Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน27 กรกฎาคม 2549
ICC ทุ่ม 200 ล.ขยายธุรกิจเครื่องสำอาง             
 


   
www resources

โฮมเพจ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
โฮมเพจ อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ (I.C.C. International Public Co., Ltd.)

   
search resources

ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ.
สหกรุ๊ป
Cosmetics
วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย, บจก.
อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์, บจก.
ไอ.ซี.ซี. ทุ่มเงินเกือบ 200 ล้านบาท ซื้อหุ้นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด จาก PIAS ARISE CORP. ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 19.56% เพื่อขายธุรกิจเครื่องสำอาง พร้อมเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย จำกัด จาก 10% เป็น 16.33%

นางดารณี มานะวาณิชเจริญ กรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2549 อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด จาก PIAS ARISE CORP. ผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท จำนวน 840,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 237.65 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 199,626,000 บาท

สำหรับเกณฑ์การกำหนดราคาที่หุ้นละ 237.65 บาท คำนวณจากราคาตาม BOOK VALUE ณ 31 ธันวาคม 2548 ที่หุ้นละ 248.41 บาท หักเงินปันผลและเงินบำเหน็จกรรมการเป็นเงิน 199,626,000 บาท โดยการซื้อหุ้นในครั้งนี้ทำให้ ICC ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1,173,600 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 19.56% ของทุนจดทะเบียน จากเดิมถือหุ้นอยู่ 333,600 หุ้น หรือ 5.56% ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นคือ เครือสหพัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วน 54.00% และรายย่อย 26.44%

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 10 บาท มูลค่าตามบัญชี (BOOK VALUE) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 เท่ากับหุ้นละ 253.59 บาท

ส่วนวัตถุประสงค์ในการซื้อเพิ่มครั้งนี้ เป็นการยกเลิกสัญญา Joint Venture กับ PIAS ARISE CORP. และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ที่สำคัญของบริษัท โดยสินค้าเครื่องสำอาง ซึ่งมียอดขายอันดับ 3 ของ ICC รวมทั้งบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีมูลค่าตามบัญชีสูงถึง 253.59 บาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่ดีด้วย

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้ซื้อหุ้นบริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย จำกัด จำนวน 50,666 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 5,066,600 บาท เพื่อปรับสัดส่วนการถือหุ้นของเครือสหพัฒน์ จากเดิม ICC, บมจ.สหพัฒนพิบูล และบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถืออยู่ในสัดส่วน 10%, 28.99%, 10% ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 48.99% เป็นสัดส่วนที่เท่าๆ กันคือ 16.33%

โดยวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย จำกัด คือ ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่บริษัท ICC สามารถขยายฐาน Product Line ปัจจุบันให้กว้างขวางขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคต และเป็นการสนับสนุนกิจการบริษัทร่วมลงทุนให้สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ในสัญญา Joint Venture

บริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านการขาย, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, การวิจัยและพัฒนาการผลิตรวมถึงการจำหน่ายและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท แบ่งเป็น 800,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท

ขณะเดียวกันบริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูก้า เอเชีย จำกัด เป็นบริษัท Joint Venture ระหว่างเครือสหพัฒน์กับ Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น ที่มีศักยภาพสูงมากในด้านอาหารและยา รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารและยา มี Technology มี Know How ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญของบริษัท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย