Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


 
ผู้จัดการรายวัน12 กันยายน 2549
ไทยประกันชีวิตปรับกลยุทธ์สู้ศึกดบ.ผุดกรมธรรม์แบบใหม่“ธนรักษ์10”      

 


   
www resources

โฮมเพจ ไทยประกันชีวิต

   
search resources

ไทยประกันชีวิต, บจก.
อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
Insurance
ไทยประกันชีวิตปรับกลยุทธ์กรมธรรม์ซิงเกิล พรีเมี่ยมแนวใหม่ ประเดิมเปิดตัว “ธนรักษ์ 10” หลังชะลอการขายผลจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพุ่งขึ้น มั่นใจผลตอบแทนสู้เงินฝากและพันธบัตรได้ พร้อมมีเงินคืนทุกปีๆ ละ 4% ขณะเดียวกันเปิดโครงการ “วันสดใสกับไทยประกันชีวิต” จัดกิจกรรมวิชาการควบบันเทิงสำหรับให้ลูกค้าและตัวแทนมากกว่า 16 จุดในประเทศ

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาแบบประกันประเภทรายงวดชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว(ซิงเกิล พรีเมี่ยม) ใหม่ โดยได้เปิดตัวแบบประกันธนรักษ์ 10 เพื่อทดแทนแบบประกันเดิมที่ชะลอการขายในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแบบประกันแบบใหม่นี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่มีอายุใกล้เคียง โดยให้ผลตอบแทนในระยะเวลา 10 ปี เฉลี่ย 5.1% และเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการออมเงินในระยะกลาง บริษัทจึงเตรียมเปิดขายกรมธรรม์ประเภทดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2549 เป็นต้นไป

“บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก ผ่านการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งในด้านการขายและการรีครูทตัวแทน ซึ่งพัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการนำเสนอ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและผลักดันให้เบี้ยประกันรับของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายอภิรักษ์กล่าว

สำหรับแบบประกันธนรักษ์ 10 เป็นแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ สำหรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ แบ่งเป็น ยังมีเงินคืนระหว่างสัญญา 4% ทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงวันครบกำหนดสัญญา พร้อมรับเงินคืนเท่าจำนวนเงินเอาประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตรับเงินคืนเท่าจำนวนเงินเอาประกัน

นอกจากการพัฒนาแบบประกันใหม่เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดแล้ว บริษัทยังขยายช่องทางการตลาดผ่านโครงการ “วันสดใสกับไทยประกันชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน –ตุลาคม 2549 ตามนโยบายปีแห่งการสร้างและรักษาคน เพื่อสรรหาผู้ที่สนใจในธุรกิจประกันชีวิตเข้ามาเป็นบุคลากรฝ่ายขายหรือผู้มุ่งหวังของบริษัทฯ ขณะเดียวกันยังเป็นการขอบคุณลูกค้า

ทั้งนี้ โครงการวันสดใสกับไทยประกันชีวิตกำหนดจัดขึ้น 16 จุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สกลนคร อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อยุธยา นครปฐม ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานจุดละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ยกเว้นกรุงเทพฯ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน

ส่วนภายในงานจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต อาชีพตัวแทน รวมถึงกิจกรรมบันเทิงเพื่อสร้างความสนุกสนาน อาทิ การโต้วาทีโดยสภาโจ๊ก โครงการดังกล่าวจะแตกต่างจากโครงการวันสดใสกับไทยประกันชีวิตที่ผ่านมาซึ่งเน้นการสรรหาผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นหลัก โดยในปีนี้เน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งตัวแทนเก่า ตัวแทนใหม่ ลูกค้า และผู้มุ่งหวัง

นายอภิรักษ์ กล่าวว่า โครงการวันสดใสกับไทยประกันชีวิตจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยจัดขึ้นในลักษณะ Recruiting Day เพื่อสนับสนุนการสร้างตัวแทนสร้างทีมงานตามนโยบายการตลาดเชิงรุก ในลักษณะการแนะนำอาชีพ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพตัวแทน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และทักษะด้านการขายถ่ายทอดประสบการณ์ โดยในครั้งแรกจัดขึ้น 10 จุดทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน และในครั้งที่สองได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพนักงานบริษัท เพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหาให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น โดยกระจายการจัดงานทั้งสิ้น 50 จุดทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ต่อยอดสู่กลุ่มนักศึกษา ภายใต้โครงการวันสดใสกับไทยประกันชีวิต On Campus เพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในการแนะแนวอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน โครงการนี้จัดขึ้นในลักษณะกิจกรรมเชิงวิชาการพร้อมความบันเทิง (Edutainment) อาทิ การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเริ่มทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน การพัฒนาบุคลิกภาพ สาธิตการแต่งหน้า เป็นต้น โดยเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเงิน-การธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน   
 
current issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย