Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ ธันวาคม 2545
 
นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2545
Jack Truong ผู้บริหารความคิดสร้างสรรค์             
โดย สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
 

   
related stories

3M Culture 100 ปีแห่งนวัตกรรม

   
www resources

3M Homepage

   
search resources

3เอ็ม ประเทศไทย, บจก.
Jack Truong
ภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่บนผนังห้องรับแขก ไม่เพียงแต่จะบอกเล่า เรื่องราวความเป็นไปของมุมเล็กๆ ภายในชุมชนของมหานครอย่าง Saigon เท่านั้น หากสำหรับ ผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้ว นี่อาจเป็น nostalgia ที่ เขามีต่อแผ่นดินถิ่นเกิด ซึ่งเขาจำต้องจากมา นานกว่า 30 ปี

เป็นภาพที่ซื้อมาจาก Saigon เมื่อครั้งไปพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งหากไม่ได้มารับตำแหน่งในเมืองไทย ก็อาจไม่ได้เดินทางไป" Jack Truong กรรมการผู้จัดการ 3M ประเทศไทย ในฐานะเจ้าของบ้าน กล่าวหลังจากเชื้อเชิญ "ผู้จัดการ" ให้เดินผ่านโถงทางเดินเข้าสู่บริเวณห้องรับแขก

แม้ในวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะเรียกขานชื่อเมืองแห่งนี้ว่า Ho Chi Minh City แต่สำหรับ Jack Truong แล้วเขาพึงใจที่จะเรียกขานบ้านเกิดเมืองนอนของเขาว่า Saigon ทุกครั้งที่เอ่ยถึง

Jack Truong เกิดและเติบโตอยู่ใน Saigon ได้เพียง 6 ปี กระทั่งสถานการณ์การสู้รบเพื่อการปลดปล่อยภายในประเทศเวียดนามเริ่มวิกฤติ ครอบครัวของเขาทั้งหมดจึงได้อพยพหนีภัย สงครามไปอยู่ที่เมือง Seattle มลรัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เมื่อปี 1969

แน่นอนว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอเมริกันอาจก่อให้เกิดความแปลกแยกจากสภาพแวดล้อมและผู้คนใหม่ไม่น้อย แต่สำหรับ Jack Truong ในวัย 6 ขวบปี ดูเหมือนเขาจะโชคดีที่ไม่ต้องเผชิญหรือรับรู้แรงกดดันจากสิ่งเหล่านี้มากนัก

ในด้านหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้และหลอมรวมตัวตนของเขาเข้าเก็บรับวัฒนธรรมและความเป็นไป ของสังคมรอบข้างได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันแรงขับดันภายในย่อมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดคำนึงของเขาไม่น้อย

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับ high school เขาต้อง เดินทางไกลอีกครั้ง มุ่งสู่ New York เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ก่อนที่จะสำเร็จปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) จาก Rensselaer Polytechnic Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา (ก่อตั้งขึ้นในปี 1824)

ในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก "Ellipsometric and Interferometric Studies of Thin Liquid Films Wetting on Isothermal and Nonisothermal Surfaces." ซึ่งเขาได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกันยายน 1987 ขณะที่เขาอายุได้ 24 ปี นั้น นอกจากจะเป็นภาพสะท้อนความสามารถในเชิงวิชาการ แล้ว ในส่วนของกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) Jack Truong ยังได้ระบุข้อความกล่าวถึงครอบครัวของเขาไว้อย่างอบอุ่นกินใจ

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Jack Truong เข้าร่วมงานกับ IBM และ Polaroid เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนที่จะ เข้าทำงานใน 3M มาตั้งแต่เมื่อปี 1989 ในฐานะผู้เชี่ยวชาญงาน วิจัยของ 3M ประจำสำนักงานใหญ่ในเมือง St.Paul รัฐ Minnesota สหรัฐอเมริกา

"การเรียนในระบบมหาวิทยาลัย เป็นเพียงการเปิดโลกทัศน์ให้เราได้เรียนรู้ว่าจะคิดได้อย่างไร (learn how to think) แต่เมื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน สิ่งที่คุณต้องมีและต้องทำ คือการคิด เชิงวิพากษ์ (critical thinking) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ (analysis) และการสังเคราะห์ (synthesis) ซึ่งทั้งหมดคือกระบวนการที่นำไป สู่ความคิดใหม่ๆ (new way of thinking) และการสร้างนวัตกรรม ในที่สุด" Jack Truong กล่าวกับ "ผู้จัดการ" ขณะที่ Gregory ลูกชายคนเล็กในช่วงวัยกำลังซน ปีนป่ายตักและไหล่ของผู้เป็นพ่อ โดยปราศจากความขัดเขิน

แม้ว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขาจะได้รับการระบุว่าเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย แต่สำหรับ 3M ที่มีแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งงอกเงยมาจากหลักปรัชญาของ William L. McKnight แล้ว ตำแหน่งเช่นว่านี้มิได้จำกัดพื้นที่ของบุคลากรให้ต้องขลุกหรือหมกตัวอยู่แต่เฉพาะภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น หากแต่ตำแหน่งที่ว่านี้ได้เปิดโอกาสให้ Jack Truong ได้รวบรวม ข้อมูลภาคสนามเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ก่อนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ 3M ในอนาคต

วิธีการทำงานในลักษณะเช่นนี้นี่เองที่ทำให้นักวิศวกรรมเคมีอย่าง Jack Truong ไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนเรียนวิชาว่าด้วยการบริหารธุรกิจ หรือวิชาการตลาดให้เปล่าเปลืองเวลา เพราะเขาสามารถเก็บเกี่ยว และเข้าใจกลไกของตลาดได้เป็นอย่างดี จากประสบการณ์ที่เขาเป็นเจ้าของโดยตรง

"สิ่งที่ได้รับขณะรวบรวมข้อมูลและความต้อง การของลูกค้าแต่ละราย ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพูดหรอก สำหรับพวกเราที่ 3M สิ่งที่พวกเราได้รับการปลูกฝังอยู่ที่ ทำอย่างไรที่จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ผู้คนไม่ได้พูด เพราะเราเชื่อว่า สิ่งที่พวกเขาไม่ได้พูดบางครั้งกลับเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด" Jack Truong เล่าย้อนประสบการณ์ครั้งเก่า ซึ่งนับเนื่องถึงวันนี้ วิธีการดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของการวิจัย หรือการสำรวจตลาดเท่านั้น หากเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้ซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันของเขาด้วย

ความคิดความเชื่อของ Jack Truong ที่สะท้อนออกมามิได้เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่โก้เก๋ในลักษณะของการ "เทศนาในสิ่งที่ตัวไม่ได้เชื่อ" ซึ่งไม่มีสิ่งใดให้จับต้องได้ หากแต่ในความ เป็นจริงตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่เขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 3M ย่อมเป็นข้อพิสูจน์สิ่งที่เขาได้แสดงไว้อย่างชัดเจน

Jack Truong ก้าวพ้นออกมาจากห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ดูแลตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Care and Commercial Care Division) เป็นเวลานานกว่า 6 ปี และเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลาดภาคพื้นยุโรป แผนกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, ผู้อำนวยการโครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 3M ยุโรป ประจำฝรั่งเศส

และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน รับผิดชอบตลาดภาคพื้นยุโรป ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ ประจำอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนที่จะเดินทางมาเป็นกรรมการผู้จัดการ 3M ประเทศไทย

"ตลาดยุโรปเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะ mature แตกต่างจาก ตลาดในย่านเอเชียที่มีความวูบไหว และเต็มไปด้วยพลวัตร ซึ่ง หากเทียบกันแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าตลาดเอเชียมีลักษณะที่ more embryonic ที่ยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีกมาก" เป็นคำเปรียบถึง สภาพทางการตลาดที่ยังสะท้อนความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของ Jack Truong ได้เป็นอย่างดี

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่มากด้วยความสามารถ Jack Truong ได้คิดค้นนวัตกรรมจนเป็นผู้ถือสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองในผลิตภัณฑ์รวม 9 ประเภทจากผลงานการคิดค้นในช่วงระหว่างปี 1996-2002 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็กที่มีความจุสูง (High Density Magnetic Recording Media) ซึ่งเป็นการคิดค้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตอนุภาคแม่เหล็กตลอดจนโพลีเมอร์ที่มีขนาดเล็ก มาก เพื่อการบันทึกข้อมูลความจุสูง

หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเส้นใย (Nonwovens Media) ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี กระบวนการ รวมทั้งวัสดุที่ใช้ ผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อการเช็ดทำความสะอาด ให้มีคุณสมบัติในการดูดซับและมีความทนทาน รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีการตรวจวัดค่าสารเคมี (Chemical Monitoring) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้วัดสัดส่วนร้อยละของสารประกอบในน้ำมันเสื่อมคุณภาพ ที่สามารถย่นย่อเวลาให้สั้นลงเป็นเพียงไม่กี่นาที จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ

แน่นอน Jack Truong เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่เขามิใช่นักวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่มุ่งสนใจแต่เฉพาะเรื่องของมวลสาร และการแทนค่าสมการในสูตรการคำนวณ เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่เป็นนักบริหารที่พร้อมให้คุณค่าความสำคัญต่อ human touch ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำพาหน่วยงานและองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ประสบการณ์ที่ Jack Truong ได้รับจากการบริหารองค์กรธุรกิจและผู้คนในหลากหลายหน้าที่ ทำให้เขาเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อว่าทีมงานที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บังเกิดผลสำเร็จในระดับสูงนั้น เกิดขึ้นจากการผสมผสานผู้คนจากภูมิหลังประสบ การณ์ และความรอบรู้ที่แตกต่างกันเข้ามาเป็นทีมงาน

วัฒนธรรมขององค์กรอย่าง 3M ซึ่งเน้นให้ผู้คนกล้าที่ จะคิดและแสดงออกย่อมมีส่วนอย่างสำคัญต่อวิธีคิดและวัตร ปฏิบัตรของ Jack Truong แต่นั่นย่อมไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่หล่อหลอมให้เกิดความเป็นตัวตนของ Jack Truong หากแต่เขาเองก็มีมิติทางความคิดที่ได้ร่วมเรียนรู้กับครอบครัวอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกัน

"ความไร้เดียงสาของเด็กๆ ทำให้พวกเขาไม่เคยกลัวต่ออันตรายใดๆ จริงอยู่บางครั้งพวกเขาอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ แต่หลายครั้งความกล้าไม่กลัวของพวกเขา คือพลังสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ที่น่าสนใจยิ่ง" เป็นทัศนะที่ Jack Truong สะท้อนออกมาขณะพาชมสวนในบริเวณบ้าน โดยมี Nicholas ลูกชายคนที่สองอุ้มไก่แจ้ที่เลี้ยงไว้มาอวดโฉม

เขายกตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ที่เขาได้เก็บรับจากการเฝ้ามองลูกสาวลูกชายรวม 3 คน เติบโตขึ้นในแต่ละช่วงวัย ด้วยสีหน้าและแววตาอบอุ่น เปี่ยมความสุข ก่อนที่จะกล่าวด้วยอารมณ์สนุกว่า การคิดค้นนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของเขาบางชิ้นเป็นผลทางความคิดที่เกิดขึ้นจากการเฝ้ามองและสังเกตพฤติกรรมของลูกๆ ของเขานั่นเอง

กระนั้นก็ดี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง 3M ในระดับนานาชาติ และในโอกาสที่ 3M เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็น ปีที่ 35 พลังแห่งการเรียนรู้อันหลากหลายและไม่สิ้นสุดของ Jack Truong คงต้องผ่านการพิสูจน์ให้เห็นประจักษ์อีกครั้ง

สำหรับในฐานะกรรมการผู้จัดการแล้ว เป้าหมายของเขา คือการนำพา 3M ประเทศไทย ให้สามารถเติบโตในเชิงของ ขนาดขึ้นไปอีกเท่าตัวภายในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ที่เขารับผิดชอบ อยู่นี้

เป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง แต่สำหรับ Jack Truong นี่ย่อมมิใช่ปัญหาหรืออุปสรรคที่ใหญ่โตเกินเลยจากความ สามารถ

เพราะเขา เชื่อมั่นเสมอว่า "everyday is a challenge"

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย