Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ กรกฎาคม 2534
 
นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2534
ปรัชญาเศรษฐศาสตร์เมืองของพิสิฐ ลี้อาธรรม             
 


   
search resources

ธนาคารแห่งประเทศไทย
International Monetary Fund (IMF)
พิสิฐ ลี้อาธรรม
Consultants and Professional Services
พิสิฐ ลี้อาธรรมโด่งดังขึ้นมาเมื่อเขาไปมีบททาทในฐานะที่ปรึกษาส่วนตัวของนูกูล ประจวบเหมาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมมาคมในกรณีพิจารณาบททวนสัญญา"โครงการโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย" ที่ซีพีเทเลคอมของกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจจากรัฐบาลชุดที่แล้ว (ชาติชาย) ให้เป็นผู้การชนะประมูลในการดำเนินการลงทุน ติดตั้งให้องค์การโทรศัพท์

พิสิฐ (และทีมงานเทคโนแครตจากสภาพัฒน์) ได้ศึกษาและยกจุดบกพร่องของสัญญาที่เตรียมจะเซ็น แต่ยังไม่ได้เซ็น เนื่องจากคณะทหารทำการปฎิวัติล้มรัฐบาลชาติชายเสียก่อนขึนมา 11 ข้อ ที่ต่อมาภายหลังถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ " ผู้จัดการรายวัน" เป็นแห่งแรก ก่อนหน้าที่มีคณะที่มีคณะทหารระดับสูงของซีพีจะรับรู้ด้วยซ้ำ

ข้อบกพร่องของสัญญาที่พิสิฐและทีมงานเทคโนแครตสภาพัฒน์ค้นพบนำไปสู่การเจรจาต่อเรื่องซีพีกับรัฐบาลอย่างดุเดือด เพราะเต็มไปด้วยเทคนิคการเจรจาทั้งเลิศล้ำทั้งบนโต๊ะเจรจาในทำเนียบและนอกโต๊ะ

"มันเป็นเหตุผลของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนหลักการของสัญญา (TERM OF REFE RENCE) ที่รัฐบาลชุดที่แล้วเห็นชอบด้วย" แหล่งข่าวซีพีบอกกับ "ผู้จัดการ" ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการวิพากษ์วิจารณ์ในสมุดปกเหลืองของพิสิฐและทีมเทคโนแครตที่นุกูลตั้งขึ้น

บนพื้นฐานของเหตุการณ์กรณีโทรศัพท์นี้เอง ที่ทำให้พิสิฐตกเป็นเป้าสายตาของคนในแวดวงค์ธุกิจทั่วไปในประเด็นที่ว่า นอกเหนือจากการเป็นโฆษกแบงก์ชาติแล้ว เขาเป็นใคร? นุกูลถึงวางบทบาทเขาสูงเด่นในเรื่องนี้

พิสิฐ เป็นนักเศรษฐศาสตร์อายุ 40 ปี ทำนประจำอยู่ที่แบงก์ชาติ ในตำแหน่งผู้อำนวยการผู้ว่าการก่อนหนน้านี้เขาเป็นนักเรียนทุนแบงก์ชาติในมหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศฮอลแลนล์อยู่ 7 ปี เคยทำงานใช้ชีวิตเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟอยู่ถึง 4 ปี กว่ามีผลงานในเรื่องการให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลฆาน่า โซมาเลีย และจอร์แดน ในการปรับปรุงระบบการเงินการครังของประเทศ ระหว่างที่นักเศรษฐศาสตร์อยู่ฝ่ายที่อัตราแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศใน IMF ช่วงระหว่างปี 2530 - กลางปี 2533

พิสิฐสังกัดตัวเองอยู่กับเทคโนแครต เขาเชื่อมันในกฎเกณท์การแข็งขันเสรีที่อยู่ภายใต้การออกแบบระบบ และกติกาการแข็งขันของเทคโนแครตเพราะเขาเชื่อว่าเทคโนแครตเป็นกลุ่มคนที่ปลอดผลประโยชน์ส่วนนตัว และทำงานบนพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐอย่างแท้จริง

"กรณีโทรศัพท์ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่าหลักการการมาส่วนร่วมของเทคโนแครตได้หายไป มาเป็นเรื่องของนักการเมืองที่กุมอำนาจรัฐกับนักลงทุนเอกชนร่วมกันทำ มาเป็นกระบวนการที่ผิดพลาดมากในการแสดงออกซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน" พิสิฐกล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐศาสตร์การเมืองของเขา จากกรณีตัวอย่างการทบทวนหลักการให้สัมปทานแก่ซีพีในโครงการโทรศัพท์

ปรัชญาข้อนี้ของพิสิฐมาจากประสบการณ์ในอดีตของเขาที่ฮอลแลนล์ เขาบอกกับ "ผู้จัดการ" ว่า พรรคการเมืองต่างๆ ในฮอนแลนล์จะมีเทคโนแครตสังกัดอยู่ และเทคโนแครตเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการวิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล ในการดำเนินมาตราการหรือนโยบายใดๆ ทุกด้านที่เขาเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการสูญเสียผลประโยชน์ของประชาชนอย่างเปิดเผย

"มาเป็นการต่อสู้กันโดยข้อมูล และเหตุผลอย่างมีตรรกะระหว่างเทคโนแครตของรัฐกับเทคโนแครตพรรคการเมืองฝ่ายค้านในโครงการต่างๆ" เขายกตัวอย่างบทบาทเทคโนแครตในฮอนแลนล์

นอกจากแล้วการที่เขาได้มีโอกาสทำงานใน IMF ยิ่งช่วยตอกย้ำถึงความเชื่อมสั่นในการแข็งขันเสรียี่ขึ้นไปอีก "การที่พวกเราได้เข้าไปวางระบบอัตราการแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความจริงในตลาดกำหนดแผนการก่อหนี้ และชำระหนี้ให้รัฐบาลฆาน่า ซึ่งก่อนหน้าที่พวกเราจะเข้าไปฆาน่ากำลังเผชิญปัญหาวิกฤติการณ์ไม่มีเงินตราต่างปรีะเทศพอในการชำระหนี้ เวลานี้แผนการปรับปรุงระบบการเงินการคลังของฆาน่าได้รับการยอมรับจากIMF ว่ามาเสถียรภาพดีที่สุดประเทศหนึ่งในอัฟริกา" พิสิฐพูดถึงความสำเร็จเขาและสหายใน IMF กระทำระหว่างที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่นั้น

ชีวิตใน IMF เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวตอที่สำคัญเพราะ หนึ่ง เขขาได้รับการฝึกผล และรับทราบข้อมูลความจริงในความเป็นเศรษฐกิจ การเงินของทุกประเทศในโลกจนเขาสามารถใช้เวลาส่วนหนึ่ง ที่เป็นวันหยุดและหลักเลิกงานทำการเก็บข้อมูลและวิเคระห์เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก FISCAL DEFICIT AND THE BALANCE OF PAYMENT ADJUSTMENTS : A CASE SYUDY ON THAILAND IN THE 1980S AND PROSPECT FOR THE 1990S เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดรัม ได้จนสำเร็จ สอง เขาเรียนรู้วิธีการทำงานของคณะกรรมการบริหาร IMF ในกลเม็ดและเทคนิคในการเจรจาต่อรอง การเข้าถึงปัญหาและการแก้ปัญหาระหว่างประเทศในประชาคม IMF

ไอเอ็มเอฟ เป็นสภาบันการเงินที่ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่ประสบปัญหาฐานะทางการเงินการคลังย่ำแย่ กู้ยืมไปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

มองจากบทบาทของไอเอ็มเอฟเช่นนี้ พิสิฐจึงมีชีวิตที่ด้านในตัวเองคือ ด้านหนึ่งเขาทำงานให้แบงก์ชาติไทย ที่ครั้งหนึ่งสมัยนุกูล ประจวบเหมาะเป็นผู้ว่าการฯ( ระหว่างปี 2524-27 ) ห้วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังจะประสบปัญหาวิกฤตติการณ์ทางการคลังอย่างรุนแรงจึงขอเจรจากู้ยืมเงินจากไอเอ็มแอฟ พิสิฐในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญการคลังสาธารณะและเคยนั่งทำงานอยู่ไอเอ็มแอฟระหว่างปี 2525-26 ( ก่อนหน้าที่เขาจะกลับเข้า ไอเอ็มเอฟอีกครั้งในปี 25330-33) ก็ต้องติดตามนตุกูลไปเจรจากู้ยืมจากไอเอ็มเอฟด้วยในฐานะผู้รู้เรื่องดีในด้านการคลังและการกู้ยืมจากไอเอ็มแอฟ

ภารกิจในการไปเจรจากู้ยืมไอเอ็มแอฟนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นที่พิสิฐได้แสดงให้นุกูลเห็นถึงความสามารถในการทำงานระดับเสนาธิการทางวิชาการของเขา

และการเชื่อมโยงของเหตุการณ์ระหว่างความเป็นนายกับลูกน้อง เมื่อครั้งนั้นก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนุกูลกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคมมาคมในรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีพิสิฐเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยมีพิสิฐเป็น

   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย