Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน22 พฤศจิกายน 2548
RCI ทุ่มกือบ 100 ล้านฮุบบ.กระเบื้อง เพิ่มส่วนแบ่งตลาดลดความเสี่ยง             
 


   
www resources

โฮมเพจ โรแยล ซีรามิค อุตหสาหกรรม, บมจ.

   
search resources

โรแยล ซีรามิค อุตหสาหกรรม, บมจ.
Ceramics
RCI ทุ่มเงินเกือบ100ล้านบาท ซื้อหุ้นของ โรแยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 ราย หวังชิงส่วนแบ่งตลาดในสินค้าประเภทกระเบื้อง Clay Tile และเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า

นายสัญญา นองสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI)เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 6 รายแรก จำนวน 39,994 หุ้น (คิดเป็น 99.99%ของทุนจดทะเบียน)

โดยซื้อจากบริษัท เจริญวนา จำกัด16.76% 2.บริษัท ลีกัล แอสเซท เมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 16.25% นางสาวชุติกาญจน์ โฉมศิริ จำนวน 17.00% นางนัยน์ปพร ชุติชลีรัตน์ จำนวน 17.25% นางสาวปารียา เพชรกูล จำนวน 16.25% และนางสาวอรุณศรี หอมมะลิ จำนวน 16.48%

สำหรับ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทจะชำระสิ่งตอบแทน จำนวนประมาณ 99.985 ล้านบาท (2,500 บาทต่อหุ้น) ซึ่งเป็นราคาที่ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยบริษัทจะชำระเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งเดียว

ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ คือ ทำให้ได้ส่วนแบ่งตลาดในสินค้าประเภทกระเบื้อง Clay Tile ในทันที , เพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น, สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในส่วนของยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นได้, สร้างโอกาสในการปรับปรุงการผลิตของ RABT ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น, ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม โดยมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ บริษัท จะใช้แหล่งเงินทุนที่ใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทั้งจำนวน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม2548 เวลา 12.00 น.   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย