Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน9 สิงหาคม 2549
BSBMพุ่ง13%หลังโชว์งบกำไรQ2โต180%พร้อมประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ10สตางค์             
 


   
www resources

โฮมเพจ บางสะพานบาร์มิล

   
search resources

Metal and Steel
บางสะพานบาร์มิล, บมจ.
หุ้น BSBM วิ่งรับผลงานพุ่งกว่า 13 % หลังโชว์งบไตรมาส 2 กำไรเพิ่มกว่า 180% สวนทางกับยอดขายที่ลดลงเนื่องจากการค้าหล็กในตลาดโลกและในไทยซบเซา อันเป็นผลจากปริมาณการผลิตเหล็กแท่งออกสู่ตลาดโลกมีค่อนข้างจำกัดเหตุความล่าช้าในการตกลงการปรับีราคาขาย แต่ยังประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 10 สตางค์ กำหนดจ่าย 4 กันยายนนี้

ราคาหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ( BSBM ) วานนี้มีแรงซื้อเข้ามามากพอสมควร โดยเปิดตลาดที่ราคา 1.35 บาท ขณะที่วันก่อนปิดที่ 1.28 บาท ตลอดทั้งวันราคาหุ้นขยับขึ้นลงเล็กน้อยในช่วงแคบ โดยปรับไปสูงสุดระหว่างวันที่ราคา 1.51 บาท ต่ำสุดที่ 1.35 บาท ก่อนปิดตลาดที่ราคา 1.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.17 บาท คิดเป็น 13.28% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 66.31 ล้านบาท

นายวีระวิทย์ ดุละลัมพะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ( BSBM ) แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีนี้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 107.32 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 133.98 ล้านบาท ส่งผลให้จากเดิมที่ขาดทุนต่อหุ้น 12 สตางค์เป็นมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 9 สตางค์ หรือกำไรทะยานร้อยละ 180.10 สวนทางกับรายได้ไตรมาส 2 ปีนี้ลดลงจากเดิมที่มี 1,241.60 ล้านบาท เหลือ 980 ล้านบาท

โดยรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2549 บริษัทมียอดขายรวม 54,386 ตัน คิดเป็นรายได้จากการขายจำนวน 966 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 และ ร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากการค้าเหล็กโลกรวมถึงการค้าเหล็กในไทยเป็นไปอย่างซบเซา

เพราะปริมาณการผลิตเหล็กแท่งเล็ก และเหล็กแท่งแบน ออกสู่ตลาดโลกมีค่อนข้างจำกัดด้วยเหตุแห่งความล่าช้ากว่าปกติของข้อตกลงการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินแร่เหล็กระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่รายใหญ่ของโลกกับผู้ผลิตเหล็กแท่งเล็กและเหล็กแท่งแบนในภูมิภาคที่สำคัญของโลกขณะเดียวกับที่ปริมาณความต้องการใช้เหล็กเส้นภายในประเทศเริ่มอ่อนตัวลงเนื่องจากปัจจัยภายในประเทศเองเช่น ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการลดลงและความไม่แน่นอนทางด้านการเมือง เป็นต้น

ขณะที่ค่าใช้จ่ายและกำไรพบว่า บริษัทมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายในไตรมาสที่สองของปีนี้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาและปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายในรอบบัญชีนี้อยู่ที่ร้อยละ 11.2 ของรายได้ (ไตรมาสที่ 1/2549อยู่ที่ร้อยละ 7.0 และไตรมาสที่ 2/2548 อยู่ที่ร้อยละ -9.5) โดยการปรับตัวดีขึ้นมีสาเหตุสำคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาเหล็กโลกจากการมีปริมาณผลิตออกสู่ตลาดอย่างจำกัด ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็กที่สั่งซื้อล่วงหน้ามีราคาที่สามารถให้อัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง ณ วันที่ผลิตเป็นเหล็กเส้นและนำออกจำหน่าย

จากอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.3 ของรายได้ เนื่องจากมีการพึ่งพิงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนทางการค้าในปริมาณที่ลดลงตามธุรกรรมการค้าและใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเองเป็นส่วนใหญ่ ทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาสที่ 2/2549 นี้ ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 11.0 ของรายได้ (ไตรมาสที่ 1/2549 อยู่ที่ร้อยละ 6.6และไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีอัตราผลขาดทุนคิดเป็นร้อยละ -10.8 ของรายได้) โดยมีกำไรสุทธิในงวดนี้ทั้งสิ้น 107.3 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 180.1

พร้อมกันนี้ BSBM ยังแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ซึ่งได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันซึ่งจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2549 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 โดยประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบคือ ร.ต. ชุมพล พุ่มรุกขา และกรรมการตรวจสอบคือ นายชรินทร์ หาญสืบสาย และนายยรรยง พวงราช ส่วนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคือนางสาววันดี ภูริวิภาค

พร้อมกับอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท ฯณ วันที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 คิดเป็นเงินจำนวน 113,250,000 บาท

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น.และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 4 กันยายน 2549   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย