Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน19 ธันวาคม 2549
D1 แบ่งจ่ายหุ้น A-HOST โอนให้หมดหลังครบดีลผิดสัญญาคิดดอกอีก 7.5%             
 


   
www resources

โฮมเพจ อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (ไออีซี)

   
search resources

อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง, บมจ.
Stock Exchange
ดราก้อนวัน, บมจ.
แอพพลิเคชั่น โฮสติ้ง เซอร์วิส, บจก.
IEC เปิดช่องให้ดราก้อน วัน แบ่งจ่ายค่าหุ้น A-HOST จำนวน 53,900 หุ้น หรือ 49% ล่าสุดจ่ายแล้ว 82.3 ล้านบาท จาก 132.3 ล้านบาท โดยพร้อมโอนหุ้นให้ทั้งหมดหลังจ่ายครบจำนวนภายใน 31 ม.ค.ปีหน้า ระบุหากผิดนัดต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเพิ่ม 7.5% ต่อปี

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ระบุว่าตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเรื่องการขายหุ้นบริษัท แอพพลิเคชั่น โฮสติ้ง เซอร์วิส จำกัด (A-HOST) โดยบริษัทมีมติให้บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ IEC BP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ A-HOST ที่ IEC BP ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 53,900 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 49% ของทุนชำระแล้วของ A-HOST ในราคาขายหุ้นละ 2,454.54 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 132,299,706 บาท ให้แก่บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด (มหาชน) หรือ D1 โดยจะจำหน่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549

ทั้งนี้ บมจ.ดราก้อน วัน ได้ขอชำระค่าหุ้นบางส่วนเพิ่มเติมจากเดิมที่ชำระไว้แล้วเป็นเงิน 50,000,000 บาท โดยจะชำระอีกจำนวน 32,299,706 บาท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ซึ่งเท่ากับว่า D1 ได้ชำระค่าหุ้นไว้แล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 82,299,706 บาท

นอกจากนี้ D1 ได้ขอให้ IEC BP โอนหุ้น A-HOST ให้แก่ตนเท่ากับจำนวนเงินที่ IEC BP ได้รับชำระไว้แล้ว ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้น33,530 หุ้น ด้วย ส่วนเงินค่าหุ้นที่เหลืออีก 50,000,000 บาทนั้น D1 ตกลงจะชำระให้แก่ IEC BPภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 ซึ่งเมื่อได้ชำระครบถ้วนแล้วก็จะขอรับโอนหุ้นในจำนวนที่เหลือทั้งหมดจาก IEC BP ต่อไป

อย่างไรก็ตาม IEC BP ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้โอนหุ้น A-HOST บางส่วนจำนวน 33,530 หุ้น ให้แก่ D1 ได้ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และมีเงื่อนไขว่ากรณี D1 ไม่ชำระค่าหุ้นจำนวน 50,000,000 บาท ให้แก่ IEC BPภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 D1 จะต้องชำระเงินเพิ่มของยอดเงินค่าหุ้นในส่วนที่เหลือให้แก่ IEC BP ในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปี โดยคำนวณนับจากวันที่ 31 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ชำระค่าหุ้นบางส่วนที่คงค้างนี้ให้ แก่ IEC BP จนแล้วเสร็จ

นางสัณห์จุฑา กล่าวอีกว่า บริษัท อินโฟคอม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท ไออีซี บิซิเนส พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จากชื่อเดิม บริษัท อินโฟคอม (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นชื่อใหม่ว่า บริษัท วันเน็ต จำกัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น IEC วานนี้ (18 ธ.ค.) ราคาปิดที่ 1.37 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ 2.84% มูลค่าการซื้อขาย 28.79 ล้านบาท   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย