Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน22 ธันวาคม 2548
"ทนง"จี้ออมสินอัดเงินกู้             
 


   
www resources

โฮมเพจ ธนาคารออมสิน

   
search resources

ธนาคารออมสิน
ทนง พิทยะ
Loan
ขุนคลังมอบนโยบายธนาคารออมสิน ต้องปล่อยสินเชื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการแก้ปัญหาความยากจนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน ขณะเดียวกันต้องสนับสนุน ธอส.-การเคหะฯ สานฝันให้รายย่อยกู้ไปซื้อบ้าน ระบุสภาพคล่อง ล้นถึง 62,488 ล้าน ขณะที่เงินกองทุน 27.5% ไม่ต้อง เพิ่มทุนอีกนาน "กรพจน์" คุยหนี้เสียสิ้นปีเหลือแค่ 4% ยันยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยธนาคารประชาชน คาดปีนี้กำไร 1.2 หมื่นล้าน

วานนี้ (21 ธ.ค.) นายทนง พิทยะ รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้ผู้บริหารธนาคารออมสิน ที่สำนักงานใหญ่ ภายหลังการตรวจเยี่ยมนายทนงกล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ธนาคารขยาย นโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนระดับรากหญ้าโดยเฉพาะในเขตเมือง เช่น พ่อค้า แม่ค้า เข้าถึงแหล่ง เงิน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่อยู่อาศัย เชื่อว่าธนาคาร ออมสินมีศักยภาพพอ เนื่องจากฐานะแข็งแกร่งคือ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 662,606 ล้านบาท สามารถทำกำไรได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี และมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงถึง 27.5% ซึ่งถือว่าสูง มาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินทั่วไป ที่มีเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับ 10-12% เท่านั้น "ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่สุดแห่งหนึ่ง และเชื่อว่า ธนาคารออมสิน จะไม่มีปัญหาเรื่องเพิ่มทุนตลอดไป" นายทนงกล่าว

นอกจากนี้ รมว.ยังได้ให้นโยบายออมสิน ดูแลเรื่องสินเชื่อที่อยู่อาศัยของการเคหะที่มีโครง การประมาณ 4 แสนยูนิต สำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะข้าราชการใหม่และผู้ค้าขายรายย่อย เพื่อเสริมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อีกทางหนึ่ง และให้ระดมเงินให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแห่งอื่น เพื่อนำไปปล่อยกู้ต่อ โดยเฉพาะ ธอส.ซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อประมาณเดือนละ 10,000 ล้านบาท และสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ที่ไม่มีเงินฝาก เพราะธนาคารออมสินยังมีสภาพคล่องที่สูงและมีความเชี่ยวชาญในการระดมเงิน

"อยากให้ออมสิน ช่วยปล่อยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพและให้มีอาชีพความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งได้ให้แนวคิดในการสร้างนิสัยการออมเพื่อให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยบอกว่าออม 10 ปีก็สามารถซื้อบ้านได้ซึ่งการออม จะทำให้ธนาคารรู้ถึงศักยภาพในการชำระหนี้ของประชาชน" นายทนง กล่าว

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จะศึกษาแนวทางการส่งเสริมการออม เพื่อปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยอาจให้ลูกค้าฝากเงินกับธนาคารเป็นประจำ 500-1,000 บาทต่อเดือน และจะต้องเป็นลูกค้าระดับล่างที่ต้องการซื้อบ้านในโครงการของรัฐ โดยธนาคารจะให้วงเงินกู้ 200,000-300,000 บาทต่อราย ขึ้นอยู่กับระดับเงินฝาก กล่าวคือ ถ้ามีเงินฝากมากจะได้รับเงินกู้สูงตามไปด้วย

"สินเชื่อดังกล่าวจะไม่กระทบต่อยอดการปล่อยสินเชื่อของ ธอส. เนื่องจากเป็นลูกค้าคนละกลุ่ม โดย ธอส. จะเน้นลูกค้าที่กู้เงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สำหรับอัตราดอกเบี้ยยังไม่มีการกำหนด ซึ่งขณะนี้ธนาคารกำลังพิจารณา เพื่อไม่ให้เป็นภาระสูงมากต่อลูกค้ารายย่อย คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 เดือน ในการศึกษาเรื่องนี้"

นายกรพจน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ ออมสินยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโครง-การธนาคารประชาชน โดยจะยังคงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 1% ต่อเดือน และหากลูกค้าของธนาคารประชาชนรายใดมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ทางธนาคารก็จะมีการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ให้เหลือ 0.75% ต่อเดือนด้วย

สำหรับผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง จำนวน 11,084 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะมีผลกำไรทั้งสิ้น 12,040 ล้านบาท ขณะที่อัตราหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน(NPL) ซึ่งรวมกองทุนหมู่บ้าน อยู่ที่ 40.1% คาดว่าจะลดลงเหลือ 4.0% ภายในสิ้นปี ส่วนสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 660,571 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีจะเพิ่มเป็น 662,606 ล้านบาท สินทรัพย์สภาพคล่อง 62,488 ล้านบาท คิดเป็น 10.87% ของเงินฝาก คาดว่าจะลดเหลือ 41,287 ล้านบาท หรือ 7.08% ในช่วงสิ้นปี

ด้านเงินฝาก มียอดคงเหลือ 574,905 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นปี จะเพิ่มเป็น 582,578 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อ ซึ่งรวมกองทุนหมู่บ้านมียอดคง เหลือ 336,701 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีจะอยู่ที่ 379,987 ล้านบาท เปิดบริการดูแลลูกค้าเงินฝากรายใหญ่

นายกรพจน์เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ เปิดให้บริการธุรกิจการเงินส่วนบุคคล (Premier Banking) เพื่อดูแลฐานลูกค้าเงินฝากรายใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งเบื้องต้นจะเน้นลูกค้าในเขต กทม. และปริมณฑล ประมาณ 2,000 ราย จากนั้นจะขยายการให้บริการไปยังส่วนภูมิภาคต่อไป

"ธนาคารได้พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงิน และมีความต้องการเป็นพิเศษเฉพาะราย ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า แบบ One Stop Service ทั้งฝากถอนเงิน ฝากสลากออมสิน ปรึกษาสินเชื่อ และทำธุรกรรมการเงินอื่นๆ" นายกรพจน์กล่าว   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย