Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน9 กุมภาพันธ์ 2549
แห่ซื้อประกันอิสรภาพปี48ยอดพุ่ง8พันล.             
 


   
www resources

กรมการประกันภัย

   
search resources

กรมการประกันภัย
พจนีย์ ธนวรานิช
Insurance
กรมการประกันภัยเผยประชาชนแห่ซื้อประกันภัยอิสรภาพปี 48 กว่า 44,471 กรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันกว่า 5.8 พันล้านบาท ดันจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่เริ่มโครงการมีจำนวนกว่า 6 หมื่นกรมธรรม์ ยอดเงินเอาประกันพุ่ง 8 พันล้านบาท ชี้ 90% เป็นกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหลังกระทำความผิด

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยถึงยอดผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพว่า นับตั้งแต่ได้เริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นมาปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักประกันที่แน่นอนสำหรับการขอยื่นประกันตัวต่อศาลเมื่อกระทำความผิดให้ความคุ้มครองกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีและถูกควบคุมตัวในคดีอาญาในทุกลักษณะฐานความผิด ยกเว้นคดียาเสพติด

ทั้งนี้ จากสถิติในปี 2548 ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพจำนวนกว่า 44,471 กรมธรรม์ คิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 5,877.59 ล้านบาท ทำให้จำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,626 กรมธรรม์ คิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 8,330.90 บาท

อธิบดีกรมการประกันภัย กล่าวว่า บริษัทประกันภัยที่มียอดจำหน่าย สูงสุด 3 อันดับแรก คือ บริษัท สินมั่งคงประกันภัย จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และบริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด ตามลำดับ โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ประชาชนได้ซื้อความคุ้มครองไว้ส่วนใหญ่กว่า 90%ยังคงเป็นการซื้อประกันภัยประเภทหลังกระทำความผิด จำนวน 59,457 กรมธรรม์ อาทิ ความผิดฐานลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย และขับรถโดยประมาท เป็นต้นส่วนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนกระทำความผิด มีจำนวน 1,169 กรมธรรม์

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยหลังกระทำความผิด ผู้เอาประกันภัยสามารถแบ่ง ซื้อความคุ้มครองได้ตามชั้นศาลที่มีคำพิพากษาและลักษณะฐานความผิดโดยมีอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 5% และขั้นสูง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยกรมธรรม์ประกันภัยหลังกระทำความผิดเป็นที่นิยมของประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ประชาชนที่สนใจซื้อความคุ้มครองสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 58 บริษัท หรือ ที่สายด่วนประกันภัย 1186

สำหรับความคืบหน้าของกรมการประกันภัยในการการดำเนินการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2548 โดยในพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต้องดำเนินการขอจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

โดยในการขอจดทะเบียน ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ จะต้องยื่นหลักประกันสำหรับความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือสำหรับความเสี่ยงอื่นใดตามสัญญาที่ทำขึ้น และดำรงสินทรัพย์ขั้นต่ำประมาณ 5 ล้านบาท

นางสาวพจนีย์ กล่าวว่า กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองดังนี้คือ

1.ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง (ผู้เอาประกันภัย) กรณีเกิดความสูญหายหรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าสำหรับของที่รับขนตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย

2.ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องต่างประเทศ สำหรับความเสียหายหรือเสียหาย หรือส่งมอบชักข้าอันเกิดจากการผิดสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เกี่ยวกับของที่รับขน และ3.ความผิดของผู้เอาประกันภัยตามข้อ 1.ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกจ้างและตัวแทนของคน และของบุคคลอื่นซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ใช้บริการ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบรวมถึงลูกจ้างและตัวแทนของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งได้กระทำไปในทางการที่จ้าง

สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยของการประกันภัยดังกล่าว กำหนดไว้เป็นช่วงระหว่าง 0.01-10% เช่น จำนวนเอาประกันภัย 5,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500-500,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย โดยขณะนี้บริษัทประกันวินาศภัยพร้อมที่จะรับทำประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องดังกล่าวแล้ว   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย