Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กุมภาพันธ์ 2549
 
นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2549
จาก 100 ปี 100 ล้าน สู่ปรินส์รอย 2             
โดย อรวรรณ บัณฑิตกุล บัณรส บัวคลี่
 

   
related stories

ปรินส์ รอยแยลส์ ความหมายลึกซึ้งกว่า 100 ปี
Chiangmai Elite Model สายสัมพันธ์ตะวันออกในปรัชญาตะวันตก

   
www resources

โฮมเพจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

   
search resources

ปรินส์ รอยแยลส์
Education
วันที่ 2 มกราคม 2549 ปรินส์รอยได้จัดงานใหญ่ฉลอง 100 ปีนามพระราชทานและ 120 ปีในการก่อตั้งโรงเรียน ภาพของการรวมพลัง และสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในครั้งนี้ไม่ได้มีความหมายแค่เพียงงานเลี้ยงสังสรรค์ธรรมดา แต่ยังสะท้อนถึงการสืบทอด เจตนารมณ์และปรัชญาของโรงเรียนด้วยการระดมกองทุน 100 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

โอฬาร ไชยประวัติ ประธานกรรมการจัดงานฉลอง 100 ปีนามพระราชทาน และประธานกองทุน 100 ปี 100 ล้าน อธิบายถึงแผนการหาทุนในครั้งนี้ว่าภายใน 3 ปีนี้จะต้องหาเงินให้โรงเรียนประมาณ 100 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในเรื่องสำคัญ 5 เรื่องคือ

การสร้างอาคาร 100 ปี หรือสถาบันแฮรีสในงบประมาณ 40 ล้านบาท สร้างศูนย์กีฬา และศูนย์สุขภาพ 40 ล้านบาท พัฒนาระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 10 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา 10 ล้านบาท และจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียนอีก 10 ล้านบาท

เงินบริจาคเมื่อวันจัดงานรวบรวมได้ 31 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 รับบริจาคเพิ่มเติมจากธนาคารยูโอบีอีก 5 ล้านบาท

เงินก้อนแรกถูกนำไปใช้อย่างเร่งด่วนในการก่อสร้างสถาบันแฮรีส หรืออาคาร 100 ปี ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญาส่งเสริมทักษะความสามารถที่ตอบสนองพัฒนาการทางการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางสมองของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กคิดเอง ทำเอง วิเคราะห์เป็น และเป็นอาคารที่เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป็นการจัดเตรียมสถานที่เรียนสถานที่สอน เพื่อให้สอดคล้องกับการที่โรงเรียนปรินส์รอยได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิทยาการเรียนรู้ (สวร. National Institute For Brain-Based Learning) หน่วยงานเฉพาะด้านภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เข้าร่วมในโครงการจัดการการเรียนรู้บนพื้นฐานของการพัฒนาสมอง (BBL : Brain-Based Learning) ในระดับชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และต่อยอดไปยังชั้นต่างๆ จนครบทุกระดับชั้นในโรงเรียน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเรียนรู้แท้จริง

รูปแบบของอาคารหลังนี้ จึงเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของศิษย์เก่าที่เรียนจบทางด้านสถาปนิก มาร่วมกันช่วยถอดรหัสคำปรัญญาของโรงเรียนที่ว่า การศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัยและการเรียนการสอนในระบบ BBL ดังนั้นแปลนของโรงเรียนได้ออกแบบให้เด็กมีพื้นที่ของการทำกิจกรรมและการแสดงออกให้มากที่สุด โดยมีทั้งห้องโสต ห้องแล็บ ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ และศูนย์ฝึกดนตรี ในจำนวน 4 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 4,000 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้างประมาณตารางเมตรละ 1 หมื่นบาท

ภาพของการทำพิธีวางฐานราก "อาคาร 100 ปี" หรือ "อาคารแฮรีส" เมื่อเช้าวันที่ 2 มกราคม 2549 สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของศิษย์เก่า โดยมีอนันต์ ลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมโทร ซิสเต็มส์ รุ่นเดียวกับโอฬาร รับผิดชอบเป็นประธานในการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะต้องแล้วเสร็จทันพิธีเปิดในวันที่ 2 มกราคม 2551

ขณะเดียวกันกิจกรรมหลักอื่นๆ ที่สานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อระดมหาทุนยังคงทำอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ ถูกย้ำจากสิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ "โรงเรียนของเราอยู่ภายใต้การดูแลของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ไม่มีการเรียกเก็บแป๊ะเจี๊ยะแม้แต่บาทเดียว ไม่มีค่าแรกเข้า การคัดเลือกเด็กจะใช้วิธีการจับฉลากอย่างเปิดเผย เข้ามาแล้วจะบริจาคหรือไม่บริจาคไม่ว่ากัน ไม่เคยใช้วิธีเว้นช่องว่างให้เติมเงินบริจาคในใบสมัคร"

สิริลักษณ์เป็นผู้อำนวยการหญิงของโรงเรียนเป็นคนแรก เธอเป็นครูอยู่ที่นี่นานถึง 34 ปี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 14 ปี และเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

จากโรงเรียนเล็กๆ ที่มิชชันนารีใช้วิธีการจ้างคนมาเรียนเมื่อ 120 ปีก่อน มีครูและนักเรียนไม่กี่คน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับอนุบาล 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2548 จำนวน 6,015 คน ครู อาจารย์ 269 คน

ในวันจับฉลากเข้าเรียนของนักเรียนเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนมาทั้งหมด 600 กว่าคน ในขณะที่สามารถรับได้เพียง 100 คน เท่านั้น

รายได้หลักของโรงเรียนคือ ค่าเล่าเรียนที่เฉลี่ยแล้วประมาณ 8,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อคน ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรสูงมาก การร่วมมือกันช่วยหาทุน 100 ล้านจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้โรงเรียนนี้ดำเนินการต่อไปได้ด้วยแนวคิด เดิมที่จะไม่เรียกค่าแรกเข้า และด้วยวิธีคิดนี้ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสังคมของคนหลายชนชั้นที่อยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะมีทุนให้กับเด็กเรียนดี แต่ฐานะยากจนหลายโครงการ

ทุกวันในโบสถ์นักเรียนแต่ละชั้นได้รับการปลูกฝังให้เป็น Best All Around ซึ่งไม่ได้หมายถึงการเป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมด้วย

ขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องการเรียน โรงเรียนได้จัดตั้ง P.R.C. Gifted Program ซึ่งเป็นการจัดทำรูปแบบการศึกษาแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความสามารถ พิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในวิชาภาษาไทย และคณิต ศาสตร์ โดยจัดหลักสูตรแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ และหลักสูตรขยายประสบการณ์

ในห้องเรียนด้านไอทีของโรงเรียนปรินส์รอย มีถ้วยและโล่รางวัลวางโชว์อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการจัดทำเว็บไซต์ OTOP "ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง" ในโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2004 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทำให้นักเรียนได้เข้ารับรางวัลจากมือของบิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์เมื่อครั้งเขาเดินทางมาเมืองไทยเมื่อเดือนมิถุนายน 2548

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบบัตรเติมเงินของ DTAC เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

รางวัลชนะเลิศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ "การผจญภัยในท่อลำเลียง" รางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์ในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ได้หมายถึงความสามารถของการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิตอล แต่นักเรียนของปรินส์รอยต้องให้ความสำคัญ และเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ของล้านนาควบคู่ด้วย

เมื่อพงษ์ ตนานนท์ ขึ้นรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในปี 2534 สิ่งแรกที่เขาได้เปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นคือ การสั่งให้ในการประชุม ครูและผู้ปกครองทุกครั้งจะต้องใช้ภาษาท้องถิ่น (รายละเอียดโปรดอ่านเรื่อง "ประวัติศาสตร์ และคำเมืองเป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟู" นิตยสาร "ผู้จัดการ" ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2545) และผลักดันให้มีการฟื้นฟูการพูดคำเมือง และการเขียนตัวเมืองแบบล้านนากันใหม่ รวมทั้งมีชมรมภาษาเมืองในโรงเรียนของทุกช่วงชั้นปีด้วย

"เราเป็นโรงเรียนแรกในเชียงใหม่ที่ให้ความ สำคัญกับการพูดภาษาคำเมือง จนถึงทุกวันนี้นอกจากชั่วโมงเรียนแล้ว ครูกับนักเรียนจะอู้คำเมืองกันตลอด" สิริลักษณ์อธิบายเพิ่มเติม

จากความสำเร็จของศิษย์เก่าปรินส์รอยรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนถึงความสำเร็จของศิษย์รุ่นปัจจุบัน ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่ยอมรับว่า คือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคเหนือ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีความคิดของการเกิด "โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์ วิทยาลัยแห่งที่ 2"

"ที่นี่จะเป็นสังคมที่หลากหลาย มีทั้งคนจนคนรวย เพราะเป็นโรงเรียนของมิชชันนารีที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน บางคนมาจากต่างจังหวัด แพร่ ลำปาง หลายคนในรุ่นผมเลยอยู่ประจำ เราเลยมีความคิดที่ว่าจะฟื้นโรงเรียนประจำขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พอดีโรงเรียนมีที่ดินริมแม่น้ำปิง และมีถนนสาย 3 ตัดผ่านพอดีประมาณ 200 กว่าไร่ ตอนนี้เป็นที่นาห่างจากที่เดิมประมาณ 20 กม. เลยคิดว่าจะพัฒนาตรงนั้นเป็นปรินส์รอย 2 แต่ยังไม่มีชื่อเป็นทางการ กำลังสรรหาคณะกรรมการมาวางรูปแบบร่วมกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร จะมีประจำอย่างเดียวหรือมีไปกลับ ด้วยหลักสูตรอินเตอร์ หรือ Bilingual หรือเปล่ายังไม่ชัดเจน" ดร.โอฬารเล่าและเสริมว่า

"เคยคิดเรื่องนี้กันครั้งหนึ่งแล้ว แต่เกิดวิกฤติทางการ เงินเมื่อปี 2540 เสียก่อนเลยชะงักไป แต่สำหรับเงินก้อน 100 ล้านบาทนี้ ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งใหม่"   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย