Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน3 พฤศจิกายน 2549
TTA ทุ่ม 64 ล.ซื้อที่ดินสร้างคลังสินค้า             
 


   
www resources

โฮมเพจ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์-TTA

   
search resources

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์, บมจ. - TTA
Logistics & Supply Chain
จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์, บจก.
TTA แจ้ง จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 18.7 ไร่ มูลค่าที่ดินรวมทั้งสิ้น 63.58 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของบริษัทดังกล่าวและแบ่งชำระจ่ายเป็น 5 งวด เพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่หวังทำธุรกิจโลจิสติคส์ในไทยครบวงจร โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมกราคมปี 2550

ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) แจ้งข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เรื่องการลงทุนในบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัดว่า บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด จะสร้างคลังสินค้าโดยมีพื้นที่การใช้งานขนาด 10,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ในที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี นั้น

บริษัทแจ้งว่าการซื้อที่ดินดังกล่าวในนามของบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งได้ลงนามเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2549 กับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด โดยซื้อที่ดิน 18.7 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี มูลค่าที่ดินรวมทั้งสิ้น 63,580,000 บาท ราคาดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินและสาธารณูปโภคส่วนกลางไว้แล้ว

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ เพื่อเริ่มก่อสร้างคลังสินค้าที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เพื่อใช้ในกิจการโลจิสติคส์ของบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งจะใช้เงินจากทุนของบริษัทในการซื้อหุ้นครั้งนี้ และจะแบ่งการชำระเงินออกเป็น 5 งวด โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะเกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคม 2550

เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้เป็นผลจากที่บริษัทได้ตั้ง บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจโลจิสติคส์ ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งในช่วงแรกบริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด จะเรียกชำระค่าหุ้นจำนวนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือ 37.50 ล้านบาท และเมื่อเริ่มงานก่อสร้างคลังสินค้าตามโครงการจึงจะเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 50 โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงานด้านคลังสินค้าและธุรกิจโลจิสติคส์ในไทยครบวงจร ซึ่งเบื้องต้น บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จำกัด จะสร้างคลังสินค้าขนาด 10,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี และ TTA ต้องการที่จะเพิ่มจำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย