Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page


ตีพิมพ์ใน นิตยสารผู้จัดการ
ฉบับ พฤศจิกายน 2550
 
นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2550
กว่า 40% ของกองทุนรวม บริหารโดยศิษย์เก่าศศินทร์             
โดย นภาพร ไชยขันแก้ว
 


   
www resources

โฮมเพจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โฮมเพจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

   
search resources

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Sasin
อดิศร เสริมชัยวงศ์
Funds
MBA
ไทยพาณิชย์, บลจ.
"เงินออมที่อยู่ในกองทุนรวมทุกวันนี้มีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านล้านบาท คุณอยากให้ฝรั่งมาเป็นผู้บริหารหรือเปล่า ถ้าถามคนลงทุนหรือลูกค้า เขาอาจจะบอกว่าใครก็ได้ขอให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด ผมก็คิดยังงั้น แต่ว่าถ้าดูเทียบกับภาพรวมของประเทศแล้ว เศรษฐกิจเงิน 1 ล้านล้าน อยู่ในมือการจัดการของฝรั่งหรือคนต่างชาติ ซึ่งมุมมองหรือความสนใจของเขาอยู่ที่อื่น ไม่ได้โฟกัสอยู่ในไทย มันเหมาะสมหรือเปล่า แม้ว่าคนเหล่านั้นจะเก่งก็ตาม"

เป็นคำถามที่น่าค้นหาคำตอบของอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ไทยพาณิชย์ ศิษย์เก่าศศินทร์ หลักสูตร MBA รุ่น 10 เข้าเรียนปี 2535

ปัจจุบันเขาเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าศศินทร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากปี 2550 เป็นต้นไป

แม้ว่าศิษย์เก่าของศศินทร์จะกระจายไปอยู่หลายๆ วงการ โดยส่วนใหญ่ที่คนรู้จักจะอยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าในอุตสาหกรรมจัดการกองทุนรวม ศิษย์เก่าศศินทร์ได้มีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูงมากที่สุด

ในปัจจุบัน มี บลจ.ถึง 3 แห่งที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นศิษย์เก่าศศินทร์ ได้แก่ อดิศร เสริมชัยวงศ์ ของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โชติกา สวนานนท์ ของบลจ.ทหารไทย และฉัตรพี ตันติเฉลิม ของ บลจ.กรุงศรีอยุธยา

แต่หากย้อนอดีตกลับไป ยังมีบลจ. อีก 2 แห่งที่มีศิษย์เก่าศศินทร์เป็นผู้บริหารสูงสุด ได้แก่ บลจ. วรรณ อินเวสเม้นท์ ที่มีกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นกรรมการผู้จัดการ และ บลจ.บัวหลวง ซึ่งมี ธิติ เวชแพศย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ เช่นกัน

ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 2 คนหลัง ปัจจุบันได้เข้ามาช่วยงานกับศศินทร์อย่างเต็มตัว ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบัน

หากเปรียบอดิศรเป็นเสมือนตัวแทนของศศินทร์ในภาคธุรกิจจัดการกองทุนแล้ว เขาถือเป็นตัวแทนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่ง เพราะสามารถบริหารทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของกองทุนรวมให้เพิ่มสูงขึ้นจาก 1.2 หมื่นล้านบาท ในช่วงเริ่มต้นหลังจากมีการปรับโครงสร้างของ บลจ.ไทยพาณิชย์ เมื่อ 4 ปีก่อน มาเป็น 2.8 แสนล้านบาทในปัจจุบัน

ที่สำคัญเขาเป็นตัวแทนของคนที่ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการการเงินการธนาคารจากการที่ได้ตัดสินใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ศศินทร์

อดิศรจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจบสาขาเครื่องกล สมัยเรียนที่วิศวะ จุฬาฯ เขาได้เกรดเฉลี่ยปานกลาง แม้ว่าจะเป็นคนเรียนเก่งก็ตาม เพราะเขารู้สึกว่าการเรียนวิศวะ ไม่ตรงกับความต้องการของตัวเขามากนัก

"ระบบการศึกษาบ้านเรามีปัญหามานาน สอนให้เด็กท่องจำ ต้องสอบให้ได้ที่ 1 แต่ไม่สอนให้เด็กรู้ว่าโตแล้วจะไปทำอะไร ถนัดอะไร นี่คือปัญหา ผมเป็นผลพวงอันหนึ่ง ตอนเป็นเด็กก็ถูกปลูกฝังว่าเรียนให้เก่งๆ ต้องสอบได้ที่ 1 จะได้ไม่ลำบาก และหากสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะต้องเลือกเรียนหมอ หรือวิศวะเท่านั้น ก็ไม่รู้ว่าทำไม ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียนแล้วจะชอบไหม"

หลังจากเรียนจบวิศวะ อดิศรได้ไปใช้ชีวิตเป็นวิศวกรอยู่ช่วงหนึ่ง ในฐานะลูกจ้าง จนตอนหลังได้เป็นผู้ประกอบการ โดยร่วมกับเพื่อนเปิดบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบ แต่เขาก็ยังไม่รู้สึกสนุกกับงาน ในที่สุดตัดสินใจมาเรียนต่อที่ศศินทร์

เขายอมรับว่าการมาเรียนที่ศศินทร์ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้เขาเป็นอย่างมาก เพราะได้ขยายมุมมองให้เห็นภาพกว้างของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญคือไม่มีการตีกรอบความคิดให้กับผู้เรียน

แต่ละปีศศินทร์จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยอดิศรถูกส่งไปเรียนที่เคลล็อกก์เป็นระยะเวลา 1 เทอม ซึ่งเขา สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเรียนที่นี่ได้อย่างมาก

"ที่เคลล็อกก์มีวิชาหนึ่งทั้งชั้นมีคนเรียน 30-40 คน เป็นฝรั่งทั้งหมด แต่ตอนสอบมีได้เกรด A 3 คน ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ พิสูจน์ให้เห็นว่าฝรั่งกับคนไทยก็ไม่แตกต่างกัน ขอให้ขยัน ตั้งใจก็สู้เขาได้"

หลังจบการศึกษาจากศศินทร์ อดิศรได้ก้าวเข้าสู่วงการเงินอย่างเต็มตัว โดยได้ไปเป็นผู้จัดการกองทุนให้กับกองทุน GIC ที่สิงคโปร์อยู่ 2 ปี ก่อนกลับมาเมืองไทย เป็นกรรมการผู้จัดการ บลจ.บีโอเอ และ ย้ายมาอยู่ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในช่วงที่เริ่มมีการจัดโครงสร้างธุรกิจในเครือของธนาคารแห่งนี้ใหม่ เมื่อปี 2546   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย