Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายสัปดาห์2 เมษายน 2550
เมืองไทยประกันชีวิตพึ่ง"ธ.ก.ส."สานกลยุทธ์ต่อยอดตลาดรากแก้ว             
 


   
www resources

โฮมเพจ เมืองไทยประกันชีวิต
โฮมเพจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   
search resources

เมืองไทยประกันชีวิต, บจก.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธ.ก.ส.
Insurance
สำหรับ"เมืองไทยประกันชีวิต"การคบ"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" (ธ.ก.ส.) เป็นพันธมิตร ดูจะกลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง ด้วยสามารถแทรกซึมความรู้การทำประกันชีวิตลงสู่ฐานรากแก้วผ่านองค์กร พนักงานของ "ธ.ก.ส." ที่ชาวรากแก้วให้ความไว้วางใจ ถือเป็นความโชคดีในระยะยาวสำหรับการเจาะตลาดขนาดใหญ่ ที่ทำให้ "เมืองไทยประกันชีวิต"สามารถปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ต้องการปูพรมขยายส่วนแบ่งการตลาดสู่ทุกหย่อมหญ้าทุกระดับที่ไร้ซึ่ง "กรมธรรม์" ความร่วมมือของ 2 พันธมิตรในงานนี้จึงกล่าวได้ว่ามีแต่ผลดี

การขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประกันชีวิตให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ เป็นความตั้งใจจริงของบริษัทประกันชีวิตทุกแห่ง หลายปีที่ผ่านมาบุคคลในธุรกิจนี้จึงรับรู้ถึงรูปแบบการตลาดและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปมาก จากเดิมการตลาดที่เน้นแต่ในตัวเมืองขนาดใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ก็ผันสู่พื้นที่ชนบทไกลปืนเที่ยงมากขึ้น ด้วยมองถึงระยะยาวที่ชาวรากแก้วจะผันตัวกลายเป็นแหล่งขุมทรัพย์สำหรับธุรกิจประกันชีวิตเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาด

"เมืองไทยประกันชีวิต" หนึ่งในบริษัทประกันชีวิต 24 แห่งในระบบก็ให้ความสนใจตลาดรากแก้วเช่นกัน แถมบริษัท"ของคนหัวคิดทันสมัย"ยังได้เตรียมความพร้อม และวางยุทธศาสตร์เพื่อขยายฐานลูกค้าดังกล่าวไว้แล้ว จากการจับมือสร้างความเป็นมิตรกับ"ธ.ก.ส." ซึ่งยังทำให้ "เมืองไทยประกันชีวิต"มีแต้มต่ออยู่ในมือ

ความเป็นต่อของ "เมืองไทยประกันชีวิต" นั้นกล่าวได้ว่าเพราะได้พันธมิตรที่เหมาะสมต่อการบุกเข้าพื้นที่ภูธร จุดเด่นของ "ธ.ก.ส." นอกจากการมีสาขากว่า 800-900 แห่งกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว ความสำคัญยังอยู่ที่ตัวพนักงานขององค์กรแห่งนี้ด้วย

จตุรงค์ ทองยี่สุ่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. บอกว่า เนื่องจากพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องลงพื้นที่ในการให้ความรู้ชาวเกษตรกรและลูกค้าของธนาคาร ความที่พบเห็นกันบ่อยจึงเกิดความสนิทสนมกับชาวบ้านในชุมชน หรือลูกค้าของแบงก์สีเขียวแห่งนี้อันนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อ

สัมพันธ์ภาพด้วยไมตรีจิตรและเกิดเป็นความไว้วางใจต่อกันนั้น สำหรับธุรกิจประกันชีวิตแล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการการตัดสินใจในการทำประกันภัยทีเดียว และในจุดนี้เองที่อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด"เมืองไทยประกันชีวิต"จึงมีแต้มต่อ

เพราะเมื่อ"เมืองไทยประกันชีวิต"เป็นมิตรกับ"ธ.ก.ส."พนักงานของแบงก์สีเขียวจึงต้องรับหน้าที่ให้ความรู้เรื่องประกันชีวิตไปโดยปริยายส่วนเสียงตอบรับจะเป็นอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจ

"แน่นอนว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอาจยังไม่เข้าใจดีพอ ดังนั้นพนักงานที่ต้องลงพื้นที่จะถูกสอนเรื่องประกันชีวิตเพื่อสามารถถ่ายทอดได้ว่าเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีพอย่างไร ประกันชีวิตมิใช่แค่เรื่องของการออมและคุ้มครอง หากแต่หมายถึงการจัดการวาวแผนชีวิตที่เป็นระบบระเบียบด้วย"

นั่นคือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ชาวรากแก้วได้รับรู้เป็นอันดับแรก ซึ่งในส่วนนี้ผู้บริหารของ"เมืองไทยประกันชีวิต"ก็มีความเห็นที่สอดคล้องกัน

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ เมืองไทยประกันชีวิต บอกว่า เบื้องต้นก็ไม่ได้คาดหวังที่จะขยายตลาดฐานลูกค้า ธ.ก.ส. มากมายนัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้เป็นชาวรากแก้วทำให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำประกันชีวิต ซึ่งจะกลายเป็นผลดีในระยะยาวสำหรับตัวลูกค้าและบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตามด้วยฐานลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่มีถึง 5 ล้านบัญชีก็เป็นความหวังที่คาดไว้ว่าปีนี้น่าจะมีลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจทำประกันชีวิตกับบริษัทไม่ต่ำกว่า 2 แสนราย

"นอกจากนี้เรายังพบว่าแท้จริงแล้วความต้องการในกลุ่มรากแก้วในการทำประกันชีวิตมิได้ต้องการแค่แบบประกันให้ความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสนใจแบบประกันออมทรัพย์เช่นกัน"

สาระ บอกว่า เหตุนี้เองบริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกันใหม่ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งหมด 5 โครงการ ได้แก่ โครงการเมืองไทยอุ่นใจ 1-5

โครงการอุ่นใจ 1 เป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุและต้องการความคุ้มครองระยะยาว เป็นการวางแผนใช้ในเงินอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเมืองไทยอุ่นใจ 2 สำหรับการวางแผนเก็บเงินเพื่อการศึกษาในอนาคตหรือเป็นมรดกให้บุตรโครงการเมืองไทยอุ่นใจ 3 เน้นความคุ้มครองระยะยาวจนครบอายุ 99 ปี เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้วางแผนชีวิตเพื่อสร้างมรดกไว้ให้ครอบครัว

โครงการเมืองไทยอุ่นใจ 4 แบบประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองรายได้หลักของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีภาระหนี้สิน เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกครอบครัวในการมีรายได้แน่นอนทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

โครงการเมืองไทยอุ่นใจ 5 เป็นแบบประกันที่คล้ายโครงการเมืองไทยอุ่นใจ 4 แต่รวมสัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์ 15/15ไว้ เหมาะสำหรับผู้ออมเงินโดยคำนึงถึงความคุ้มครองด้วย

รากแก้วเป็นเพียงฐานลูกค้าส่วนหนึ่งที่ "เมืองไทยประกันชีวิต"ต้องการแผ่ขยายอำนาจด้วยการเข้าไปครอบครองอาณาจักรประชากรกลุ่มนี้ ในขณะที่ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กร "หัวคิดของคนทันสมัย" คือการรุกตีเข้าสู่ตลาดทุกระดับชั้นอันนำมาสู่การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด และสร้างความเข้มข้นในการแข่งขันให้กับวงการธุรกิจประกันชีวิต

แน่นอนว่าการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งนี้สร้างผลประโยชน์ให้ทั้ง 2 ฝ่าย "เมืองไทยประกันชีวิต"ได้ประโยชน์จากฐานลูกค้า"ธ.ก.ส."ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยและยังเป็นกลุ่มที่ตรงกับเป้าหมาย ขณะที่แบงก์สีเขียวก็ได้ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทนเพิ่มรายได้ให้แบงก์ หลังจากคบพันธมิตรจนพานพาไปหาผล   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย