Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ เมษายน 2549
 
นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2549
วัฒนธรรม + ภาพลักษณ์ใหม่             
โดย ณัฐวัฒน์ หอมจิตต์
 

   
related stories

Growth & Innovation
Succession Plan
ลำดับเหตุการณ์
Investment for Growth
ชีวิตอีกด้านหนึ่ง (ของโลก)
กานต์ ตระกูลฮุน SCG Culture Change

   
www resources

โฮมเพจ เครือซิเมนต์ไทย

   
search resources

เครือซิเมนต์ไทย
กานต์ ตระกูลฮุน
ความพยายามที่จะปรับวัฒนธรรมเครือซิเมนต์ไทยให้เป็นองค์กรที่มี Innovation ไม่ได้มีเพียงการผลักดันนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงลงมาในลักษณะ top down แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทั้งเครือมีความตื่นตัวที่จะ think out of the box มากขึ้น

งาน Innovation Change for Better Tomorrow ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ที่กานต์รับบทแม่งานในวันนั้นเปรียบเสมือนปฐมบทที่สื่อไปยังพนักงานทุกคนของเครือซิเมนต์ไทยได้เข้าใจถึงความสำคัญของ Innovation ที่จะเป็นแกนกลางของวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในอาเซียน

วัฒนธรรมใหม่ที่กล่าวถึงเป็นวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ คุณลักษณะของพนักงานภายใต้วัฒนธรรมดังกล่าวมี 5 ประการด้วยกัน คือกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูดกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าริเริ่ม และกล้าเรียนใฝ่รู้ สำหรับผู้บริหารยังต้องเพิ่มบทบาทของความเป็นผู้นำอีก 3 ประการ ได้แก่ นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำเป็นแบบอย่าง

ภาพช้างก้าวออกจากกรอบ ซึ่งเป็นโลโกของงานในวันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความคิดนี้ได้เป็นอย่างดี

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เครือซิเมนต์ไทยจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การประกวดรางวัล SCG Power of Innovation ซึ่งเปิดโอกาสให้แต่ละธุรกิจมีการจัดทีมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ (product) กระบวนการทำงาน (process) หรือรูปแบบธุรกิจ (business model) เข้าแข่งขัน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท

ความตื่นตัวของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เกินกว่า 300 ทีมสร้างความประทับใจให้กับกานต์เป็นอย่างมาก ความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่งผลกับเครือซิเมนต์ไทยทั้งในด้านโอกาสการสร้างรายได้ การลดรายจ่าย ไปจนถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น

11 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมีทั้งผลงานของธุรกิจซีเมนต์ กระดาษ ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดจำหน่ายและสำนักการเงิน โดยทีม PIMAI จากบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นผู้คว้าชัยชนะในการประกวดครั้งนี้ ด้วยผลงานกระเบื้องพิมายที่เป็นกระเบื้องหินทรายที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการกระเบื้อง

นอกจากการปรับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเรื่องภายในแล้ว เครือซิเมนต์ไทยยังมีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงออกสู่สังคมภายนอกผ่านทางกิจกรรมและโฆษณาต่างๆ อีกหลายชุดด้วย

เครือซิเมนต์ไทยเริ่มบอกกล่าวให้คนภายนอกรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ในชุด Rabbit ที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2547 แนวความคิดของโฆษณาชุดนี้กระตุ้นให้เกิดการตั้งถามเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบ ถือเป็นแนวความคิดโฆษณาที่แปลกใหม่มากสำหรับเครือ
ซิเมนต์ไทยในวันนั้น

ผลตอบรับจากโฆษณาชุดนี้ดีมากจนกระทั่ง TBWA\THAILAND ได้รับมอบหมายให้ทำโฆษณาต่อเนื่องมาอีก 2 ชุด ได้แก่ โฆษณาเปิดตัวกลุ่มปิโตรเคมีที่ออกอากาศในเดือนมีนาคม 2548 และกลุ่มกระดาษที่ออกอากาศตามมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งทั้ง 2 ชุดสามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีว่าเครือซิเมนต์ไทยไม่ได้มีเฉพาะธุรกิจซีเมนต์เท่านั้น แต่ยังมีอีก 2 ธุรกิจหลักที่คนจำนวนมากอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อนด้วย   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย