Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน5 มกราคม 2549
รพ.เอกชลกู้เงินธ.กรุงเทพ300ล.รพ.เอกชลกู้เงินธ.กรุงเทพ300ล.             
 


   
www resources

โฮมเพจ โรงพยาบาลเอกชล

   
search resources

โรงพยาบาลเอกชล, บมจ.
Hospital
โรงพยาบาลเอกชล รับโอนทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราว ระบุกู้เงินจากแบงก์กรุงเทพ เพื่อชำระมูลค่ารวม 300 ล้านบาท

นางพจนา มาโนช รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัทได้ดำเนินการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ตามข้อตกลงในราคา 310 ล้านบาท ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทได้นำเงินหมุนเวียน จำนวน 10 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อชำระราคาค่าทรัพย์สินดังกล่าว

โดยรายละเอียดของการกู้เงินจำนวน 300 ล้านบาท มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ภายใน 8 ปี โดยชำระดอกเบี้ยจ่ายเดือนละ 1 ครั้ง ในอัตรา 2 ปีแรก อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ 1.00 ต่อปี หลังจากครบกำหนด 2 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR ลบ ร้อยละ 0.50 ต่อปี และเมื่อครบกำหนด 5 ปี เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ 0.25 ต่อปี

สำหรับการซื้อทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่บริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการโอนกิจการ กับนางวิไลวรรณ ยอดศรี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดชลบุรีคดีหมายเลขดำที่ 1702/2548 ระหว่างนางวิไลวรรณ ยอดศรี โจทก์ กับ นายบุญชัย ผลิตวานนท์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) จึงได้ชะลอการซื้อเพื่อรอฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับคดีดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 ศาลจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งเพิกถอนการขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์โดยให้เหตุผลว่า หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการโอนขายทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งโจทก์เองอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ แต่หากมีปัญหาโอนทรัพย์สินไปโดยมิชอบโจทก์ก็ย่อมอยู่ในฐานะที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบตามกฎหมายได้อยู่แล้ว เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายและความรับผิดที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเสีย

ดังนั้น คณะกรรมการ AHC จึงได้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อพิจารณาว่า บริษัทสามารถเข้าซื้อทรัพย์สินของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ได้หรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ให้ความเห็นว่า เมื่อศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ศุภมิตรเวชการ จำกัด ดำเนินการ โอนขายทรัพย์สินได้ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก็สามารถเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และถือว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริต บริษัทจึงได้ดำเนินการซื้อทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวต่อไป   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย