Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ ธันวาคม 2548
 
นิตยสารผู้จัดการ ธันวาคม 2548
บทบาท บลจ.วรรณ ในโครงการ BBC             
 


   
www resources

โฮมเพจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โฮมเพจ บลจ. วรรณ

   
search resources

วรรณ, บลจ.
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Sasin
SMEs
การแข่งขันโครงการ Bangkok Business Challenge หรือ BBC ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีนี้มีความพิเศษมากกว่าเมื่อ 3 ปีก่อน เพราะไม่เพียงแต่จะได้สถาบันการศึกษาชื่อดังจากประเทศจีน 4 แห่ง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟูดาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ และ China Europe International Business School หรือ CEIBS เข้ามาร่วมในโครงการแข่งขันเพื่อเขียนแผนธุรกิจและนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแล้ว ยังได้ บลจ.วรรณเข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนเป็นกรณีพิเศษวงเงิน 25 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบซึ่งอาจต้องการเลือกเป็นเจ้าของกิจการมากกว่าการเป็นลูกจ้าง

ก่อนหน้านี้ บลจ.วรรณ มีบทบาทอย่างมากกับการช่วยเหลือด้านการร่วมทุนเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เมื่อครั้งประเทศไทยได้รับเงินทุนช่วยเหลือในการจัดตั้งกองทุนร่วมทุนเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) อันเป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่อัดฉีดเงินฉุกเฉินในโครงการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

การแข่งขันในโครงการ BBC เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมทีมเพื่อเข้าประลองความสามารถในการเขียนแผนการทำธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา โดยผู้แข่งขันแต่ละทีมต้องผ่านการทำงานร่วมกันอย่างหนัก นับจากกระบวนการทำสำรวจวิจัยทั้งในเชิงการตลาด และตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ในเรื่องข้อมูลของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการจากผู้บริโภคที่มีอยู่จริงในตลาด ขีดความสามารถของตัวผู้บริหารบริษัท และความเป็นไปได้ในการหาแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจตามแผนธุรกิจนั้นๆ

ผศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสถาบันและแผนงานศศินทร์กล่าวว่า พวกเขาเป็นเพียงสถาบันการศึกษาและไม่อาจเป็นตัวกลางช่วยจัดหาด้านเงินทุนให้แก่ผู้ใดได้ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในเชิงพัฒนาการในทางปฏิบัติสำหรับตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปีหลังสิ้นสุดการแข่งขัน จึงมีให้เห็นน้อยมาก เนื่องจากมีเพียงไม่กี่รายที่อาจแยกแผนธุรกิจออกเป็นส่วนๆ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาได้ แต่ในหลายกรณีอาจเกิดจากปัญหาความไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ขณะที่อีกหลายกรณีก็มักจะมีปัญหาไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำมาใช้จัดตั้งบริษัทได้

"การที่มี บลจ.วรรณเข้ามาให้เงินช่วยเหลือ 25 ล้านบาท ในแต่ละกรณีสำหรับทีมที่ผ่านขั้นตอนต่างๆ จนเข้ารอบได้ และขอให้เราช่วยเป็นตัวกลางส่งแผนงานไปให้ บลจ.วรรณพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจะทำให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ๆ ขึ้นมาจากเดิมที่ไม่เคยมี น่าจะทำให้เรามีผู้ประกอบการ SMEs ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้มากกว่าที่ผ่านมา เพราะหลายๆ กรณีเราเห็นว่าแผนธุรกิจนั้นอยู่ในระดับที่ดี แต่อาจมีปัญหาการ present ที่ยังไม่ค่อยคล่องนัก" ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสถาบันและแผนงาน ศศินทร์กล่าว   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย