระจายคนให้มีศักยภาพมากขึ้น (archive high performance culture) 2. เพิ่มตะกร้าคนเก่ง (talent pool) 3. สร้างทางเดินทางอาชีพสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (expert) และ 4. สร้างผู้นำให้ประสบความสำเร็จในระดับสูงมากที่สุด (leadership excellent program)

ขณะที่ปีนี้ซีเมนส์มุ่งเน้นการวางรากฐานของ leadership capabilities และ leadership framework เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการคงอยู่ของ 4 Siemens Capabilities เพราะยากในการวัดผล ว่าแต่ละคนมีการสร้างแรงจูงใจอย่างไร? มีความสามารถในเรื่องหลักๆ อย่างเช่น drive with ability creation to learn , decision making, strategic thinking , networking skill, team skill, coaching skill ฯลฯ ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจมากน้อยเพียงไร? จึงจำเป็นต้องเน้นให้ความรู้ความเข้าใจเป็นพิเศษ

Lives and breathes Siemens values

โจทย์อีกข้อหนึ่งที่ท้าทายงาน HR อย่างมากคือ การหยิบจับเอาคุณลักษณะในเรื่องของ "การมีชีวิตอยู่ภายใต้ลมหายใจเข้าออกของค่านิยมซีเมนส์" (lives and breathes the Siemens values) ซึ่งเป็นหนึ่งใน capabilities ในกลุ่มของ guide with passion มาแปลงสภาพให้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นไอเดีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของซีเมนส์ที่ประกาศใช้พร้อมกันทั่วโลก โดยมีผลตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

"จะวัดอย่างไรให้พนักงานอยู่และหายใจเข้าออกเป็นซีเมนส์ เป็นตัววัดว่าเราจะสร้าง Siemens Unity ได้อย่างไร? ไม่ใช่แบ่งแยกว่าต้องเป็นธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขนส่ง หรือ ธุรกิจการแพทย์ แต่เป็นการมองว่าจะต้องมี Siemens core value อยู่ในลมหายใจ เป็น soft skill ที่ต้องวัดผลทุกปี และประทับตราว่าพนักงานแต่ละคนเป็นอย่างไร? ถือเป็นเทรนด์ใหม่จริงๆ ในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร"

สูตรความสำเร็จในการสร้างคนซีเมนส์ จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานมากกว่าไปใส่ใจรายละเอียดปลีกย่อย หนึ่งในภารกิจของ HR คือ การหล่อหลอมวัฒนธรรมซีเมนส์ให้เป็นหนึ่งเดียว และมีเส้นทางเติบโตในอาชีพที่สามารถก้าวข้ามสายงาน ข้ามธุรกิจ ข้ามประเทศ และโตสูงสุดคือขึ้นไปนั่งในสายบริหารของบริษัทแม่ในเยอรมันหรือบริษัทในเครือยุโรปได้

"ความท้าทายคือ ทำอย่างไรให้พนักงานคนไทยเราทุกคนมี competency มากที่สุด และมีศักยภาพที่สามารถแข่งกับประเทศอื่นได้" พรรณทิพย์เปรยอย่างมุ่งมั่น

"ทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง แต่ถามว่าถึงขีดสุดไหม ก็ยังนะ ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ขีดสุดคือ ทุกคนต้องทำงานเพื่อซีเมนส์ โดยที่การแต่งตั้งสามารถขยับข้ามแผนกได้เลย แล้วใหญ่กว่าเก่า นี่คือเป้าหมาย

เมื่อก่อนองค์กรทำงานแบบไซโล แต่พอทำ personal program development พนักงานสามารถโตด้านข้าง ขยับไปโตขึ้นในอีกธุรกิจหนึ่ง HR เริ่มทำมาแล้ว 3 ปี พนักงานสามารถโตได้ใน regional คือเอเชีย ขณะที่การเติบโตใน corporate คือ ไปนั่งบริหารที่เยอรมันและทั่วโลก ถือเป็นการพัฒนาการเติบโตใน 3 ระดับคือ โตในไทย โตข้ามประเทศ และเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแม่ แล้วกระจายไปเป็นผู้บริหารทั่วโลก"

พรรณทิพย์วิเคราะห์ว่า ถึงจุดหนึ่งแล้วความพอใจไม่ใช่อยู่ในรูปของตัวเงินอย่างเดียว งานพัฒนาคนกับเส้นทางเติบโตของซีเมนส์เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยาก การพัฒนาคนให้เติบโตสามารถไปทำงานข้ามประเทศ ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่

"ยุค HR เราผ่านเรื่องเงินมาแล้ว คนทำงานทุกคนอยากได้เรื่องของการพัฒนามากกว่า และซีเมนส์ให้ความสำคัญกับทุกตำแหน่งงานเท่ากันหมด ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือว่า support functions อื่นๆ เราจะฝึกอบรมอย่างไร?ให้พนักงานมีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการตัดสินใจ หน้าที่ HR เรามาเสริมความเป็นนักบริหารจัดการ ผู้เชี่ยวชาญ มีลักษณะของความเป็น corporate culture มากขึ้น มี international skills ต่างๆ"

ถือเป็นแนวทางพัฒนาคนทั้งระบบในองค์กรซีเมนส์ โดยไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังว่าจะต้องเป็นคนเก่งเพียงถ่ายเดียว...   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย