Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน22 พฤศจิกายน 2550
BGHไล่เก็บRAMเพิ่มเป็น26.18% เทนเดอร์ฯที่เหลือราคาหุ้นละ480บ.             
 


   
www resources

โฮมเพจ โรงพยาบาลรามคำแหง
โฮมเพจ กรุงเทพดุสิตเวชการ

   
search resources

กรุงเทพดุสิตเวชการ, บมจ.
วัลลภ อธิคมประภา
Hospital
โรงพยาบาลรามคำแหง, บมจ.
บอร์ด BGH ไล่เก็บหุ้นRAM เพิ่มจาก 19% เป็น 26.18% ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมแบบเฉพาะเจาะจงรวม 861,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 480 บาท คิดเป็น 7.18% เตรียมทำเทนเดอร์ฯ หุ้นที่เหลือ ยันไม่เพิกถอนและเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลัก พร้อมออกหุ้นกู้ไม่เกิน 7 พันล้าน เพื่อนำไปชำระหนี้และเป็นเงินทุน

นายวัลลภ อธิคมประภา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BGH) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน2550 ว่าบริษัทจะเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (RAM) เพิ่มจากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 19%

โดยจะเข้าซื้อหุ้น RAM จากผู้ถือหุ้นเดิมของ RAM เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยง จำนวน 590,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.92% ราคาหุ้นละ 480 บาท เป็นเงิน 283,200,000 บาท ส่งผลให้บริษัทถือหุ้น RAM เพิ่มขึ้นจากเดิม 19% เป็น 23.92% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 26 ธ.ค. 2550

นอกจากนี้บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้น RAM อย่างมีเงื่อนไขจากผู้ถือหุ้นเดิมของ RAM เป็นการเฉพาะเจาะจง จำนวน 271,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.26% ราคาหุ้นละ 480 บาท เป็นเงิน 130,416,000 บาท ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้น ในวันที่ 26 ธ.ค. 2550 และหากการดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น RAM เป็น 26.18% ซึ่งมีผลให้ BGH มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ RAM ต่อไป โดยจะเสนอซื้อในราคาหุ้นละ 480 บาท

ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทไม่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของ RAM รวมทั้งไม่ได้ต้องการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่แนวทางการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลของการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งหากผลของการทำคำเสนอซื้อ ทำให้ RAM ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติเพื่อดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ หรือมีเหตุแห่งการเพิกถอนเหตุอื่นและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทก็จะพิจารณาในประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติออกและเสนอ ขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทในวงเงินมูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้ปัจจุบันและเพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุน โดยอาจออกในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้มีอายุไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 7 ล้านหน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ และ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ขณะที่ราคาหุ้น RAM วานนี้ พบว่าราคารูดลงต่อเนื่อง   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย