Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ มีนาคม 2546
 
นิตยสารผู้จัดการ มีนาคม 2546
Benesse Coproration เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี             
 

   
related stories

Berlitz เมื่อผู้บุกเบิกรุกกลับ
125 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงบนรากฐานเดิมของ Berlitz
Sesame Street ถนนงาเพื่อการศึกษา

   
search resources

Benesse Corporation
ปรัชญาทางธุรกิจ ที่สะท้อนลึกอยู่ภายใต้ความหมายแห่งชื่อของบรรษัทสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้ กำลังร่วมเป็นส่วนเติมเต็มสำหรับทิศทางและการเติบโตของ Berlitz ในห้วงเวลาจากนี้

Benesse เป็นคำในภาษาละติน ที่มีความหมายไม่น้อย โดย "bene" หมายถึง good หรือ well ขณะที่ "esse" หมายถึง to live หรือ to be ซึ่งหากรวมความเป็นภาษาไทยความหมายของ Benesse ก็ไม่แตกต่างไปจาก ความเป็นอยู่ที่ดีเท่าใดนัก

ความแตกต่างของ Benesse มิได้จำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของวิถีการตั้งชื่อที่ดำเนินไปท่ามกลางความแปลกแตกต่าง ไปจากขนบการตั้งชื่อของบรรษัทธุรกิจจากญี่ปุ่นรายอื่นๆ เท่านั้น หากแต่ด้วยความหมายแห่งชื่อที่สะท้อนพันธกิจที่บรรษัทสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาแห่งนี้ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ ยิ่งขับเน้นให้ Benesse เป็นองค์กรธุรกิจที่มีบุคลิกและเอกลักษณ์เฉพาะอีกด้วย

ซึ่งนับเป็นมรดกสำคัญที่สืบเนื่องมาจาก Tetsuhiko Fukutake ที่ถือเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้เลยทีเดียว

Tetsuhiko Fukutake เป็นอดีตครู ได้เริ่มประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้วยการจัดตั้ง Fuji Printing ในปี 1950 แต่ธุรกิจของเขาไม่ประสบความสำเร็จและต้องตกอยู่ในสภาพ ล้มละลายในปี 1954 ซึ่งแม้จะต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เขาก็มิได้ย่อท้อ หากอาศัยความล้มเหลว ดังกล่าวเป็นบทเรียน และเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ในชื่อ Fukutake Publishing เมื่อปี 1955 ที่เมือง Okayama ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น

ด้วยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาเนิ่นนาน Fukutake ได้เริ่มผลิตแบบจำลองข้อสอบขึ้นตีพิมพ์จำหน่าย และได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาอย่างกว้างขวาง ขณะที่ธุรกิจของ Fukutake เริ่มขยายมาทางด้านตะวันออกเข้าสู่เขต Kansai ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ทั้ง Osaka, Kyoto และ Kobe กระทั่งในช่วงต้นของทศวรรษที่ 1980 Fukutake ก็มิได้ดำรงสถานะเป็นเพียงธุรกิจท้องถิ่น หากแต่เป็น

ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ด้านการศึกษาระดับชาติที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอีกรายหนึ่งของญี่ปุ่น

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Fukutake เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และมิได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่ยังดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์พจนานุกรม Oxford Color English-Japanese Dictionary ในปี 1982 หรือการเปิดห้องสมุด Fukutake ในปี 1985 ก่อน ที่ในปี 1986 Tetsuhiko Fukutake ผู้ก่อตั้ง Fukutake Publishing จะจากโลกนี้ไปโดยมี Soichiro Fukutake บุตรชายเข้ารับช่วงทางธุรกิจแทน

ในปี 1990 เอกลักษณ์และบุคลิกของบริษัทได้รับการปรับเปลี่ยน ด้วยการรับเอาปรัชญาของคำว่า Benesse มาเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการมุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมไปสู่ผู้คนในวัยทำงานมากขึ้น แทนที่จะเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดำเนินมาแต่เดิม

ก้าวย่างที่สำคัญมากสำหรับ Benesse น่าจะอยู่ที่การเข้าครอบงำกิจการของ Berlitz ในปี 1993 ซึ่งถือเป็นการขยายธุรกิจให้กว้างขวางไปจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่ยังคงเน้นประกอบธุรกิจว่าด้วยการศึกษาและการพัฒนาบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยในปี 1994 การขยายรูปแบบทางธุรกิจไปสู่กิจกรรมเด็ก และเยาวชน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวเริ่มขึ้นด้วยการเป็นศูนย์ดูแลเด็ก (childcare center) ที่เมือง Kanagawa

ปี 1995 ชื่อของ Fukutake Publishing ก็กลายเป็นเพียงอดีต เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาสู่ Benesse Corporation ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการและทิศทางธุรกิจของบริษัทให้เด่นชัดยิ่งขึ้นไปอีก พร้อมๆ กับการนำบริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รองในเมือง Osaka และตลาดหลักทรัพย์ Hiroshima ด้วย

เมื่อเริ่มเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ดูเหมือนความแข็งแกร่งของ Benesse Corporation จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก ด้วย การขยับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักในกรุงโตเกียว ในปี 2000 และสามารถบรรลุข้อตกลงในการเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น (tender offer) ของ Berlitz International ทั้งหมดในปี 2001 และทำให้ Benesse Corporation เป็น ผู้กำหนดทิศทางของ Berlitz อย่างสมบูรณ์

ซึ่งนี่อาจเป็นเพียงปฐมบทของความเป็นอยู่ที่ดีของทั้ง Benesse Corporation และ Berlitz ในห้วงเวลาจากนี้

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย