Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กุมภาพันธ์ 2549
 
นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2549
ภาพฝันการพัฒนาร่วมฟันฝ่าไฟใต้             
โดย ปิยะโชติ อินทรนิวาส
 

   
related stories

เสียงจากนักธุรกิจชายแดนใต้ เครียด! อึดอัด! เบื่อ!!!
ข้อเท็จจริงจาก 3 พื้นที่ "เราต้องการความสงบ"
ทางออกไฟใต้ ในสายตา 2 แกนนำองค์กรภาคเอกชน

   
search resources

Economics
Social
ท่ามกลางไฟใต้ที่ระอุเดือดระลอกใหม่ ต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปีมานี้ จากการตระเวนสนทนากับนักธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของ "ผู้จัดการ" พร้อมๆ กับได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชนบางส่วน สามารถประมวลเป็น "ภาพฝัน" แห่งการพัฒนาร่วมกันได้ดังนี้

ภาพฝันร่วมกันของผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัดที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ และเป็นรูปเป็นร่างชัดขึ้นช่วงต้นเดือนมกราคม 2549 นี้เองก็คือ ต้องการให้รัฐบาลประกาศให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็น "เขตเศรษฐกิจฉุกเฉินพิเศษ" มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยออกเป็น พ.ร.ก.รองรับ เช่นเดียวกับที่เพิ่งประกาศใช้ พ.ร.ก.บริหารราชการฉุกเฉินที่เน้นทางด้านความมั่นคงเป็นหลัก

นี่คืออีกช่องทางดิ้นรนของผู้ประกอบการในพื้นที่ เพราะก่อนหน้านี้ ครม.รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ก็เคยประกาศให้ 5 จังหวัดชายแดนใต้เป็น "เขตเศรษฐกิจพิเศษ" มาแล้ว อีกทั้งที่ผ่านๆ มาก็มีเสียงเรียกร้องความเป็นพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแบบ "พิเศษ" มาโดยตลอด

จังหวัดปัตตานี ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันว่า ให้เป็น "ศูนย์กลางอาหารฮาลาล" ที่จะได้รับการเกื้อหนุนด้วยความเป็น "ศูนย์กลางอิสลามศึกษา" จึงมีการผลักดันโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ขึ้นมารองรับอย่างเป็นรูปธรรมในเวลานี้

จังหวัดยะลา ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกกำหนดให้เป็น "ศูนย์กลางการคมนาคม" ซึ่งจะรองรับการส่งออกสินค้าจากทั้ง 3 จังหวัด ชายแดนใต้ผ่านทางเบตงสู่ท่าเรือปีนัง ขณะที่เกื้อหนุนด้วยความเป็น "ศูนย์การค้าชายแดน" "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร" รวมถึงหนุนส่งด้วย "ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ" ซึ่งในอย่างหลังนี้เน้นใช้เบตงเป็นฐาน

จังหวัดนราธิวาส ยุทธศาสตร์การพัฒนาถูกกำหนดให้เป็น "ศูนย์กลางคมนาคม" เช่นกัน แต่มุ่งการส่งออกทางด้านแว้งสู่ท่าเรือปีนัง โดยปั้น "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร" ขึ้นรองรับพร้อมๆ กับดันตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ในสุไหงโก-ลก อีกทั้งให้เป็น "ศูนย์การค้าชายแดน" ที่ใช้สุไหงโก-ลกและตากใบเป็นฐาน ตามด้วย "ศูนย์กลางการศึกษา" ที่มุ่งเน้นในวิชาชีพด้วยการผลักดันตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้นมาใหม่

เป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจบริวารของจังหวัดสงขลา โดยดูได้จากการเกิดขึ้นของโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แม้กระทั่งแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถูกกำหนดขึ้นมาภายใต้กรอบคิดนี้ ด้วยผู้นำภาครัฐสมัยนั้นต้องการใช้สงขลาฉุดรั้งการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ก้าวพ้นวังวนแห่งปัญหาไฟใต้ให้ได้ในที่สุด

ทว่าภายหลังเกิดเหตุไฟใต้ระลอกใหม่ปะทุขึ้นมาในช่วงกว่า 2 ปีมานี้ รัฐบาลภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และพลพรรคไทยรักไทยกลับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ โดยปลดแอก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปให้พ้นจากจังหวัดสงขลา ส่วนหนึ่งเพราะต้องการสกัดไฟใต้ไม่ให้ลุกลามเข้าสู่เมืองหลวงของภาคใต้ตอนล่างอย่างหาดใหญ่-สงขลา และอีกประเด็นคือต้องการจำกัดวงไฟใต้ให้มีขอบเขตที่ชัดเจนเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ณ วันนี้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มจังหวัดภายใต้กรอบคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นเอกภาพ จึงไม่แปลกที่ภาพฝันของผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นภาพฝันเดียวกันและแนบแน่นเชื่อมโยงกันในวันนี้   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย