Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
 


bulletToday's News
bullet Cover Story
bullet New & Trend

bullet Indochina Vision
bullet2 GMS in Law
bullet2 Mekhong Stream

bullet Special Report

bullet World Monitor
bullet2 on globalization

bullet Beyond Green
bullet2 Eco Life
bullet2 Think Urban
bullet2 Green Mirror
bullet2 Green Mind
bullet2 Green Side
bullet2 Green Enterprise

bullet Entrepreneurship
bullet2 SMEs
bullet2 An Oak by the window
bullet2 IT
bullet2 Marketing Click
bullet2 Money
bullet2 Entrepreneur
bullet2 C-through CG
bullet2 Environment
bullet2 Investment
bullet2 Marketing
bullet2 Corporate Innovation
bullet2 Strategising Development
bullet2 Trading Edge
bullet2 iTech 360°
bullet2 AEC Focus

bullet Manager Leisure
bullet2 Life
bullet2 Order by Jude

bullet The Last page
 
ผู้จัดการรายวัน7 ธันวาคม 2550
ผู้จัดการรายวันครองแชมป์ผู้อ่านสูงสุด             
 


   
www resources

โฮมเพจ แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป

   
search resources

แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป, บมจ.
Newspaper
นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย, บจก.
เผยหนังสือพิมพ์ "ผู้จัดการรายวัน" - "ผู้จัดการรายสัปดาห์" ยังคงครองแชมป์ ยอดผู้อ่านสูงที่สุดในรอบล่าสุด จากผลสำรวจของนีลเส็นมีเดียรีเสิร์ช พร้อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานข่าวจาก บริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช ประเทศไทย จำกัด รายงานเกี่ยวกับผลการสำรวจยอดผู้อ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันในตลาดรอบ 4 ประจำปี 2550 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 - เดือนกันยายน 2550 สรุปว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน มียอดผู้อ่านสูงสุดถึง 203,000 คน ซึ่งยังคงรักษาความเป็นผู้นำสูงสุดอีกครั้ง ขณะที่อันดับที่สองคือ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มียอดผู้อ่านที่ 179,000 คน และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อยู่ในอันดับที่สามมียอดผู้อ่าน 83,000 คน

โดยที่สัดส่วนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนั้น แบ่งเป็นผู้ชาย 54% และผู้หญิง 46% ซึ่งมีช่วงอายุ 30-39 ปี เป็นกลุ่มที่อ่านมากที่สุดประมาณ 29% รองลงมาคืออายุ 20-29 ปี และ 40-49 ปี ในสัดส่วนเท่ากันคือ 24% และเป็นหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มผู้อ่านมีรายได้ในระดับบนมากถึง 56% รองลงมาคือระดับกลาง 26%

ขณะที่กลุ่มอาชีพผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนั้นมีการคละกันไปมากขึ้น จากเดิมที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงมีมากถึง 14% เท่ากับกลุ่มนักเรียน ส่วนกลุ่มนักธุรกิจมีประมาณ 39% ขณะที่กลุ่มแม่บ้านและคนเกษียณ มีสัดส่วน 6%

ส่วนช่องทางการกระจายหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนั้น พบว่า อยู่ในกรุงเทพฯมากที่สุดถึง 64% และต่างจังหวัดกับชานเมืองอยู่ที่ 35% รวมกัน

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน เป็นผู้นำที่มียอดผู้อ่านสูงสุด 4 รอบ ติดต่อกัน นับตั้งแต่ ผลการสำรวจ รอบที่ 1 จำนวน 192,000 คน รอบที่สอง จำนวน 208,000 คน รอบที่สาม จำนวน 231,000 คน และรอบที่สี่ จำนวน 203,000 คน

นอกจากนั้นในส่วนของกลุ่มหนังสือพิมพ์ธุรกิจราย 3 วันและรายสัปดาห์ ยังพบว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ยังคงเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ที่มียอดผู้อ่านสูงสุดอยู่ที่ 364,000 คน ส่วนอันดับที่สองคือ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ มียอดผู้อ่านจำนวน 196,000 คน และอันดับที่สามคือ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มียอดผู้อ่าน 172,000 คน

จากการสำรวจในรอบนี้ พบว่า ผู้อ่านที่อยู่ในวัยใช้จ่ายคือช่วงอายุระว่าง 25-54 ปี ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 36% จาก 225,000 คนในรอบที่แล้ว เป็น 305,000 คน ในรอบนี้ เพิ่มขึ้นถึง 80,000 คน ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจมียอดผู้อ่านในกลุ่มนี้ลดลง 18% จากเดิม 176,000 คน เหลือ 144,000 คน ส่วนประชาชาติธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 6% จาก 85,000 คน เป็น 90,000 คน

เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงลึก โดยเลือกเอาผู้อ่านกลุ่มนี้เฉพาะที่มีรายได้ระดับปานกลาง-สูง พบว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ มียอดผู้อ่านเพิ่มสูงขึ้นถึง 47% จากเดิม 150,000 คน ในรอบที่แล้วเป็น 220,000 คนในรอบนี้ เพิ่มขึ้นถึง 70,000 คน ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจมียอดลดลง 10% จากเดิม 129,000 คน เหลือ 116,000 คน ส่วนประชาชาติธุรกิจเพิ่มขึ้น 6% จากเดิม 80,000 คน เป็น 85,000 คน

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้อ่านที่มีอายุในช่วง 25-54 ปี และมีรายได้ระดับปานกลาง-สูง ดังกล่าวข้างต้น หากเลือกเอาเฉพาะข้อมูลของผู้อ่านที่เป็น Self -Earning คือ ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ พนักงานออฟฟิศ เป็นต้น โดยตัดกลุ่มผู้อ่านที่เป็นนักศึกษา แม่บ้าน คนว่างงาน คนเกษียณ ออกทั้งหมด พบว่า หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์มียอดผู้อ่านที่เป็นกลุ่ม Self -Earning เพิ่มขึ้น 22,000 คน ส่วนฐานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1,000 คน และประชาชาติธุรกิจเพิ่มขึ้น 7,000 คน

สำหรับช่วงเวลาของการสำรวจของนีลเส็นมีเดียฯนั้น รอบ 1ของ ปี 2550 คือช่วงเดือนธันวาคม ปี 2549 - มกราคม ปี 2550, รอบ 2 ปี 2550 คือช่วงเดือนเมษายน ปี 2549 - เดือนมีนาคม ปี 2550, รอบ 3 ปี 2550 คือช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2549 - เดือนมิถุนายน ปี 2550, รอบที่ 4 ปี 2550 คือช่วงเดือนตุลาคม ปี 2549 - เดือนกันยายน ปี 2550   
 
upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย