Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน30 สิงหาคม 2550
หุ้นใหญ่ทิ้งMPTเกลี้ยง64% รับเละ4,230ล.เปิดทางTDKเข้ากุมบังเหียน             
 


   
search resources

Stock Exchange
แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี, บมจ.
ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายทิ้ง MPT หมดหน้าตักที่ถืออยู่ 64.3% ให้กับ TDK พร้อมให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มเติมในหุ้นสามัญที่เหลืออีก 10% ภายในปีครึ่งนับจากทำรายการครั้งแรกเสร็จ รวมเป็นการขายหุ้นทั้งสิ้น 1,549,550,802 หุ้น ราคาหุ้นละ 2.73 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,230.3 ล้านบาท ขณะที่ TDK ต้องคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป หลังที่เงื่อนไขบังคับก่อนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คาดอยู่ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ เชื่อเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจและหนุนการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่ง

นายอัลเบิรท์ ออง คิม กวน กรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (MPT) แจ้งว่าวานนี้ 29 สิงหาคม 2550 Magnecomp International Limited (MIL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข กับ TDK Corporation (TDK) โดย MIL ตกลงจะขายหุ้นสามัญซึ่งถืออยู่ใน MPT 1,341,064,623 หุ้น หรือคิดเป็น 64.3% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่ TDK

นอกจากนี้ MIL และ TDK ยังได้เข้าทำสัญญาให้สิทธิแก่ TDK ในการซื้อการขายหุ้นเพิ่มเติมจาก MIL เพื่อซื้อหุ้นสามัญใน MPT ที่เหลืออีกจำนวน 208,486,179 หุ้น หรือประมาณ 10.0% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายในระยะเวลา 18เดือน นับจากวันที่ทำรายการครั้งแรกเสร็จ

สำหรับราคาซื้อขายหุ้น 1,549,550,802 หุ้น ของ MIL เป็นราคาซื้อขายที่เกิดจากการเจรจาตกลงกัน และได้รับความเห็นชอบจากทั้ง TDK และ MIL ในมูลค่า 123.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 4,230.3 ล้านบาท ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ราคาซื้อขายหุ้นของ MIL ที่ถืออยู่ใน MPT จะคิดเป็นราคาขายต่อหุ้นที่ประมาณ 0.0794 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น หรือคิดเป็น 2.73 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ยึดตามค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 34.3926 บาท ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 28 สิงหาคม 2550 และราคาขายต่อหุ้นเมื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท จะต้องขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ณ. วันทำการโอนหุ้น

โดยภายหลังจากทำรายการเสร็จสิ้น โครงสร้างการถือหุ้นของ MPT จะเป็นดังนี้คือ TDK หุ้น 74.3% Somers (U.K.) ถือ 12.4% และ อื่นๆ ถือ 13.3% ส่วน MIL ไม่เหลือการถือหุ้นใน MPT

ทั้งนี้ การทำรายการได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน TDK มีสิทธิ์ในการซื้อหุ้น MPT จาก MIL เพิ่มอีก 10% ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังจากได้เสร็จสิ้นการทำรายการครั้งแรกและ บนสมมติฐานว่าหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกเหนือจาก MIL ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการเสร็จสมบูรณ์ของการทำรายการจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนบางประการ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ หรืออาจปรับเปลี่ยน หรือผ่อนผันได้ตามความเหมาะสม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้

1. MIL จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MIL ในการเข้าทำรายการดังกล่าว

2. จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ การกระทำ หรือการละเลย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงและมีสาระสำคัญต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท MPT

สำหรับการทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก TDK เป็นผู้นำและผู้ผลิตหัวอ่านสำหรับฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ ประเภทอิสระรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ และเป็นเหตุให้ TDK เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของอุตสาหกรรมแขนจับหัวอ่าน การเข้าซื้อหุ้นนี้จึงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ MPT ในฐานะผู้ผลิตแขนจับหัวอ่านรายใหญ่ในอุตสาหกรรมฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ

และนำมาซึ่งเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสองฝ่ายและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในฐานะลูกค้าและผู้จัดส่งสินค้าให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และช่วยให้ MPT สามารถเผชิญกับความท้าทายในการประกอบธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการสนับสนุนจาก TDK

จากการทำรายการนี้ ทำให้ TDK ถือครองในหุ้นใน MPT เกิน 50%ของหุ้นทั้งหมด และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ TDKจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นในส่วนที่เหลือทั้งหมดของ MPT ที่ยังไม่ได้เป็นของ TDK หรือถูกควบคุมโดย TDK ซึ่ง TDK จะทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป ภายหลังที่เงื่อนไขบังคับก่อนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น MIL แล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้

ทั้งนี้ TDK Corporation (ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก : TDK) เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2478 เพื่อผลิตและจำหน่าย Ferrite ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแม่เหล็ก ปัจจุบันสินค้าของ TDK ประกอบด้วย Ferrite, ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, สินค้าสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย หัวบันทึกแม่เหล็กสำหรับฮาร์ด ดิสก์ ไดร์ฟ และสื่อบันทึกข้อมูลระบบดิจิตอล ซึ่ง TDK เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

อนึ่ง เช้าวานนี้ MPT ได้ขอให้ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการชั่วคราว เนื่องจากจะเกิดการตกลงทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนใน MPT ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นสารสนเทศสำคัญที่อาจมีผล กระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Suspension) เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ MPT สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 29 สิงหาคม 2550 ตามที่บริษัทขอมาจนกว่าบริษัทจะสามารถเปิดเผยสารสนเทศสำคัญได้ครบถ้วนชัดเจนผ่านตลาด หลักทรัพย์   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย