Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน11 สิงหาคม 2549
CCET ไฟเขียวบ.ลูกถือหุ้น CCSG 100% หวังวิจัยพัฒนาสินค้าและเพิ่มยอดขาย             
 


   
www resources

โฮมเพจ แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

   
search resources

แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์, บมจ.
Computer
Logistar International Holding Company Limited (LGT)
Cal-Comp Electronics (Singapore) Pte Ltd. (CCSG)
CCET ให้บริษัทลูกลงทุนใน CCSG ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 100% ช่วยหนุนงานวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มช่องทางการทำยอดขายให้สูงขึ้น และรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน

นายฟาง ซิ เซง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการตลาด บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CCET) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท Logistar International Holding Company Limited (LGT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดย CCET ร้อยละ 100 ลงทุนในบริษัท Cal-Comp Electronics (Singapore) Pte Ltd. (CCSG) ซึ่งดำเนินธุรกิจประเภท เทรดดิ้ง ตั้งกิจการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ตามมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,744,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 41,803,680 บาท ซึ่ง CCSG มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 400,000 เหรียญสิงคโปร์

หลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ LGT ถือหุ้นใน CCSG 100% และคาดว่าจะลงทุนเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ปี 49 โดยการลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มยอดขายของบริษัท

โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันก่อนที่ CCET จะทำการลงทุนในครั้งนี้ บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันคือ นายเจียง เสี่ยว ชิน ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ CCET และ CCSG โดยนายเจียงเสี่ยวชินได้ถือหุ้น CCET และ CCSG 0.26% และ 65% ตามลำดับ ทั้งนี้กรรมการและผู้ถือหุ้นที่เหลือมิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติการทำรายการดังกล่าวด้วยเหตุผลว่า CCSG มีความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และเพื่อเพิ่มช่องทางในการเพิ่มยอดขายของบริษัทอีกทั้งราคาที่ตกลงกันเป็นราคามูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48 ซึ่งเหมาะสมและยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และบริษัทได้พิจารณาขนาดรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนแล้ว พบว่าขนาดรายการดังกล่าว มิได้มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และตามงบการเงินของ CCSG ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีพบว่าไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48

สำหรับรายการสำคัญของงบการเงินของ CCSG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48 มีดังต่อไปนี้คือตัวเลขยอดขาย 24,629,047 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 590,358,257 บาท มีกำไรสุทธิ 737,719 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 17,683,124 บาท ขณะที่สินทรัพย์รวม 7,798,673 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 186,934,192 บาท และหนี้สินรวม 6,057,310 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 145,193,721 บาท รวมทั้งหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 7,798,673 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 186,934,192 บาท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย