Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน26 พฤศจิกายน 2550
อลิอันซ์ประกันภัยโชว์ปันผล ใช้พันธมิตรฯเสริมความแกร่ง             
 


   
www resources

โฮมเพจ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

   
search resources

ปกิต เอี่ยมโอภาส
Insurance
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต, บมจ.
อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย โชว์ปันผลผู้ถือหุ้นครั้งแรกในรอบ 10 ปีนับแต่ก่อตั้งบริษัท ระบุหลังจากนี้จะใช้พันธมิตรบริษัทในเครือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างความเข้มแข็งให้บริษัท หวังธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตร่วมมือกันสร้างความแข็งแกร่งเป็น 1 ใน 3 เสาหลักภาคการเงินยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่าระบบธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์

นายปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัยมาเป็นระยะ 10 ปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มซีพีที่ถือหุ้น 50% กลุ่มอลิอันซ์ 25% และผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆ อีก 25%

ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้นำผลกำไรที่ได้จากการดำเนินงานมาสะสมเป็นทุนจดทะเบียนจากเริ่มต้นที่มีทุนจดทะเบียน 300 ล้าน เพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาทในปัจจุบันโดยที่ผู้ถือหุ้นเข้าในเหตุผลในการไม่จ่ายเงินปันผลของบริษัทเพราะจะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจดีที่เราไม่จ่ายเงินปันผลเพราะเราเอากำไรที่ได้นั้นมาสะสมเป็นทุนจดทะเบียน ซึ่งส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งและไม่จำเป็นต้องขอเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนในการดำเนินการแต่อย่างใด” นายปกิตกล่าว

นายปกิตกล่าวว่า นอกจากนี้บริษัทจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัทผ่านทางพันธมิตรที่เป็นบริษัทในเครือโดยเฉพาะบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) AACP ซึ่งแต่เดิมจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวให้ขายประกันภัยประเภทอื่น โดยจะใช้กลยุทธ์ขายพ่วงเพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนด้วย

"สิ่งที่เราจะทำคือพัฒนาความรู้ของพนักงานเอเอซีพีให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราและนำไปเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งตามธรรมชาติแล้วตัวแทนของเอเอซีพีจะไม่อยากขายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนักเราจึงให้ตัวแทนของเอเอซีพีขายประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าเวลาไปเก็บเบี้ยประกันชีวิตจากลูกค้า หรืออาจเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภายอื่นๆ ที่ลูกค้าของเอเอซีพีมีความสนใจจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มช่องทางขายสินค้าได้มากขึ้น” นายปกิตกล่าว

นายปกิตกล่าวว่า การดำเนินงานของธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตต่อจากนี้ไปจะมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มมาตรฐานการทำงานมากขึ้นภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันวินาศภัย และพ.ร.บ.ประกันชีวิต ผ่านร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับออกมา รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงงานอิสระขึ้นมากำกับดู

ซึ่งกฎหมายใหม่และหน่วยงานกำกับดูแลนี้จะเป็นตัวเร่งให้บริษัทประกันทั้งระบบ 99 บริษัทปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับอีก 2 ภาคอุตสาหกรรมคือ ภาคธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ภาคธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

"ถ้าบริษัทประกันทั้งหมดร่วมมือกันเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับการทำงานและการให้บริการให้เทียบเท่ากับระบบธนาคารพาณิชย์และธุรกิจหลักทรัพย์แล้วธุรกิจประกันจะขึ้นมาเป็น 1 ใน 3 แกนหลักของการให้บริการทางการเงินได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทประกันทั้งระบบเองให้เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้าและยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมด้วย” นายปกิตกล่าว   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย