Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน16 กุมภาพันธ์ 2549
ไทยพาณิชย์ขยับตัวลุยตลาดปีจอ เข็นกองทุนตราสารหนี้ดูดเงินฝาก             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

   
search resources

Funds
ไทยพาณิชย์, บลจ.
บลจ.ไทยพาณิชย์ คลอดตราสารหนี้กองแรกรับปีจอ เปิดขายไอพีโอ "ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12" เน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐอายุ 1 ปี 15-22 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเดินหน้าดูดเงินฝากต่อ ล่าสุดยื่น ก.ล.ต. ขอจัดตั้งกองทุนระยะสั้น 6 เดือนอีก 3 กองทุน มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12 กองทุนเปิดประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐที่มีอายุการลงทุนประมาณ 1 ปี ทั้ง ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และเงินฝาก

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความมั่นคง ความเสี่ยงต่ำ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำและต้องการมีรายได้สม่ำเสมอจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน โดยกองทุนจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ไอพีโอ) ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2549

ด้านรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้ยื่นเสนอขอจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวน 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6M1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6M2 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6M3

โดยทั้ง 3 กองทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มีมูลค่าโครงการกองทุนละ 3,000 ล้านบาท และอายุโครงการประมาณ 5 เดือนครึ่งนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 45,000,000 หน่วย

สำหรับนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินและเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝากของสถาบันการเงิน

ปัจจุบัน บลจ. ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวมภายใต้การบริหารจำนวน 111,092,300,022.20 บาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เกตแชร์) อยู่ที่ 14.35% ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของธุรกิจกองทุนรวม   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย